Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 – 2019 2022

Điều khiếu nại ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 – 2019: Đối tượng, các ngôi trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, thời điểm làm ủy quyền quyết toán thuế TNCN…
xin tổng hợp những quy định về ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất.
Theo khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, theo
ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế, theo
ngày 16/23/2017, Công văn 5749/CT-TNCN ngày 5/2/2018 và
ngày 22/2/2019 của Cục thuế TP HN Thủ Đô quy định cụ thể như sau:
—————————————————————————–
1. cá nhân có thu nhập từ lương lậu, tiền công được ủy quyền cho Doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay trong các ngôi trường hợp sau:
+. cá nhân
chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng cần lao từ 03 tháng trở lên tại một điểm và thực tiễn đang làm việc tại đó vào thời tự khắc ủy quyền quyết toán
, bao gồm ngôi trường hợp ko làm việc đủ 12 tháng trong năm được ủy quyền quyết toán tại Doanh nghiệp đó
đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả
, bao gồm ngôi trường hợp cá nhân song song có thu nhập từ bảo đảm nhân thọ
(trừ bảo đảm hưu trí tự nguyện)
, bảo đảm ko nép khác có tích lũy về phí bảo đảm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
Ví dụ 1:
– Nhân viên A vào làm việc tại Tác_Giả_2 từ tháng 4/2018 (ký hợp đồng lao động > 3 tháng và chỉ có thu nhập tại đây).
-> Đến thời tự khắc quyết toán thuế thuế TNCN năm 2018 (hạn nộp Tờ khai quyết toán là 31/3/2019) viên chức A vẫn đang làm việc tại đây.
=> Thì được ủy quyền quyết toán thuế tại Cty (đối với phần thu nhập do Cty Thiên Ưng chi trả).
————————————————————————————-
+.
cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ lương, tiền công
ký giao kèo lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tiễn
đang làm việc tại đó vào thời tự khắc ủy quyền quyết toán thuế
,
bao gồm ngôi trường hợp ko làm việc đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức,
đồng thời
có thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm
ko thật 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà ko hề đề nghị QTT đối với phần thu nhập này
.
Nếu cá nhân chủ nghĩa có đề nghị QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với CQT.
Ví dụ 2
:
– Năm 2018, Bà A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty X.
– đồng thời có thu nhập vãng lai tại các điểm khác là 90 triệu đồng
đã khấu trừ thuế
TNCN 10% => Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2018 của Bà A
nhỏ rộng 10 triệu đồng
(90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng).
=> Nếu
Bà A thuộc diện phải quyết toán thuế và
ko hề yêu cầu
quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai => Thì Bà A ủy quyền quyết toán thuế năm 2018 cho Công ty X
(Nhưng điều khiếu nại là Bà A vẫn đang làm việc tại Cty X)
=> Công ty X
chỉ quyết toán thuế thay
Bà A đối với
phần thu nhập do Công ty X trả
.
=> Nếu
Bà A có đề nghị Quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai trên => Thì Bà A phải trực tiếp quyết toán thuế với Cơ quan lại thuế
(Bà A có thể yêu cầu Công ty X và Cty trả thu nhập vãng lai tê => Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho bà, để bà tự đi Quyết toán)
————————————————————————————-
– Trường hợp TCTTN thực hiện nay việc
tổ chức lại doanh nghiệp
(
chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi
)
và người cần lao được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới
(
tổ chức được tạo hình sau Khi tổ chức lại doanh nghiệp
)
, nếu trong năm người cần lao ko hề thêm thu nhập từ lương lậu, tiền công tại một ở đâu khác thì được ủy quyền QTT cho tổ chức mới QTT thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả (
tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động
).
– Trường hợp điều chuyển người cần lao giữa các tổ chức trong
cùng một khối mạng lưới server
như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh thì
cũng được ứng dụng
nguyên lý ủy quyền QTT như đối với ngôi trường hợp
tổ chức lại doanh nghiệp
.
————————————————————————–
Lưu ý:
– Tổ chức trả thu nhập
chỉ thực hiện nay nhận ủy quyền quyết toán thay
