Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.1.4 mới nhất 2019 2022

Phần mềm HTKK 4.1.4 mới nhất 28/2/2019 của Tổng cục thuế. Đây là phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.1.4 mới nhất 2019. Download phần mềm HTKK 4.1.4 miễn phí tại đây.

Ngày 28/02/2019 Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng tương trợ kê khai (HTKK) theo phong cách thiết kế và công nghệ mới

phiên các độc giả dạng 4.1.4.

TỔNG CỤC THUẾ Thông báo

V/v: triển khai vận dụng

bổ sung kê khai (HTKK) phiên các độc giả dạng 4.1.4

đáp ứng đề nghị kỹ năng theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 (đối với bộ mỏng tài chính dành cho công ty chứng khoán)

Tổng cục Thuế thông tin nâng cấp vận dụng

tương trợ kê khai (HTKK) phiên các độc giả dạng 4.1.4

đáp ứng yêu cầu kỹ năng theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn kế toán tài chính vận dụng đối với công ty chứng khoán đồng thời nâng cấp một số lỗi và đề nghị kỹ năng nảy Khi Triển khai phiên các độc giả dạng 4.1.3, cụ thể như sau:

——————————————————————-

1. Nâng cấp áp dụng bổ sung mẫu biểu và các đề nghị kỹ năng nảy:

– Nâng cấp vận dụng bổ sung chức năng lập ít tài chính theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC: tương trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải ít từ XML, tra khảo chỉ dẫn kê khai từng chỉ tiêu cho các bộ BCTC bao héc tàm tất cả:

+ Bộ ít tài chính năm

+ Bộ vắng tài chính thống nhất

+ Bộ mỏng tài chính giữa niên độ

– Cập nhật danh mục địa bàn hành chính

+ Cập nhật xã Đồng Lộc thành Thị trấn Đồng Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh thành phố Hà Tĩnh.

+ Cập nhật Thị xã Đồng Xoài thành đô thị Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.

– Nâng cấp chức năng Lập bẩm sử dụng hóa đơn (vận dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) (01/BC-SDHD-CNKD): Cập nhật cho phép sửa cột thuế GTGT tại mục I – phần B, nếu sửa khác giá trị áp dụng bổ sung tự động tính thì hiển thị cảnh báo vàng.

——————————————————————

2. Cập nhật một số lỗi của áp dụng HTKK phiên các độc giả dạng 4.1.3

– Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai thuế ngôi nhà thầu nước ngoài (01/NTNN):

Cập nhật sửa lỗi tổng hợp Số điều chỉnh của chỉ tiêu “Thuế TNDN phải nộp”

.

– Chức năng lập báo cho biết giải trình tình hình dùng hóa đơn (BC26/AC):

Cập nhật nút chức năng ‘Tải bảng kê’ trên vận dụng.

– Chức năng lập mỏng tài chính năm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Cập nhật sửa lỗi xử lý dữ liệu tại chỉ tiêu 316 – Phải trả nội bộ ngắn hạn thuộc bảng Cân đối kế toán tài chính: cho phép nhập âm, dương.

– Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa (02/QTT-TNCN):

+

Cập nhật chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

:

+

Cập nhật sửa lỗi ràng buộc cột Từ tháng – đến tháng tại các mục I, II – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (02-1BK-QTT-TNCN) cho phép nhập Từ tháng

————————————————————

Bắt đầu từ ngày 01/03/2019

, Khi lập hồ nước sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên

phạm vi toàn quốc

sẽ

dùng áp dụng HTKK 4.1.4

để kê khai thay cho các phiên các độc giả dạng trước đây.

———————————————————–

Download Phần mềm HTKK 4.1.4 tại đây:

Để cài đặt được HTKK 4.1.4, máy tính của NNT cần đáp ứng tham số sau:

– Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (ko tương trợ nền tảng sử dụng iOS, Mac).

– Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (

có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5

).

– Nếu máy tính sử dụng nền tảng sử dụng Win 7 trở lên ko phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo

tài liệu chỉ dẫn cài đặt

———————————————————————————————–

– Nếu ko tải về được các các độc giả can dự trực tiếp với cơ thuế quan lại địa phương để được cung cấp và bổ sung trong quá trình cài đặt, dùng.

– Mọi đề đạt, góp ý của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nộp thuế được gửi đến cơ quan lại Thuế theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử tương trợ NNT về vận dụng HTKK do cơ thuế quan lại cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông tin./.

———————————————————————–

Trường hợp

:

Máy tính các các độc giả đã cài phần mềm HTKK 4.1.3 rồi

-> Các các độc giả chỉ cần

Bật phần mềm HTKK 4.1.3

đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị thông tin cập nhật lên

Phần mềm HTKK 4.1.4

-> Các các độc giả bấm nút ”

-> Tiếp đó đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nghen:

Như vậy là các các độc giả đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.1.4 nghen

————————————————————————-

Post Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.1.4 mới nhất 2019 2021-08-24 14:00:00

#Phần #mềm #hỗ #trợ #kê #khai #thuế #HTKK #mới #nhất