Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4 2022

Cập Nhật: 2022-04-08 09:59:11,Bạn Cần biết về Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

792

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Ở Đk thường, chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2?

A. Benzen.

B. Etilen.

C. Metan.

D. Butan.

Các vướng mắc tương tự

Cho những chất sau: benzen, stiren, toluen, etilen, vinylaxetilen và metan. Số chất làm mất đi màu dung dịch Br2 ở Đk thuường là

A. 2  

B. 3   

C. 4   

D. 5

Cho những chất sau: benzen, stiren, toluen, etilen, vinylaxetilen và metan. Số chất làm mất đi màu dung dịch Br2 ở Đk thuường là:

A.

B. 3

C. 4

D. 5

Ở Đk thường, chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2? 

A. Etilen

B. Metan

C. Butan

D. Benzen

Ở Đk thường, chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2?

A. Butan

B. Benzen

C.Metan

D.Etilen.

Cho những hidrocacbon sau: axetilen, metan, isopren, vinylaxetilen, butadien, metylaxetilen, toluen, stiren. Số chất vừa làm mất đi màu dung dịch Br2 và dung dịch thuốc tím ở Đk thường là:

A. 7

B. 8                            

C. 5                             

D. 6

Este nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ở Đk thường?

A. phenyl axetat

B. etyl axetat

C. etyl propionat

D. metyl acrylat

Cho những phát biểu sau:

(1) Benzen trọn vẹn có thể tác dụng với brom ở Đk thích hợp

(2) Benzen không làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat ở Đk thường

(3) Các ankylbenzen không làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat ở Đk thường

(4) Các ankylbenzen không làm mất đi màu dung dịch brom ở Đk thường nhưng làm mất đi màu dung dịch brom khi đun nóng

(5) Stiren là chất rắn không màu, không tan trong nước

Số phát biểu đúng là

A. 3   

B. 4   

C. 5  

D. 2

Cho những phát biểu sau:

(1) Benzen trọn vẹn có thể tác dụng với brom ở Đk thích hợp

(2) Benzen không làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat

(3) Toluen làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat ở Đk thường

(4) Các ankylbenzen không làm mất đi màu dung dịch brom ở Đk thường nhưng làm mất đi màu dung dịch brom khi đun nóng

(5) Stiren là chất rắn không màu, không tan trong nước

Số phát biểu đúng là

A.3                       

B.4                       

C.5                       

D. 2

(a) Khử xeton bằng H2 thu được ancol bậc 2.

(c) Oxi hóa etilen là phương pháp tân tiến vốn để làm sản xuất axetanđehit.

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

ở Đk thường, chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2?

A.

B.

C.

D.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

emmbiii rất mong câu vấn đáp từ bạn. Viết vấn đáp

  • DucTrung0306
  • 28/02/2022

  • Cám ơn 1
  • Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 – TẠI ĐÂY

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Cập nhật Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4 “.

Thảo Luận vướng mắc về Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Ở #điều #kiện #thường #chất #nào #sau #đây #làm #mất #màu #dung #dịch #Br2 #ch4 Ở Đk thường chất nào tại đây làm mất đi màu dung dịch Br2 ch4