cho cá nhân chủ nghĩa
đối với phần thu nhập từ lương bổng, tiền công mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ tổ chức trả thu nhập
trừ ngôi trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi và ngôi trường hợp người cần lao điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một khối mạng lưới server như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh.
– cá nhân được người sử dụng cần lao mua
bảo đảm nhân thọ
(trừ bảo đảm hưu trí tự nguyện), bảo đảm ko tấm khác
có tích lũy về phí bảo đảm
mà người sử dụng cần lao hoặc doanh nghiệp bảo đảm
đã khấu trừ thuế TNCN
theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo đảm ứng với phần người sử dụng cần lao theo chỉ dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì
ko phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
– cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo
mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN
phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC, tất nhiên bạn dạng chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập (nếu có).
– Trường hợp tổ chức trả thu nhập
có số lượng lớn người cần lao ủy quyền quyết toán thuế
thì tổ chức trả thu nhập
có thể lập danh sách các cá nhân chủ nghĩa ủy quyền
trong đó đề đạt đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, chân thực và chịu bổn phận trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.
————————————————————————————-
2
.
cá nhân ko được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập:
– cá nhân chủ nghĩa BH an toàn điều khiếu nại được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo chỉ dẫn tại điểm 1 nêu trên tuy nhiên đã được tổ chức trả thu nhập
cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
thì
ko ủy quyền
quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập
(trừ ngôi trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và diệt chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).
tỉ dụ 3:
– viên chức C làm việc tại Cty Thiên Ưng (BH an toàn điều khiếu nại được ủy quyền như trên phần 1) -> Nhưng lại được Cty cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
=> Thì
ko được ủy quyền
quyết toán thuế cho Cty nữa
=> Nếu Cty đã thu hồi và diệt chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì
được ủy quyền.
————————————————————————–
– cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ lương lậu, tiền công ký hợp đồng cần lao từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị tuy nhiên
vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế ko làm việc tại tổ chức đó.
thí dụ 4:
– Nhân viên D vào làm việc tại Tác_Giả_2 từ tháng 4/2018
(ký hợp đồng cần lao > 3 tháng và chỉ có thu nhập tại đây).
-> Đến thời tự khắc Cty nộp Tờ khai quyết toán thuế thuế TNCN năm 2018 (
hạn nộp Tờ khai quyết toán là 31/3/2019
) Nhân viên A
KHÔNG
còn làm việc tại đây.
=> Thì
KHÔNG được ủy quyền
quyết toán thuế tại Cty Thiên Ưng.
————————————————————————————————
Có thu nhập vãng lai mà chưa khấu trừ thuế TNCN thì ko được ủy quyền:
– cá nhân có thu nhập từ lương, tiền công ký giao kèo lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, song song có thu nhập vãng lai
chưa khấu trừ thuế
hoặc
khấu trừ thuế chưa đủ
(bao héc tàm tất cả ngôi trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ tuy nhiên ko khấu trừ).
tỉ dụ 5:
– Năm 2018, Ông B có thu nhập từ lương bổng theo hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty M.
– Tháng 3/2018 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty N là 20 triệu đồng đã khấu trừ thuế 10%.
– Tháng 10/2018 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty K là một trong những trong,5 triệu đồng
chưa đến mức khấu trừ thuế
.
=> Như vậy, trong năm 2018 Ông B có một khoản thu nhập
chưa khấu trừ thuế
.
=> Nếu Ông B thuộc diện quyết toán thuế thì Ông B
ko ủy quyền quyết toán
tại Công ty M,
mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan lại thuế
.
Theo Công văn 4885/CT-TTHT ngày 30/01/2018 của Cục thuế HN Thủ Đô.
“Trường hợp người cần lao đang làm việc tại Ngân mặt hàng Mizuho Bank chi nhánh HN Thủ Đô có thêm thu nhập vãng lai ở các điểm khác mà những đơn vị này
ko kê khai

