Mức phạt Khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2022

Mức xử phạt Khi làm mất hóa đơn GTGT buôn bán sản phẩm, mức phạt mất hóa đơn đầu vào – Đầu ra chưa kê khai – đã kê khai, mức phạt mất hóa đơn liên 1, liên 2, hóa đơn đã lập, chưa lập, đã thông tin phát hành, chưa thông tin phát hành … theo quy định mới nhất hiện nay hành.

căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2020

quy định cụ thể như sau:

———————————————————————————————–

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

Tùy từng ngôi trường hợp và có Tình giảm nhẹ nhàng hoặc Tăng nặng: -> Mà mức phạt sẽ khác nhau (nếu ko sẽ phạt ở mức trung bình trong khuông), cụ thể như sau:

– Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên lý một tình tiết giảm nhẹ nhàng được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

– Các tình tiết giảm nhẹ nhàng hoặc tăng nặng đã được sử dụng để xác định khuông tiền phạt thì ko được sử dụng Khi xác định số tiền phạt cụ thể như sau:

+) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành động vi phạm thủ tục hóa đơn là

mức làng nhàng

của khuông phạt tiền được quy định đối với hành động đó.

+)

Nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng

, thì mỗi tình tiết được

giảm 10%

mức tiền phạt nhàng nhàng của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được giảm quá mức tối thiểu của khuông tiền phạt;

+)

Nếu có tình tiết tăng nặng

thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính

tăng 10%

mức tiền phạt trung bình của khuông tiền phạt tuy nhiên mức phạt tiền đối với hành động đó ko được vượt quá mức tối đa của khuông tiền phạt.

Xem thêm:

———————————————————————-

Các mức phạt làm mất hóa đơn cụ thể như sau:

I. Mức phạt hành động vi phạm quy định về

khai báo

mất, cháy, hư hóa đơn

trước Khi thông tin phát hành

hoặc hóa đơn

đã mua của cơ quan lại thuế

tuy nhiên

chưa lập

:

Mức phạt

Hành vi vi phạm

1.

Phạt

cảnh cáo

Đối với hành động khai báo mất, cháy, hư hóa đơn

quá hạn từ 01 ngày đến 05 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung khai báo theo quy định và

có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt

từ

1.000.000

đến 4.000.000

– Đối với hành động khai báo mất, cháy, hư hóa đơn quá hạn vận từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung vận khai báo theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt

từ

4.000.000

đến 8.000.000

– Đối với một trong các hành động sau đây:

a) Khai báo mất, cháy, hư hóa đơn

quá vận hạn từ 06 ngày trở lên

, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung khai báo theo quy định;

b) Không khai báo mất, cháy, hư hóa đơn.

————————————————————————————

II. Mức phạt

làm mất, cháy, hư hóa đơn:

Mức phạt

Hành vi vi phạm

1.

Phạt

cảnh cáo

– Đối với

một trong các hành động sau đây:

a) Làm mất, cháy, hư hóa đơn

đã lập

(

trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và

có tình tiết giảm nhẹ nhàng;

Nghĩa là

:

Làm mất hóa đơn

liên 1, liên 3

… đã lập trong quá trình sử dụng, đã kê khai thuế và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

b) Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã

lập sai

,

đã xóa bỏ

và người buôn bán đã

lập hóa đơn khác thay thế

cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

2. Phạt

từ

3.000.000

đến 5.000.000

– Đối với hành động làm mất, cháy, hư hóa đơn

đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình dùng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và có

tình tiết giảm nhẹ nhàng.

– Trường hợp

người sử dụng làm mất

, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

tức là

:

Làm mất

liên 2

trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai thuế và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

3. Phạt

từ

4.000.000

đến 8.000.000

– Đối với

một trong các hành động sau đây:

a) Làm mất, cháy, hư hóa đơn

đã phát hành

, đã

mua của cơ thuế quan lại

tuy nhiên

chưa lập

;

b) Làm mất, cháy, hư hóa đơn

đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

) trong quá trình dùng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ.

