Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi 2022

Update: 2022-04-23 06:04:12,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi. You trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

549

Hãy chọn phương án đúng. Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

A. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có sắc tố, trừ vân số 0 vẫn đang còn một white color.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Hãy chọn phương án đúng. Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa ánh sáng – Sóng ánh sáng – Vật Lý 12 – Đề số 4

B. Hoàn toàn không quan sát được vân.

C. Vẫn quan sát được vân, không khác gì vân của ánh sáng đom sắc.

D. Chỉ thấy những vân sáng có sắc tố mà không thấy vân tối nào.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa ánh sáng – Sóng ánh sáng – Vật Lý 12 – Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng chừng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m, khoảng chừng cách hai khe là a = 1 mm, ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Vân sáng bậc 4 cách vân TT một khoảng chừng:

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sang trắng có bước sóng 0,38mm ≤ λ ≤ 0,76mm, hai khe cách nhau 0,8mm; khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Tại vị trí cách vân TT 3mm có những vân sang của những bức xạ:

 • Thựchiệngiaothoaánhsángvớithiếtbịcủa Y-âng, khoảngcáchgiữahaikhe a = 2 mm, từhaikheđếnmàn D = 2 m. Người ta chiếusánghaikhebằngánhsángtrắng .Quansátđiểm A trênmànảnh, cáchvânsángtrungtâm 3,3 mm. Hỏitại A bứcxạchovântốicóbướcsóngngắnnhấtbằngbaonhiêu?

 • Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếplà 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là

 • Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,5 mm, màn quan sát cách hai khe một đoạn 1 m. Tại vị trí M trên màn, cách vân TT một đoạn 4,4 mm là vân tối thứ 6. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc được sử dụng trong thí nghiệm là:

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ đến . Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng còn tồn tại bao nhiêu vân sáng nữa của những ánh sáng đơn sắc khác?

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách nhau a = 0,5 mm, màn quan sát đặt tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn D = 1 m. Tại vị trí M trên màn, cách vân sáng TT một đoạn 4,4 mm là vân tối thứ 6. Tìm bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm?

 • TrongthínghiệmY-ângvềgiaothoaánhsáng,khoảngcáchgiữahaikhehẹp a = 0,75 mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có tầm khoảng chừng vân i = 1,0 mm. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng bằng

 • Hãy chọn phương án đúng. Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng TT) thì hiệu lối đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

 • Trong thí nghiệm giao thoa Yâng khoảng chừng cách 2 khe là 0,5mm, khoảng chừng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh 1,5m, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng cho thí nghiệm là 0,59μm. Tìm vị trí vân tối thứ 5 trên màn ảnh:

 • Trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là một trong những mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí gần vân TT nhất có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Khoảng cách từ M đến vân TT có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào tại đây ?

 • Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng cách nhau a. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng chừng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

 • Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe và được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng nằm trong tầm thừ đến . Tìm số vùng trên màn mà tại mỗi điểm trong vùng đó có sự trùng nhau của đúng 4 vân sáng:

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh sáng đỏ có bước sóng 1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng 2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng 3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tục cùng màu với vân sáng TT ta quan sát được bao nhiêu vân sáng màu vàng ?

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là một trong những mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng chừng vân là 0,8 mm. Cho c = 3. 108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,48 μm, khoảng chừng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là một trong những mm. Từ vị trí ban sơ, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn x lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng chừng vân mới trên màn là 0,8 mm. Giá trị của x bằng:

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng những khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc = 0,5m, khoảng chừng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng chừng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân TT 0,7cm thuộc:

 • Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng:

 • TN GTAS nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc (đỏ), (lam)trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tục cùng màu với vân TT có số vân đỏ và vân lam là ?

 • Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, a= 1mm, D= 2,5m. Ánh sáng đến hai khe là đơn sắc có bước sóng. Trên màn quan sát, xét hai điểm M, N nằm cùng một phía so với vân TT, cách vân TT lần lượt là 2mm và 8mm. Số vân sáng quan sát được trong đoạn MN là ?

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, khoảng chừng cách giưuax hai khe là một trong những mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có tầm khoảng chừng vân i=1,2 mm . Giá trị của λ bằng

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 và λ2 vào hai khe hẹp. Trên màn ảnh, về hai phía của vạch sáng TT O có 24 vạch sáng của 3 màu rất khác nhau; phân bổ theo tỉ lệ 2:4:6. Hai vạch sáng ngoài cùng có màu giống O. Giá trị của λ1 và λ2 là:

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm thì khoảng chừng vân là i1. Nếu tăng lên mức cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp hai đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2thì khoảng chừng vân i2 = 3i1. Bước sóng l2bằng

 • Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn phối hợp lệch sóng thì vân sáng TT sẽ:

 • Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có tầm khoảng chừng vân giao thoa cm và chưa chứng minh và khẳng định. Trên màn quan sát và trong một khoảng chừng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 17 vân sáng trong số đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng chừng L. Khoảng vân là:

 • Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng chừng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc =0,4μm và=0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L=13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng và trùng nhau trên màn là:

 • Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng đặt cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng có bước sóng , khoảng chừng cách giữa 9 vân sáng liên tục là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là :

 • Trong thí nghiệm Y- âng, ánh sáng chiếu vào khe F là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm còn tồn tại những bức xạ khác cũng cho vân sáng tại đó, số bức xạ đó bằng:

 • Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

 • Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và không thay đổi những Đk khác thì trên màn quan sát:

 • Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bưóc sóng λ1=5000Ǻ và λ2=4000Ǻ. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4mm, khoảng chừng cách từ hai khe đến màn là D = 80cm. Tại điểm nào tại đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng chừng cách từ điểm khảo sát đến vân TT).

