Mình bị đau khớp dưới mắc cá chân uống thuốc tây kg hết xin hỏi trong hội có bài thuốc nào hay chỉ giúp mình với cảm ơn 1525631871115708

Mình bị đau khớp dưới mắc cá chân uống thuốc tây kg hết xin hỏi trong hội có bài thuốc nào hay chỉ giúp mình với cảm ơn nhiều

Tác giải Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Mình #bị #đau #khớp #dưới #mắc #cá #chân #uống #thuốc #tây #hết #xin #hỏi #trong #hội #có #bài #thuốc #nào #hay #chỉ #giúp #mình #với #cảm #ơn