– Trường hợp

người sử dụng làm mất

, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

Lưu ý:

– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 nêu trên do lỗi của

bên thứ bố

, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao tế với người buôn bán thì người buôn bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ bố thực hành giao tế với người sử dụng thì người sử dụng là đối tượng bị xử phạt.

– Người buôn bán hoặc người sử dụng và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc mất, cháy, hư hóa đơn.

4. Phạt tiền

từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với hành động làm mất, cháy, hư hóa đơn

đã lập, đã khai, nộp thuế

trong quá trình dùng

hoặc

trong thời kì lưu trữ

,

trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 nêu trên.

——————————————————————————-

Chú ý:

Trước ngày 5/12/2020

thì quy định xử phạt làm mất hóa đơn

được căn cứ như sau:

– Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.

– Thông tư 176/2016/TT-BTC

– Nghị định 49/2016/NĐ-CP

Nguyên tắc ứng dụng và mẫu mã xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

– Khi phạt tiền đối với các hành động vi phạm quy định về hóa đơn,

mức phạt cụ thể

đối với một hành động

ko hề tình tiết tăng nặng

hoặc

giảm nhẹ nhàng

là mức nhàng nhàng của khuông tiền phạt

quy định đối với hành động đó.

->

Mức làng nhàng

của khuông tiền phạt được xác định bởi phương pháp

chia đôi

tổng số của mức tối thiểu và mức tối đa.

Ví dụ:

Mức phạt mất hóa đơn liên 2 là từ 4 đến 8 tr đồng.

– Nếu ko hề tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nhàng: => Mức trung bình là 6 tr đồng.

– Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nhàng thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức nhàng nhàng giảm bớt. Mức làng nhàng tăng thêm được xác định bởi phương pháp chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức nhàng nhàng giảm bớt được xác định bởi phương pháp chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.

– Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên thì vận dụng mức tối đa của khuông phạt tiền. Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng trở lên thì ứng dụng mức tối thiểu của khuông tiền phạt.

– Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ nhàng thì bù trừ theo nguyên lý một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ nhàng.

(cứ theo điều 3 Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC)

—————————————————————————————————

1. Mức phạt mất hóa đơn buôn bán sản phẩm

mua của cơ quan lại thuế:

Không xử phạt

– Nếu làm mất hóa đơn

đã mua tuy nhiên chưa lập

được khai báo với thuế

trong vòng 5 ngày.

Phạt cảnh cáo

– Nếu mất hóa đơn

đã mua tuy nhiên chưa lập

khai báo với thuế

từ ngày thứ 6 đến ko hề ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ nhàng

.

– Trường hợp ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng thì phạt 6.000.000 đồng.

Phạt từ 6.000.000 đến 8.000.000

-Nếu mất hóa đơn

đã mua tuy nhiên chưa lập

khai báo với cơ quan lại thuế

sau ngày thứ 10

—————————————————————————————————–

2. Mất hóa đơn GTGT đặt in

chưa làm

thông báo phát hành hóa đơn:

Không xử phạt

– Nếu khai báo với cơ quan lại thuế

trong vòng 5 ngày

, Tính từ lúc ngày mất, cháy, hư.

Phạt cảnh cáo

– Nếu khai báo với cơ quan lại thuế

từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10

, Tính từ lúc ngày mất.

và có tình tiết giảm nhẹ nhàng

.

– Trường hợp

ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở mức tối thiểu của khuông hình phạt. (tức là 6.000.000)

Phạt từ:

6.000.00 đến

18.000.000

– Nếu khai báo với cơ quan lại thuế

sau ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày mất, cháy, hư.

———————————————————————————————–

3. Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu ra

đã thông báo

phát hành:

Phạt cảnh cáo:

– Nếu người buôn bán

làm mất, cháy, hư các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ

(

người buôn bán

đã lập hoá đơn khác thay thế

cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ

) thì người buôn bán bị

phạt cảnh cáo.

Phạt từ: 4.000.000 đến

8.000.000

Làm mất, cháy, hư hoá đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập hoặc hoá đơn đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

) tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa cảm bắt gặp hoá đơn Khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ.

