Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016 2022

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất năm 2016 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 12/8/2016, cùng với đó là vận dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.2.0:

Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế đã thông tin về việc: Nâng cấp vận dụng tương trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bạn dạng 3.3.8, áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.2.0 đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc phát hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật cai quản lý thuế và một số đề nghị kỹ năng khác​

Để đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc phát hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật cai quản lý thuế và một số đề nghị kỹ năng khác, Tổng cục Thuế đã trả mỹ xong nâng cấp vận dụng tương trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bạn dạng 3.3.8, áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bạn dạng 3.2.0, cụ thể như sau:

– Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/ UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH.

– Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.

– Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó:

+ Hết hiệu lực thực thi hiện hành tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ bổ sung kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) phát hành tất nhiên Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối với tuốt tuột các kỳ tính thuế.

Chu ý:

Bắt đầu từ ngày 13/08/2016, Khi kê khai thuế có liên tưởng đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế dùng các mẫu biểu kê

Tải phần mềm HTKK 3.3.8 về tại đây:

– Hoặc liên tưởng trực tiếp với cơ quan lại thuế địa phương để được cung cấp và tương trợ trong quá trình cài đặt, dùng.

– Mọi phản chiếu, góp ý của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử bổ sung NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK để được Cơ quan lại thuế cung cấp.

!

Data Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016 2021-09-04 21:48:00

#Phần #mềm #HTKK #mới #nhất #ngày