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa
đối với phần thu nhập chi trả cho cá nhân chủ nghĩa đó thì cá nhân chủ nghĩa
ko được ủy quyền
cho Ngân mặt hàng Mizuho Bank chi nhánh HN Thủ Đô quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chủ nghĩa.”
——————————————————————————————-
Một số ngôi trường hợp Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:
– cá nhân có thu nhập từ lương, tiền công ký giao kèo cần lao từ 03 tháng trở lên
tại nhiều điểm.
– cá nhân chủ nghĩa
chỉ có thu nhập vãng lai
đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
(bao gồm ngôi trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một điểm).
– cá nhân chủ nghĩa
chưa đăng ký mã số thuế.
– cá nhân trú ngụ có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoán vị, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì ko ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế tất nhiên giấy tờ xét giảm thuế theo chỉ dẫn tại
khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
—————————————————————————————–
3. Điều chỉnh sau sau Khi ủy quyền quyết toán thuế:
– cá nhân sau sau Khi ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nay quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu
phát hiện nay
cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan lại thuế thì tổ chức trả thu nhập
ko điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập.
->
Chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân
theo số quyết toán và ghi vào góc bên dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “
Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số trật tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN

=> Để cá nhân chủ nghĩa trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan lại.
————————————————————————————————
KẾT LUẬN:
Nếu cá nhân chủ nghĩa ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho DN thì:
– P
hải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
(
phát hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC
)
– Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN bên Pl 05-1BK-QTT-TNCN thì các bạn tích vào ô “
cá nhân chủ nghĩa ủy quyền quyết toán thuế thay”
:
————————————————————————————
Mẫu giấy ủy quyền Quyết toán thuế TNCN:
CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP cá nhân
Năm
2018
Tên tôi là:
Huỳnh hiểu Minh
Quốc tịch:
nước ta.
Mã số thuế:
0123456799
Năm
2018.
tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một điểm là
Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng
;
Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………… và có thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm ko thật 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại mối cung cấp.
yêu cầu
Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng
..(Mã số thuế:
0106208569)
thay mặt tôi thực hiện nay quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa năm
2018
với cơ thuế quan lại.
Trường hợp cơ thuế quan lại thẩm tra phát hiện nay tôi có thu nhập chịu thuế ở điểm khác thì tôi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước luật pháp./.
HN Thủ Đô, ngày 18 tháng 03 năm 2019
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ bọn họ tên)
————————————————————————————
– Trường hợp DN
có nhiều người cần lao ủy quyền quyết toán thuế
-> Thì có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
Tải mẫu ủy quyền quyết toán thuế

Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế
cho nhiều người cần lao về tại đây
::
—————————————————————————————————
Cũng theo Thông tư 92 quy định:
“a.3) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ lương phía, tiền công
có bổn phận
khai
quyết toán thuế TNCN

quyết toán thuế TNCN thay
cho các
cá nhân có ủy quyền ko phân biệt có nảy sinh khấu trừ thuế Hay là ko phát sinh khấu trừ thuế
.
– Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa
ko nảy trả thu nhập
thì
ko phải khai quyết toán thuế TNCN
.
Có tức thị
:
Doanh nghiệp
đã trả lương
cho những ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho những người dân đó (Dù là cần lao thời vụ, dài hạn … Dù có phải nộp thuế Hay là ko phải nộp thuế) => Cũng đều
phải quyết toán thuế
phần thu nhập và DN trả.
– Nếu
ko trả lương cho ai
=> Thì
ko phải khai Quyết toán thuế TNCN
.
Xem thêm
:
———————————————————————————————————–
Tác_Giả_2 !

37

Data Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 – 2019 2021-09-01 16:47:00

#Quy #định #ủy #quyền #quyết #toán #thuế #TNCN #năm