Mong các thầy giúp con với ạ con bị đau dạ dày cứ đau âm ỉ vùng thượng vị quanh năm lấy tay ấn vào là đau con bị đã lâu 1524870114525217

Mong các thầy giúp con với ạ con bị đau dạ dày cứ đau âm ỉ vùng thượng vị quanh năm lấy tay ấn vào là đau con bị đã lâu rồi uống thuốc tây mãi ko đc mong mọi người giúp con với ạ

Group Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Mong #các #thầy #giúp #con #với #ạ #con #bị #đau #dạ #dày #cứ #đau #âm #ỉ #vùng #thượng #vị #quanh #năm #lấy #tay #ấn #vào #là #đau #con #bị #đã #lâu