Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính mới nhất 2022

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế nhen group như: Lập sai sổ sách kế dóm; ko hề chữ ký; Không mở sổ sách kế tốp; Không in sổ kế đội ra giấy; Số liệu trên sổ kế dóm ko đúng với năm trước.

Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế nhen:

– Theo điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành động vi phạm quy định về sổ kế nhúm cụ thể như sau:

Mức Phạt

Hành vi vi phạm

1. Phạt tiền từ

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Lập sổ kế nhen group ko ghi rõ tên đơn vị kế nhen group; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế nhúm trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính; ko đánh số trang; ko đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế nhón trên giấy;

b) Sổ kế tốp

ko ghi bởi bút mực

(trừ ngôi trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế tốp bởi công cụ điện tử),

ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía bên dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; ko vạch men chéo phần trang sổ ko ghi; ko thực hiện nay việc cộng số liệu tổng cộng Khi ghi ko hề trang sổ, ko thực hành việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ Kế tiếp;

c)

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế nhen group hoặc ko hề đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau Khi in ấn ra giấy

(trừ các loại sổ chẳng cần thiết phải in theo quy định đối với ngôi trường hợp đơn vị chọn lọc lưu trữ sổ kế dóm trên phương tiện điện tử);

d)

Mẫu sổ kế nhúm ko hề đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

=> Trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành động vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân chủ nghĩa.

2. Phạt tiền từ

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) Sổ kế nhen ko được ghi đầy đủ theo các nội dung đẵn theo quy định;

b) sửa sang sơ sót trên sổ kế tốp ko tuân theo đúng phương pháp quy định;

c)

Không in sổ kế dóm ra giấy sau Khi khóa sổ

trên dụng cụ điện tử đối với các loại sổ kế tốp phải in ra giấy theo quy định.

3. Phạt tiền từ

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau đây:

a)

Không thực hiện nay việc mở sổ kế nhúm vào đầu kỳ kế nhen năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế group;

b)

Không có chứng từ kế group chứng minh các thông báo, số liệu ghi trên sổ kế group hoặc số liệu trên sổ kế group ko đúng với chứng từ kế nhón;

c)

thông tin, số liệu ghi trên sổ kế tốp của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế nhón năm trước liền kề hoặc sổ kế toán tài chính ghi ko liên tục từ Khi mở sổ đến Khi khóa sổ

;

d)

Không thực hành việc khóa sổ kế toán tài chính trong các ngôi trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán tài chính.

4. Phạt tiền từ

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hư sổ kế đội;

b) Để ngoài sổ kế nhen group tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có can hệ đến đơn vị tuy nhiên chưa đến mức truy cứu bổn phận hình sự.

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc bổ sung các tác nhân chưa đầy đủ của sổ kế group quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc tu chỉnh sổ kế group cho khớp đúng với thực tiễn trong ngôi trường hợp ko hề chứng từ kế group chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế nhen group hoặc số liệu trên sổ kế nhúm ko đúng với chứng từ kế dúm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc tu bổ sổ kế nhen group cho khớp đúng với thực tại trong ngôi trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế group của năm thực hiện nay ko Kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế nhen của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

d) Buộc hồi phục lại sổ kế đội đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

đ) Buộc bổ sung vào sổ kế group đối với các hành động để ngoài sổ kế dúm tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên can đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Xem thêm:

——————————————————————————————-

nước ngoài giả các bạn cũng có thể xem thêm các mức phạt khác ví như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a) vận dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế tốp;

b) vận dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính;

c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế đội;

d) ứng dụng sai chế độ kế dúm mà đơn vị thuộc đối tượng Áp dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

đối với tổ chức thực hành hành động phát hành, công bố chuẩn kế nhúm, chuẩn kiểm tốp, chế độ kế nhúm ko đúng thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau:

a)

Hạch nhen group ko đúng nội dung quy định của tài khoản kế tốp;

b) thực hành sửa đổi nội dung, phương pháp hạch nhen group của trương mục kế toán tài chính hoặc mở thêm trương mục kế toán tài chính thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính ưng ý mà chưa được chấp nhận.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

đối với hành động

ko thực hiện nay đúng khối mạng lưới server tài khoản kế group

đã được Bộ Tài chính phát hành hoặc ưng.

Xem thêm

:

————————————————————————————————

Xem thêm:

————————————————————————————————-

xin chúc các bạn làm tốt công việc kế tốp!

Nguồn Mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán tài chính mới nhất 2021-09-04 20:35:00

#Mức #phạt #phạm #hành #chính #về #sổ #sách #kế #toán #mới #nhất