Mọi người lưu ý:
– Cá nhân tham gia Bảo hiểm nếu bị nhiễm COVID-19 phải điều trị tại nhà thì nộp cho Kế toán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm chế độ hưởng nhé.
– Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ/24 ngày x số ngày nghỉ.
– Nơi cấp: Trạm Y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.
– Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:
+ Quyết định F0.
+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
+ Thẻ bảo hiểm y tế.

274709865 2506641619466699 3324761340964798171 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=105&ccb=1 5& nc sid=5cd70e& nc ohc=E8Vty9DJrtgAX9KtuiW& nc ht=scontent.fsgn5 9