Phần mượt xoay video clip monitor, biên tập video clip – TechSmith Camtasia 2021.0.6 Build 32207 2021-08-03 16:55:00


 Windows x64 | Languages: English | File Size: 481.36 MBTất cả vào một trong những rất chất lượng. Trình ghi monitor và Trình biên tập video clip. Camtasia 2021 góp việc xoay và tạo nên video clip lấy loại hình hoặc trở nên dễ dàng. Các mẫu video clip new mẻ của Camtasia 2021 góp việc tạo nên video clip nhiều bạn đọc cần dễ dàng dàng và dễ dàng thoáng mát rãi lớn khi nà ko hề.Yêu cầuMinimum Specifications:- Microsoft Windows 10 (64-bit) 1607 version or later- 2.8 Ghz 6th Generation Hãng Intel® Chip Core™ i3 Processor with 2 CPU Cores or 2.8 Ghz 1st Generation AMD® Ryzen™ 3 – Processor with 2 CPU Cores- 8GB of RAM- 4GB of available disk space- Microsoft .NET 4.7.2 or later (included), Windows N requires the MediaFeature pack for Windows NRecommended Specifications:- Microsoft Windows 10 (64-bit) 1809 version or later- 3.5 Ghz 8th Generation Hãng Intel® Chip Core™ i5 Processor with 4 CPU Cores or better or 3.5 Ghz 2nd Generation AMD® Ryzen™ 5 Processor with 4 CPU Cores or better- 16GB of RAM or more- NVIDIA GeForce 10 Series or higher- SSD with 4GB of available disk space- Microsoft .NET 4.7.2 or later (included), Windows N requires the MediaFeature pack for Windows N
DOWNLOAD FROM FREE FILE STORAGE

Nguồn Phần mượt xoay video clip monitor, biên tập video clip – TechSmith Camtasia 2021.0.6 Build 32207


2021-08-03 16:55:00 #Phần #mượt #xoay #video clip #màn #hình #chỉnh #sửa #video clip #TechSmith #Camtasia #Build