Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.5.0 mới nhất 2021 2022

Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.5.0 mới nhất 2021 là Phần mềm HTKK 4.5.0 mới nhất ngày 08/01/2021 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.5.0 miễn phí tại đây.
Ngày 08/01/2021 Tổng cục Thuế thông tin về việc Nâng cấp vận dụng
tương trợ kê khai (HTKK) 4.5.0
TỔNG CỤC THUẾ thông báo
V/v Nâng cấp vận dụng
bổ sung kê khai (HTKK) phiên bạn dạng 4.5.0
đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020, Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020, Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020, quyết nghị số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp áp dụng
bổ sung kê khai (HTKK) phiên bạn dạng 4.5.0
đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật cai quản lý thuế; Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính Phủ quy định về cai quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành quyết nghị số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, liên minh xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; quyết nghị số 1109/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị thành Phú Quốc và các phường thuộc thành thị Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; quyết nghị số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thị trấn, cấp xã và thành lập tỉnh thành Thủ Đức thuộc tỉnh thành Sài Gòn; Cập nhật ko hề hiệu lực thực thi hiện hành một số mặt mặt hàng chịu thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường, nội dung cụ thể như sau:
1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
– Chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 12/2020;
– Chặn các tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2020;
– Nâng cấp bỏ đánh giá ràng buộc ngày lập tờ khai bổ sung phải lớn rộng hạn nộp tờ khai;
– thẩm tra tờ khai bổ sung ko được nộp quá hạn nộp 10 năm;
– Cập nhật tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn đất nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đất nước do Bộ, Ngành, Địa phương đại diện sở hữu (01/CTLNĐC) đối với kỳ tính thuế từ ngày 05/12/2020 như sau:
+ Sửa ngôi trường “[01a] Ngày thông báo chia cổ tức, lợi nhuận” thành ngôi trường “[01a] Ngày được nhận cổ tức, lợi nhuận”
+ Cập nhật công thức tính số ngày chậm nộp trên tờ khai bổ sung: được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp rút cuộc (hạn nộp chung cục là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp cổ tức, lợi nhuận trên tờ khai, nếu trùng ngày nghỉ ngơi/lễ thì dịch sang ngày tiếp theo) của tờ khai đến ngày lập KHBS trên vận dụng HTKK
2. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020
– Bổ sung 04 phụ lục giao dịch liên kết mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm tờ khai 03/TNDN đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:
+ Mẫu số 01: thông báo về quan lại hệ liên kết và giao tiếp liên kết
+ Mẫu số 02: Danh mục các thông báo, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ đất nước
+ Mẫu số 03: Danh mục các thông báo, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
+ Mẫu số 04: Kê khai thông báo ít lợi nhuận liên đất nước
3. Nâng cấp áp dụng đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020

Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN, 03/TNDN, 04/TNDN đáp ứng Nghị định số 114/2020/NĐ-CP đối với kỳ tính thuế năm 2020.
4. Nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang đáp ứng quyết nghị số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020
– Đổi tên thị trấn Phú Quốc thành tỉnh thành Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
+ Đổi tên Thị xã Dương Đông thành Phường Dương Đông, thuộc tỉnh thành Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
+ Sáp nhập Xã Hòn Thơm (mã 8132115) và Thị trấn An Thới (8132107) thành Phường An Thới (8132107), thuộc thị thành Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
5. Nâng cấp cập nhật đổi thay địa bàn hành chính thuộc tỉnh thành Sài Gòn đáp ứng quyết nghị số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020
– Sáp nhập Quận 2, Quận 9, Huyện Thủ Đức thành thị thành Thủ Đức, thuộc thị thành Sài Gòn
+ Sáp nhập Phường Bình Khánh (mã 7010307), Phường Bình An (mã 7010309) thành Phường An Khánh (mã 7010323), thuộc tỉnh thành Thủ Đức, thị thành Sài Gòn
+ Sáp nhập Phường An Khánh (mã 7010305) vào Phường Thủ Thiêm (mã 7010311), thuộc thị thành Thủ Đức, thị thành Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 6 (mã 7010511), Phường 7 (mã 7010513), Phường 8 (mã 7010515) thành Phường Võ Thị Sáu (7010529), thuộc Quận 3, thành thị Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 5 (mã 7010709) vào Phường 2 (mã 7010703), thuộc Quận 4, thành thị Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 12 (mã 7010719) vào Phường 13 (mã 7010721), thuộc Quận 4, đô thị Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 15 (mã 7010929) vào Phường 12 (mã 7010923), thuộc Quận 5, thành thị Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 3 (mã 7011905) vào Phường 2 (mã 7011903), thuộc Quận 10, tỉnh thành Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 12 (mã 7013111) vào Phường 11 (mã 7013127), thuộc Quận Phú Nhuận, thị thành Sài Gòn
– Sáp nhập Phường 14 (mã 7013129) vào Phường 13 (mã 7013109), thuộc Quận Phú Nhuận, tỉnh thành Sài Gòn
6. Nâng cấp cập nhật ko hề hiệu lực thực thi hiện hành một số mặt mặt hàng chịu thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường
– Cập nhật ko hề hiệu lực thực thi hiện hành một số mặt mặt hàng chịu thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường trên tờ khai 01/TBVMT, 01/CNKD từ kỳ tính thuế tháng 09/2020, cụ thể:
+ Xăng sinh sản trong nước (trừ etanol)
+ Nhiên liệu cất cánh sản xuất trong nước
+ Dầu Diezel sinh sản trong nước
+ Dầu hỏa sản xuất trong nước
+ Dầu mazut sinh sản trong nước
+ Dầu nhớt sinh sản trong nước
+ Mỡ nhớt sinh sản trong nước
+ Xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước (trừ etanol)
+ Xăng E5 Ron 92 nhập vào đẩy ra trong nước
+ Xăng du nhập đẩy ra trong nước
+ Nhiên liệu cất cánh nhập vào đẩy ra trong nước
+ Diezel du nhập đẩy ra trong nước
+ Dầu hỏa du nhập đẩy ra trong nước
+ Dầu mazut du nhập đẩy ra trong nước
+ Dầu nhớt nhập vào đẩy ra trong nước
+ Mỡ nhớt du nhập đẩy ra trong nước
+ Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường mặt mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhớt đẩy ra trong nước
————————————————————————
Bắt đầu từ ngày 08/01/2021
, Khi lập giấy tờ khai thuế có liên hệ đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ dùng các chức năng kê khai tại
áp dụng HTKK 4.5.0
thay cho các phiên bạn dạng trước đây.
—————————————————————————-
Download Phần mềm HTKK 4.5.0 tại đây:
Để cài đặt được HTKK 4.5.0, máy tính của NNT cần đáp ứng tham số sau:
– Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (ko tương trợ nền tảng sử dụng iOS, Mac).
– Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (
có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5
).
– Nếu máy tính dùng nền tảng sử dụng Win 7 trở lên ko phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo
tài liệu chỉ dẫn cài đặt
———————————————————————————————–
– Nếu ko tải về được các bạn
liên hệ trực tiếp với cơ thuế quan lại địa phương
để được cung cấp và bổ sung trong quá trình cài đặt, dùng.
– Mọi phản ảnh, góp ý của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nộp thuế được gửi đến cơ thuế quan lại theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử bổ sung NNT về áp dụng HTKK do cơ thuế quan lại cung cấp.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
———————————————————————–
Trường hợp
:
Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.4.9 rồi
-> Các bạn chỉ cần
Bật phần mềm HTKK 4.4.9
đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị thông tin
cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.5.0
-> Các bạn bấm nút ”


-> Tiếp đó đợi phần mềm chạy cập nhật là xong ghi nhớ:
Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.5.0 nhé
————————————————————————

8

Data Phần mềm bổ sung kê khai thuế HTKK 4.5.0 mới nhất 2021 2021-09-01 12:53:00

#Phần #mềm #hỗ #trợ #kê #khai #thuế #HTKK #mới #nhất