Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính mới nhất 2022

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính như: Lập sai sổ sách kế toán tài chính; ko hề chữ ký; Không mở sổ sách kế toán tài chính; Không in sổ kế toán tài chính ra giấy; Số liệu trên sổ kế toán tài chính ko đúng với năm trước.

Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính:

– Theo điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành động vi phạm quy định về sổ kế toán tài chính cụ thể như sau:

 

Mức Phạt

 Hành vi vi phạm 

1. Phạt tiền từ

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Lập sổ kế toán tài chính ko ghi rõ tên đơn vị kế toán tài chính; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; ko đánh số trang; ko đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán tài chính trên giấy;

b) Sổ kế toán tài chính

ko ghi bởi bút mực

(trừ ngôi trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán tài chính bởi phương tiện điện tử),

ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; ko vạch men chéo phần trang sổ ko ghi; ko thực hiện nay việc cộng số liệu tổng cộng Khi ghi ko hề trang sổ, ko thực hiện nay việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ Kế tiếp;

c)

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán tài chính hoặc ko hề đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau Khi in ấn ra giấy

(trừ các loại sổ chẳng cần thiết phải in theo quy định đối với ngôi trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử);

d)

Mẫu sổ kế toán tài chính ko hề đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

=> Trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành động vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

 

2. Phạt tiền từ

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

 

a) Sổ kế toán tài chính ko được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;

b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán tài chính ko tuân theo đúng phương pháp quy định;

c)

Không in sổ kế toán tài chính ra giấy sau Khi khóa sổ

trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán tài chính phải in ra giấy theo quy định.

 

3. Phạt tiền từ

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau đây:

 

a)

Không thực hiện nay việc mở sổ kế toán tài chính vào đầu kỳ kế toán tài chính năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán tài chính;

b)

Không có chứng từ kế toán tài chính chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính hoặc số liệu trên sổ kế toán tài chính ko đúng với chứng từ kế toán tài chính;

c)

Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính năm trước liền kề hoặc sổ kế toán tài chính ghi ko liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ

;

d)

Không thực hiện nay việc khóa sổ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán tài chính.

 

4. Phạt tiền từ

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hư sổ kế toán tài chính;

b) Để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan lại đến đơn vị tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán tài chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc sửa chữa sổ kế toán tài chính cho khớp đúng với thực tế trong ngôi trường hợp ko hề chứng từ kế toán tài chính chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán tài chính hoặc số liệu trên sổ kế toán tài chính ko đúng với chứng từ kế toán tài chính quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc sửa chữa sổ kế toán tài chính cho khớp đúng với thực tế trong ngôi trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

d) Buộc hồi phục lại sổ kế toán tài chính đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

đ) Buộc bổ sung vào sổ kế toán tài chính đối với các hành động để ngoài sổ kế toán tài chính tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan lại đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Xem thêm:

——————————————————————————————-

 

Trong khi các bạn cũng có thể xem thêm các mức phạt khác ví như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán tài chính;

b) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính;

c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán tài chính;

d) Áp dụng sai chế độ kế toán tài chính mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

đối với tổ chức thực hiện nay hành động phát hành, công bố chuẩn mực kế toán tài chính, chuẩn mực truy thuế kiểm toán, chế độ kế toán tài chính ko đúng thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Hạch toán ko đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán tài chính;

b) Thực hiện nay sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán tài chính hoặc mở thêm tài khoản kế toán tài chính thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

đối với hành động

ko thực hiện nay đúng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

đã được Bộ Tài chính phát hành hoặc chấp thuận.

Xem thêm

:

————————————————————————————————

Xem thêm:

————————————————————————————————-

xin chúc các bạn làm tốt công việc kế toán tài chính!

Dữ Liệu Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính mới nhất 2021-09-05 12:39:00

#Mức #phạt #phạm #hành #chính #về #sổ #sách #kế #toán #mới #nhất