(

Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc do sự khiếu nại bất thần, sự khiếu nại bất khả kháng khác thì ko biến thành xử phạt tiền.)

– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

), người buôn bán và người sử dụng lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và

có một tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở

mức tối thiểu

của khuông tiền phạt (tức là 4.000.000);

– Nếu

có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử

phạt cảnh cáo.

Trường hợp người buôn bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) Khi cơ thuế quan lại

chưa phát hành quyết định xử phạt

thì người buôn bán ko biến thành phạt tiền.

– Trường hợp trong

cùng một thời điểm

, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan lại thuế tuy nhiên cơ thuế quan lại đủ cứ xác định tổ chức, cá nhân

gộp nhiều lần mất hoá đơn

để vắng cơ thuế quan lại thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) có can hệ đến

bên thứ bố

, bên thứ bố

do người buôn bán thuê thì xử phạt người buôn bán

theo quy định tại điểm này.

Chú ý:

(có 2 ý)

– Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: Liên giao quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) mà bị cướp giật và có công nhận của Công an thì sẽ ko biến thành xử phạt.

Chi tiết xem tại đây nhé

:

Mức phạt mất hóa đơn liên 1, 3 …

– Nếu làm mất, cháy, hư hoá đơn,

trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

(tức là mất liên 1, liên 3 … liên lưu nội bộ)

,

trong thời gian lưu trữ

thì

xử phạt theo luật pháp về kế toán tài chính

. ->

Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000.

Theo Công văn số 1812/TCT-CS ngày 8/5/2019 của Tổng cục Thuế:

– Trường hợp mất liên 1 hoặc liên 3 của hóa đơn đã phát hành, đã lập thì bị xử phạt theo điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

2.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) Lưu trữ tài liệu kế toán tài chính ko đầy đủ theo quy định;

b) Bảo cai quản tài liệu kế toán tài chính ko an ninh, để

hư, mất mát tài liệu trong hạn vận lưu trữ

;

Chi tiết xem tại đây

:

————————————————————————–

4. Mức phạt mất hóa đơn đầu vào:

“1. Phạt tiền từ

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

đối với hành động:

Làm mất, cháy, hư hoá đơn đã lập

(

liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng – Liên 2

) để hạch toán kế toán tài chính, kê khai thuế và tính sổ vốn ngân sách; trừ ngôi trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc do sự khiếu nại bất thần, sự khiếu nại bất khả kháng khác thì ko biến thành xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng), người buôn bán và người sử dụng lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc,

người buôn bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh

việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và

có một tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử phạt ở

mức tối thiểu

của khuông tiền phạt (

tức là 4tr

);

-> Nếu

có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng

thì xử

phạt cảnh cáo.

– Trường hợp người sử dụng tìm lại được hoá đơn đã mất và bố́o cáo lại với cơ quan lại thuế

trước Khi

cơ thuế quan lại phát hành quyết định xử phạt thì người sử dụng ko biến thành phạt tiền.

– Trường hợp trong

cùng một thời điểm

, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ thuế quan lại tuy nhiên cơ quan lại thuế đủ cứ xác định tổ chức, cá nhân chủ nghĩa gộp nhiều lần mất hoá đơn để vắng cơ quan lại thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) có liên quan lại đến

bên thứ bố

, bên thứ bố

do người sử dụng thuê thì xử phạt người sử dụng

theo quy định tại khoản này.

– Trường hợp mất, cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trong thời kì lưu trữ thì

xử phạt theo luật pháp về kế toán tài chính

.(

xem chi tiết “Mức phạt mất chứng từ kế toán tài chính” bên trên nhé)

———————————————————————————–

-> Để kê khai, hạch toán các hóa đơn đầu vào bị mất

(được kê khai khấu trừ, được hạch toán vào tổn phí phù hợp và phải chăng)….

=> Các bạn xem chi tiết tại đây nhé

:

Tác_Giả_2 .

Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa

thực tại chuyên sâu.

————————————————————————————————–

Post Mức phạt Khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021-09-04 20:23:00

#Mức #phạt #Khi #làm #mất #hóa #đơn #GTGT #đầu #vào #đầu #mới #nhất