Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN, Có phải đóng BHXH ko? 2022

Khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN hoặc là phải chịu thuế TNCN? Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH ko? Có được trừ Khi tính thuế TNDN? Bài viết này

xin trích các quy định về phụ cấp xăng xe cho viên chức mới nhất.

1. Phụ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN?

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN

:

“2. Thu nhập từ lương bổng, tiền công

Thu nhập từ lương bổng, tiền công là thu nhập người lao động cảm bắt gặp từ người sử dụng cần lao, bao héc tàm tất cả:

a) lương lậu, tiền công và các khoản

có thuộc tính

tiền lương, tiền công

bên dưới các mẫu mã bởi tiền

hoặc

ko bởi tiền

.

b) Các khoản

phụ cấp, trợ cấp

(trừ 1 số khoản phụ cấp, trợ cấp được quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

đ) Các khoản

ích bởi tiền

hoặc

ko bởi tiền

ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng trọn bên dưới mọi mẫu mã:

đ.4) Phần

khoán chi

văn phòng phẩm,

công tác phí

,

điện thoại

, trang phục,… cao rộng mức quy định hiện nay hành của đất nước.

Mức khoán chi

ko tính vào thu nhập chịu thuế

đối với một số ngôi trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan lại hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Thương Hội: mức khoán chi vận dụng theo văn các độc giả dạng chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người cần lao làm việc trong các tổ chức marketing thương mại, các văn phòng đại diện: mức khoán chi

ứng dụng phù phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

theo các văn các độc giả dạng chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.5) Đối với khoản chi về công cụ phục vụ

đưa đón người lao động

từ điểm ở đến điểm làm việc và trái lại thì

ko tính vào thu nhập chịu thuế

của người lao động theo quy định của đơn vị.

đ.7) Các khoản

ích khác

.

– Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng cần lao chi cho người cần lao như: chi trong các ngày nghỉ ngơi, lễ; thuê các dịch vụ tham vấn, thuê khai thuế cho chính danh một hoặc một group cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như tài xế, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

e) Các khoản

thưởng bởi tiền

hoặc

ko bởi tiền bên dưới mọi mẫu mã

, bao gồm thưởng chứng cứ khoán (trừ 1 số khoản được quy định tại điểm e khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)”

—————————————————————————–

NHƯ VẬY:

– Phụ cấp xăng xe là khoản

thu nhập chịu thuế TNCN

– Vì Các khoản lợi. bởi tiền hoặc ko bởi tiền ngoài tiền lương, tiền công do DN trả mà người cần lao được hưởng trọn bên dưới mọi mẫu mã ->

Đều phải chịu thuế TNCN

.

– Thứ hai:

Quy định về các khoản phụ cấp, bổ sung được miễn thuế TNCN ko hề nói tới việc khoản phụ cấp Xăng xe được miễn thuế TNCN.

Xem thêm:

———————————————————————

Chi tiết xem tại 1 số Công văn cụ thể như sau:

Công văn 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của

Tổng cục thuế:

“Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Sài Gòn trả khoản

khoán chi

xăng xe

theo mức một mực mỗi tháng

cho tư vấn viên cấp dưới phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được

tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân

.

Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 3/12/2018 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô

“cứ các quy định trên, ngôi trường hợp Công ty trả

phụ cấp tiền thuê ngôi nhà,

xăng xe

(từ ngôi nhà đến công ty

theo mức nhất quyết mỗi tháng

),

điện thoại, phụ cấp chuyên cần

cho người lao động,

ghi cụ thể Điều khiếu nại được hưởng trọn và mức được hưởng trọn

tại một trong các giấy tờ sau: hợp đồng cần lao; Thỏa ước cần lao tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ toạ Hội đồng cai quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

– Về khoản phụ cấp tiền thuê ngôi nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần:

Công ty được

hạch toán vào phí được trừ

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và

tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

của người cần lao.

– Về khoản phụ cấp tiền điện thoại

: khoản

khoán chi

tiền

điện thoại

cho cá nhân được tính vào phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì

được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN

.

Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động

cao rộng mức khoán chi

quy định thì

phần chi cao rộng

mức khoán chi quy định phải t

ính vào thu nhập chịu thuế TNCN

.”

Xem thêm:

Công văn số 5808/CT-TTHT ngày 18/6/2018 của Cục Thuế TP. Sài Gòn

“Trường hợp Công ty chi khoản tiền

phụ cấp đi lại (xăng xe)

cho người cần lao

mỗi tháng trên bảng lương

thì Công ty phải tính vào thu nhập

chịu thuế TNCN

từ tiền lương tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.”

————————————————————————————–

Phụ cấp xăng xe tối đa là bao lăm:

Công văn số 6608/CT-TTHT ngày 6/7/2018 của Cục Thuế TP. Sài Gòn

“cứ các quy định trên, ngôi trường hợp theo Bà tả Công ty có

khoán chi

tiền

điện thoại,

xăng xe

cho người cần lao, nếu

mức khoán chi

này thực hiện nay theo

quy định tài chính

hoặc

quy định nội bộ

của Công ty thì khoản khoán chi này

được tính vào tổn phí được trừ Khi tính thuế TNDN.

-> Khi chi tiền Công ty

lập chứng từ chi

.”

Xem thêm:

Chú ý:

– Nếu là khoản tương trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác (đây là khoản công tác phí) thì được miễn thuế TNCN (Nhưng phải theo mức quy định của DN nhé)

Xem thêm:

———————————————————————————————-

2. Phụ cấp xăng xe có phải đóng BHXH ko:

Theo khoản 2 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH nước ta:

“2.3. tiền lương tháng đóng BHXH ép

ko bao héc tàm tất cả các khoản

chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật cần lao, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca;

các khoản bổ sung xăng xe

, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; tương trợ Khi người cần lao có thân nhân bị chết, người cần lao có người quen thuộc thành hôn, sinh nhật của người cần lao, trợ cấp cho người cần lao gặp gỡ tình cảnh gian khổ Khi bị tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản tương trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.”

—————————————————————–

NHƯ VẬY:

– Phụ cấp xăng xe

ko phải đóng BHXH.

Xem thêm

:

———————————————————————–

Dữ Liệu Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN, Có phải đóng BHXH ko? 2021-08-20 08:02:00

#Phụ #cấp #xăng #có #tính #thuế #TNCN #Có #phải #đóng #BHXH #ko