Tin MÌNH CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN , LƯƠNG 7 TRIỆU+ PHỤ CẤP, LÀM VIỆC TẠI XUÂN LA – TÂY H…

MÌNH CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN , LƯƠNG 7 TRIỆU+ PHỤ CẤP, LÀM VIỆC TẠI XUÂN LA – TÂY HỒ, QUAN TÂM IB
Y/C : 1 NĂM KINH NGHIỆM->

575
|
Chia sẻ Tuyển Dụng Việc Làm Kế Toán Không kinh nghiệm , có kinh nghiệm lâu năm