Mức xử phạt trốn thuế, xử phạt gian lận thuế mới nhất 2022

Trốn thuế bị phạt như nào? Mức xử phạt ăn lận thuế bao lăm? Hành vi trốn thuế gian lận thuế là vi phạm gì?

Mức phạt trốn thuế thu nhập doanh nghiệp?

xin tổng hợp các quy định về mức phạt hành động trốn thuế, gian lậu thuế.

cứ theo điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2020

và Công văn 4818/TCT-PC

quy định Xử phạt hành động trốn thuế

cụ thể như sau:

Lưu ý

: ứng dụng chung mức phạt tiền

cho cả cá nhân và tổ chức.

Phạt từ 1 đến 3 lần

số tiền thuế trốn đối với hành động trốn thuế

, cụ thể như sau:

———————————————————————————————-

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn

đối với người nộp thuế

có từ một tình tiết giảm nhẹ nhàng trở lên

Khi thực hành

một trong các hành động vi phạm sau đây:

Xem thêm

:

a) Không nộp

giấy tờ đăng ký thuế; ko nộp hồ nước sơ khai thuế hoặc nộp giấy tờ khai thuế

sau 90 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp hồ nước sơ khai thuế hoặc Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung vận gia hạn nộp hồ nước sơ khai thuế, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này;

Xem thêm:

b) Không biên chép

trong sổ kế toán tài chính các khoản thu

liên quan lại đến việc xác định số tiền thuế phải nộp,

ko khai, khai sai

dẫn đến

thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được trả, được miễn, giảm thuế, trừ hành động quy định tại Điều 16 Nghị định này;

c) Không lập hóa đơn

Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

,

trừ ngôi trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị product, dịch vụ đã buôn bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng

;

lập hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

sai về số lượng, giá trị

product, dịch vụ để khai thuế

thấp rộng thực tại

và bị phát hiện nay

sau hạn nộp giấy tờ khai thuế

;

Xem thêm

:

d) sử dụng

hóa đơn ko khớp lí; dùng ko khớp lí hóa đơn

để khai thuế làm giảm

số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm;

Xem thêm

:

đ) sử dụng

chứng từ

ko khớp lí; sử dụng ko khớp lí chứng từ

; sử dụng chứng từ, tài liệu

ko phản ánh

đúng truyền thống

giao thiệp

hoặc

giá trị

giao tế thực tiễn

để xác định sai

số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được trả;

lập thủ tục, giấy tờ diệt vật tư, product ko đúng thực tiễn

làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được trả, được miễn, giảm;

Xem thêm:

e) sử dụng

product

thuộc đối tượng ko chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế

ko đúng mục đích

quy định mà

ko khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ thuế quan lại;

g) Người nộp thuế

có phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh trong thời kì

xin ngừng, tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

tuy nhiên

ko thông tin

với cơ thuế quan lại

, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định này.

—————————————————————

2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn

đối với người nộp thuế thực hành

một trong các hành động quy định tại khoản 1

Điều này

mà ko hề tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhàng.

——————————————————————

3. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn

đối với người nộp thuế thực hành một trong các hành động quy định tại khoản 1 Điều này mà

có một tình tiết tăng nặng.

——————————————————————

4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế

trốn đối với người nộp thuế thực hiện nay một trong các hành động quy định tại khoản 1 Điều này

có hai tình tiết tăng nặng.

——————————————————————

5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn

đối với người nộp thuế thực hiện nay một trong các hành động quy định tại khoản 1 Điều này

có từ bố tình tiết tăng nặng trở lên.

——————————————————————-

6. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách đất nước đối với các hành động vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Trường hợp hành động trốn thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 ,4, 5 Điều này

đã quá thời hiệu xử phạt

thì người nộp thuế

ko biến thành xử phạt về hành động trốn thuế

tuy nhiên người nộp thuế

phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp

tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách đất nước theo hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.

b)

Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

trên giấy tờ thuế (nếu có) đối với hành động quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

———————————————————————

7. Các hành động vi phạm quy định

tại điểm b, đ, e

khoản 1 Điều này bị phát hiện nay

sau kì hạn nộp giấy tờ khai thuế

tuy nhiên

ko làm giảm số tiền thuế phả

i nộp hoặc

chưa được trả thuế, ko làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm

thì

bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 12

Nghị định này. (cụ thể bên dưới)

“Điều 12. Xử phạt hành động khai sai, khai ko đầy đủ các nội dung trong giấy tờ thuế ko dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc ko dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, trả

3.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau đây:

a) Khai sai, khai ko đầy đủ các chỉ tiêu can hệ đến xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế trong giấy tờ thuế;

b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.”

———————————————————————-

Một số lưu ý:

– Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ nước sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế tuy nhiên cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế có khuông phạt tiền cao nhất trong số các hành động đã thực hành theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Trường hợp trong số hồ nước sơ khai thuế chậm nộp có hồ nước sơ khai thuế chậm nộp thuộc ngôi trường hợp trốn thuế thì

tách riêng để xử phạt về hành động trốn thuế

;

Xem thêm:

– Trường hợp

ko lập thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào dùng

nếu các hóa đơn này

ko gắn kèm với

kỹ năng tài chính tài chính nảy hoặc

quá hạn khai thuế

mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì

bị xử phạt theo quy định tại Điều 28

Nghị định này

hoặc Điều 16, Điều 17

Chương II Nghị định này.

