Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh 2022

Quy định về Phương pháp tính khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh: Nội dung và cách tính khấu ngốn theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 45.
I. Quy định về Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
cứ theo điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:
Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh
được ứng dụng đối với
các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển sớm chóng.
– TSCĐ dự vào phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh được trích khấu ngốn theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
phải thoả nguyện đồng thời các điều khiếu nại sau
:
+
Là tài sản một mực đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
+
Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.
————————————————————–
– Căn cứ kĩ năng đáp ứng các điều khiếu nại ứng dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ, doanh nghiệp
được lựa chọn
các phương pháp trích khấu ngốn hiệp với
từng loại TSCĐ
của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp
tự quyết định
phương pháp trích khấu ngốn
, t
hời gian trích khấu ngốn TSCĐ
theo quy định tại Thông tư 45 này và
thông báo với cơ quan lại thuế trực tiếp cai quản lý trước Khi chính thức phát động thực hành.
Xem thêm:
.
– Phương pháp trích khấu ngốn áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông tin cho cơ quan lại thuế trực tiếp cai quản lý
phải được thực hiện nay
nhất quán
trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ
.
Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu ngốn, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự đổi thay về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại ích lợi tài chính tài chính cho doanh nghiệp.
Mỗi tài sản cố định chỉ được phép đổi thay một lần phương pháp trích khấu ngốn trong quá trình dùng và phải thông báo bởi văn bạn dạng cho cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp.
Xem thêm:
.
—————————————————————————
II. Nội dung phương pháp tính khấu ngốn theo số dư giảm dần:
Căn cứ theo Phụ lục 02 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về việc trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:
Mức trích khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
được xác định như sau
:
1. Xác định thời kì khấu ngốn của tài sản nhất thiết:
– Doanh nghiệp xác định thời kì khấu ngốn của tài sản nhất quyết theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Chi tiết:
.
2. Xác định mức trích khấu ngốn
năm
của TSCĐ
trong các năm đầu
theo công thức bên dưới đây:
Mức trích khấu ngốn mỗi năm của TSCĐ
=
Giá trị còn lại của TSCĐ
x
Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng
Trong đó:
Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng xác định
theo công thức sau:
Tỷ lệ khấu khao sớm chóng
(%)
=
Tỷ lệ khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
x
Hệ số điều chỉnh
Tỷ lệ khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
xác định như sau:
Tỷ lệ khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%)
=
1
x 100
thời kì trích khấu ngốn của TSCĐ
Hệ số điều chỉnh
xác định theo thời gian trích khấu ngốn của TSCĐ quy định tại bảng bên dưới đây:
thời kì trích khấu ngốn của tài sản một mực
Hệ số điều chỉnh
(lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm)
1,5
Trên 4 năm (t > 4 năm)
2,0
Những năm cuối
, Khi mức khấu ngốn năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên
bởi
(
hoặc thấp rộng
) mức khấu ngốn tính
bình quân
giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ: -> Thì
Tính từ lúc năm đó
mức khấu ngốn được tính bởi
giá trị còn lại của TSCĐ
chia cho
số năm sử dụng còn lại của TSCĐ
.
3. Mức trích khấu ngốn mặt hàng
tháng
ngay số khấu ngốn phải trích cả năm
chia cho 12 tháng
.
——————————————————————————————
Ví dụ tính và trích khấu ngốn TSCĐ khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
tỉ dụ:
Công ty
mua một thiết bị sinh sản các linh khiếu nại điện tử mới với nguyên giá là
50 triệu đồng
.
– thời gian trích khấu ngốn của tài sản nhất mực xác định theo quy định tại Phụ lục 1
(phát hành tất nhiên Thông tư số 45/2013/TT-BTC)

5 năm
.
Xác định mức khấu ngốn mặt hàng
năm
như sau:
– Tỷ lệ khấu ngốn mỗi năm của TSCĐ theo phương pháp khấu ngốn đường thẳng là
20%
.
= (1/ 5 năm) x 100 = 20%
– Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng theo phương pháp số dư giảm dần =
20% x 2
=
40%
(thông số điều chỉnh là 2, vì thời gian trích khấu ngốn t > 4 năm).
– Mức trích khấu ngốn mỗi năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng bên dưới đây:
Đơn vị tính: Đồng
Năm thứ
Giá trị còn lại của TSCĐ
Cách tính số khấu ngốn TSCĐ mỗi năm
Mức khấu ngốn mỗi năm
Mức khấu ngốn mỗi tháng
Khấu ngốn luỹ kế cuối năm
1
50.000.000
50.000.000 x 40%
20.000.000
1.666.666
20.000.000
2
30.000.000
30.000.000 x 40%
12.000.000
1.000.000
32.000.000
3
18.000.000
18.000.000 x 40%
7.200.000
600.000
39.200.000
4
10.800.000
10.800.000 : 2
5.400.000
450.000
44.600.000
5
10.800.000
10.800.000 : 2
5.400.000
450.000
50.000.000
Trong đó:
+ Mức khấu ngốn TSCĐ
từ năm thứ nhất đến ko hề năm thứ 3
được tính = Giá trị còn lại của TSCĐ
nhân với
tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng (
40%
).
+
Từ năm thứ 4 trở đi
, mức khấu ngốn mỗi năm = Giá trị còn lại của TSCĐ (đầu năm thứ 4)
chia cho
số năm sử dụng còn lại của TSCĐ = (10.800.000 : 2 = 5.400.000).
-> [Vì
tại năm thứ 4
: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%=
4.320.000
)
thấp hơn
mức khấu hao tính
bình quân
giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ (10.800.000 : 2 =
5.400.000
)].
Xem thêm:
————————————————————————-
Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tiễn, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, BHXH, trích khấu ngốn TSCĐ….lập vắng tài chính, quyết toán thuế cuối năm …
-> thì có thể dự:
Lớp
thực tiễn tại Kế toán Thiên chấp nhận

29

Scr Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần có điều chỉnh 2021-09-01 13:31:00

#Phương #pháp #khấu #ngốn #theo #số #dư #giảm #dần #có #điều #chỉnh