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng chừng cách giữa 2 khe là một trong những mm, khoảng chừng cách từ 2 khe đến màn là một trong những m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4  μm đến 0,75  μm . Tại điểm M cách vân sáng TT 4 mm có mấy bức xạ cho vân sáng?

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau khoảng chừng a = 0,5mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát khoảng chừng D = 1m. Chiếu vào khe F đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3μm và λ2 = 0,4μm. Trên vùng giao thoa rộng 10mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng?

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc. Nếu dịch màn quan sát một đoạn 0,2 m theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì khoảng chừng vân thay đổi một lượng bằng 500 lần bước sóng. Khoảng cách giữa hai khe là:

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng chừng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng chừng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 µm. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng TT một khoảng chừng là:

 • TN GTAS. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc và Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm được 12 vân sáng đơn sắc ứng với bức xạ 6 vân sáng ứng với bức xạ , và đếm được tổng số 25 vân sáng, trong số những vân sáng trùng nhau trên miền giao thoa có hai vân sáng trùng nhau ở hai đầu. Tỉ số là:

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Từ vị trí ban sơ, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 60 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng chừng vân mới thay đổi một lượng bằng 240 lần bước sóng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là

 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khi màn quan sát cách màn chắn chứa hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân giao thoa. Dời màn quan sát đến vị trí cách màn chắn chứa hai khe một đoạn D2 thì người ta nhận được một hệ vân khác trên màn mà vị trí vân tối thứ k trùng với vị trí vân sáng bậc k của hệ vân ban sơ. Tỉ số là:

 • Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng chừng cách giữa hai khe là một trong những,2 mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất so với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng chừng vân trên màn quan sát không đổi so với ban sơ, người ta thay đổi khoảng chừng cách giữa hai khe hẹp và không thay đổi những Đk khác. Khoảng cách giữa hai khe thời gian lúc bấy giờ bằng:

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Trong mỗi tinh trùng thường thì của một loài chuột có 19 NST rất khác nhau. Số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba nhiễm kép là:

 • Trong quần thể người dân có một số trong những thể đột biến sau: (1) Ung thư máu; (2) Hồng cầu hình liềm; (3) Bạch tạng; (4) Hội chứng Claiphentơ; (5) Dính ngón tay số 2 và 3; (6) Máu khó đông; (7) Hội chứng Tơcnơ; (8) Hội chứng Đao; (9) Mù màu.

  Số thể đột biến là đột biến nhiễm sắc thể là?

 • Ở cà chua 2n = 14. Khi quan sát tiêu bản của một tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 16 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này còn có kí hiệu là:

 • Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li thường thì, cặp Bb không phân li trong giảm phân 1, giảm phân II trình làng thường thì. Các loại giao tử trọn vẹn có thể được tạo ra từ quy trình giảm phân của tế bào trên là:

 • Ở ngô, gen R quy định hạt đỏ, r: hạt trắng. Thể ba tạo hai loại giao tử (n+1) và n. Tế bào noãn (n+1) có kĩ năng thụ tinh còn hạt phấn thì không tồn tại kĩ năng này. Phép lai Rrr x Rrr cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là.

 • Đột biến lệch bội là:

 • Giới tính người mắc hội chứng Tơcnơ và bộ NST tương ứng của người đó lần lượt là:

 • Loại đột biến làm thay đổi số lượng cùa một hoặc một vài cặp NST trong bộ nhiễm sắc thể của những tế bào khung hình được gọi là:

 • Trong quần thể người dân có một số trong những thể đột biến sau:

  (1) Ung thư máu; (2) Hồng cầu hình liềm; (3 ) Bạch tạng; (4) Hội chứng Claiphentơ; (5) Dính ngón tay số 2 và 3;

  (6 ) Máu khó đông; (7 ) Hội chứng Tơcnơ; (8) Hội chứng Đao; (9) Mù màu.

  Số thể đột biến là đột biến nhiễm sắc thể?

 • Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai (P) : ♀AaBb x ♂AaBb. Cho biết 2 cặp gen trên 2 cặp NST thường rất khác nhau, trong quy trình giảm phân ở khung hình đực 1% tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thường thì, những TB khác giảm phân thường thì, khung hình cái giảm phân thường thì. Ở đời con hợp tử đột biến dạng thể 3 nhiễm có kiểu gen AaBBb chiếm tỉ lệ:

Reply
1
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi “.

Giải đáp vướng mắc về Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Nếu #làm #thí #nghiệm #young #với #ánh #sáng #thi Nếu làm thí nghiệm young với ánh sáng thi