=> tức thị sẽ bị Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành động dùng hóa đơn ko khớp lí, dùng ko khớp lí hóa đơn (Điều 28) hoặc Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành động trốn thuế (Điều 17).

– Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn

thuộc ngôi trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17

Nghị định này thì

ko biến thành xử phạt theo Điều 2

8

Nghị định này.

=> tức là Nếu bị xử phạt theo Điều 17 nêu trên (Hành vi trốn thuế) -> Thì ko biến thành xử phạt về tôi dùng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn (Điều 28)

“Điều 28. Xử phạt đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, dùng ko khớp lí hóa đơn

1.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, dùng ko khớp lí hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ ngôi trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.”

———————————————————–

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa

can hệ:

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

đối với một trong các hành động sau đây:

a)

Thông đồng, bao trùm

người nộp thuế trốn thuế, ko thực hành quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành động ko trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 18 Nghị định này;

– Mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền ứng dụng đối với tổ chức.

– Mức phạt tiền đối với cá nhân chủ nghĩa vận dụng theo nguyên lý quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

——————————————————————-

Chú ý:

Trước ngày 5/12/2020

Quy định về xử phạt đối với hành động trốn thuế, gian lận thuế

được quy định tại điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, cụ thể như sau:

– Đối với hành động trốn thuế, ăn lận thuế:

Phạt từ 1 đến 3 lần

số tiền thuế trốn đối với hành động trốn thuế, ăn lận thuế. Mức phạt tiền quy định tại Điều 13 Thông tư này là mức phạt tiền

áp dụng đối với người nộp thuế là

tổ chức

, mức phạt tiền

đối với người nộp thuế là

hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa

bởi ½

mức phạt tiền đối với tổ chức.

– Trường hợp, cùng thời điểm người nộp thuế

chậm nộp nhiều hồ nước sơ khai thuế của nhiều kỳ

tính thuế tuy nhiên cùng một sắc thuế thì: hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế thuộc ngôi trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành động vi phạm thủ tục thuế với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

ngôi trường hợp có giấy tờ khai thuế

chậm nộp quá 90 ngày

thuộc ngôi trường hợp xử phạt về

hành động trốn thuế

thì bị xử phạt về hành động trốn thuế theo quy định tại Điều 13 Thông tư này, cụ thể bên dưới.

————————————————————–

Người nộp thuế có hành động trốn thuế, ăn gian thuế theo quy định của luật pháp bị xử phạt

theo số lần tính trên số tiền thuế trốn

, số tiền thuế gian lậu như sau:

1. Phạt tiền 1 lần tính

trên số thuế trốn, số thuế gian lận

đối với người nộp thuế

vi phạm lần đầu

(

trừ các ngôi trường hợp bị xử phạt đối với hành động khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 166/2013

) hoặc

vi phạm lần thứ hai

có từ hai tình tiết giảm nhẹ nhàng trở lên

những Khi có một trong

các hành động vi phạm sau đây:

a)

Không nộp

giấy tờ đăng ký thuế; ko nộp hồ nước sơ khai thuế hoặc nộp hồ nước sơ khai thuế

sau 90 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung nộp hồ nước sơ khai thuế

theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 Luật cai quản lý thuế hoặc Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung gia hạn nộp hồ nước sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật cai quản lý thuế, trừ ngôi trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 9 Thông tư này và Khoản 9 Điều này.

b)

dùng

hóa đơn, chứng từ

ko khớp lí

; dùng

phạm pháp

hóa đơn, chứng từ; hóa đơn ko hề giá trị dùng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm.

c)

Lập

thủ tục, giấy tờ

diệt

vật tư, product hoặc

giảm

số lượng, giá trị vật tư, product ko đúng thực tiễn làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được trả, được miễn, giảm.

d)

Lập

hóa đơn

sai

về số lượng, giá trị mặt hàng hoá, dịch vụ đẩy ra làm cứ kê khai nộp thuế thấp rộng thực tế.

đ)

Không ghi chép

trong sổ kế toán tài chính các khoản thu liên tưởng đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

ko kê khai

,

kê khai sai

, ko trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được trả, được miễn, giảm.

e)

Không xuất hóa đơn Khi

buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn buôn bán sản phẩm

thấp rộng

giá trị tính sổ thực tại của mặt hàng hoá, dịch vụ đã buôn bán và bị phát hiện nay sau thời hạn nộp hồ nước sơ khai thuế của kỳ tính thuế.

g)

sử dụng

product được miễn thuế, xét miễn thuế (cả về ko chịu thuế)

ko đúng với mục đích

quy định mà ko khai báo việc chuyển đổi mục đích dùng, khai thuế với cơ quan lại thuế.

h)

tu sửa, tẩy xoá

chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm.

i)

Hủy bỏ

chứng từ kế toán tài chính, sổ kế toán tài chính làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được trả, số tiền thuế được miễn, giảm.

k)

sử dụng

hóa đơn, chứng từ, tài liệu

ko khớp lí

trong các ngôi trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được trả; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế ăn gian.

l)

Người nộp thuế đang trong thời gian xin

tạm ngừng marketing thương mại

tuy nhiên

thực tại vẫn kinh dinh

.

m)

Hàng hóa

vận tải trên đường ko hề

hóa đơn, chứng từ hợp lí.

——————————————————————

2. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn

đối với người nộp thuế những Khi có một trong các hành động trốn thuế, ăn lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các ngôi trường hợp:

vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ nhàng.

——————————————————————–

3. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn

đối với người nộp thuế những Khi có một trong các hành động trốn thuế, ăn gian thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các ngôi trường hợp:

vi phạm lần thứ hai mà ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng hoặc vi phạm lần thứ bố và có một tình tiết giảm nhẹ nhàng.

———————————————————————

4. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn

đối với người nộp thuế những Khi có một trong các hành động trốn thuế, ăn lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các ngôi trường hợp:

vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ bố mà ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng.

———————————————————————

5. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn

đối với người nộp thuế những Khi có một trong các hành động trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các ngôi trường hợp:

vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ bố có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

——————————————————————

6. Các hành động trốn thuế, ăn gian thuế

bị xử phạt quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên còn bị buộc áp dụng biện pháp xử lý hiệu quả

là nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách đất nước.

7. Các hành động vi phạm quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, Khoản 1 nêu trên bị phát hiện nay trong thời hạn nộp giấy tờ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc bị phát hiện nay sau vận hạn nộp hồ nước sơ khai thuế, tuy nhiên ko làm giảm số thuế phải nộp hoặc chưa được trả, ko làm tăng số thuế miễn, giảm và ko thuộc ngôi trường hợp bị xử phạt đối với hành động trốn thuế thì

bị xử phạt về hành động vi phạm về thủ tục thuế

theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 hoặc

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính.

Xem thêm:

8. Trường hợp người nộp thuế

đang thuộc diện được miễn thuế, được trả thuế

theo quy định của pháp luật, kê

khai ko đúng

cứ xác định số thuế được miễn, số thuế được trả tuy nhiên ko làm thiệt hại đến số thuế của ngân sách đất nước thì ko biến thành xử phạt đối với hành động trốn thuế mà xử phạt về hành động vi phạm về thủ tục thuế quy định ở Điều 8 Thông tư này với mức phạt cao nhất.

9. Trường hợp, người nộp thuế nộp hồ nước sơ khai thuế

sau 90 ngày

, Tính từ lúc ngày ko hề vận hạn nộp hồ nước sơ khai thuế,

đã tự giác nộp

đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách đất nước

trước thời tự khắc

cơ quan lại thuế lập biên bạn dạng vi phạm hành chính về hành động chậm nộp hồ nước sơ khai thuế

thì bị xử phạt về hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế

quy định Khoản 6, Điều 9 Thông tư này.

– Trường hợp, người nộp thuế đã nộp giấy tờ khai thuế tuy nhiên

khai sai, gian lận thuế

dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, ăn gian, trốn thuế thì ngoài những việc bị xử phạt về thủ tục thuế còn bị xử phạt về khai thiếu thuế hoặc trốn thuế theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư này.

10. Trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai

đang trong hạn hưởng trọn ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

bị phát hiện nay có hành động vi phạm như

khai sai

làm tăng khống phí tổn để tăng số lỗ, để

giảm lãi

; giảm phí để tăng lãi và xác định ko đúng các điều khiếu nại để được hưởng trọn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

a) Nếu vi phạm được thẩm tra phát hiện nay ngay trong thời kì đang được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì ko xử phạt về hành động trốn thuế mà thực hiện nay xử phạt vi phạm về thủ tục thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính;

b) Nếu vi phạm chưa được đánh giá phát hiện nay mà cá nhân chủ nghĩa, tổ chức ko tự điều chỉnh hiệu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau lúc ko hề kì hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì bị xử phạt về hành động trốn thuế.

————————————————————————-

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khác

có liên can

1. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa can hệ có hành động

Thông đồng, bao trùm

người nộp thuế trốn thuế, gian lậu thuế, ko thực hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

(trừ hành động ko trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 14 Thông tư này)

thì tuỳ theo tính chất, chừng độ vi phạm mà bị phạt tiền, cụ thể như sau:

a) Phạt tiền

3.750.000

đồng đối với cá nhân, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì mức phạt tiền tối thiểu ko thấp rộng 2.500.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tối đa ko vượt quá 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền

7.500.000 đồng

đối với tổ chức, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì mức phạt tiền tối thiểu ko thấp rộng 5.000.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền tối đa ko vượt quá 10.000.000 đồng.

————————————————————————————————————-

Tác_Giả_2 !

Source Mức xử phạt trốn thuế, xử phạt gian lận thuế mới nhất 2021-09-04 20:11:00

#Mức #xử #phạt #trốn #thuế #xử #phạt #gian #lận #thuế #mới #nhất