Quy định về Bảo hiểm xã hội buộc phải 2020 cho Doanh nghiệp 2022

Những quy định về Bảo hiểm xã hội buộc phải 2020 cho Doanh nghiệp như: Quy định về (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 

theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 44/2017/ND-CP cụ thể như sau:

Lưu ý:

 

Dưới đây, mình chỉ tổng hợp các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNKĐ, BNN

buộc phải cho Doanh nghiệp

và người lao động, còn đối với đơn vị sự nghiệp, các ngôi trường hợp khác… các bạn xem tại QĐ 595.QĐ-BHXH nhé.

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN buộc phải:

 

– Người làm việc theo HĐLĐ ko xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc chắc chắn có thời hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng, bao gồm HĐLĐ được thỏa thuận giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người bên dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng (thực hiện nay từ ngày 01/01/2018);

– Người cai quản lý doanh nghiệp, người cai quản lý điều hành liên minh xã có hưởng trọn tiền lương;

– Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT buộc phải bao héc tàm tất cả: cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang dân chúng; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan lại, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước ta; doanh nghiệp, liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

(Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

 

Chú ý: 

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời héc tạn

từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng

– Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

,

BHTNLĐ-BNN.

Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.

(Theo Công văn 3895/BHXH-TB của BHXH TP HN Thủ Đô)

– Chi nhánh của doanh nghiệp

phát động và sinh hoạt giải trí tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH của BHXH nước ta

——————————————————————————————————–

 

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2020:

 

Tỷ lệ đóng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

DN phải đóng

17,5%

3%

1%

21.5%

Người lao động

8%

1,5%

1%

10,5%

Tổng cộng

25,5%

4,5%

2%

32%

Trong đó:

– Người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 10,5%

– Doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 21,5%

-> Tổng cộng DN phải đóng cho Cơ quan lại BHXH tổng là: 

32%

trên Tổng mức tiền lương tham gia BHXH.

Lưu ý:

– Ngoài BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì mỗi tháng DN còn phải

đóng KPCĐ: 2%

(

Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH để nộp cho liên đoàn lao động Quận, thị trấn

)

Ví dụ

:

tham gia BHXH cho 5 người với Tổng tiền lương đóng BHXH là: 29.000.000

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Cấp bậc, chức vụ,

chức danh nghề,

 điểm làm việc

Hệ số/Mức lương

I

Tăn

g

 

 

 

I.1

Lao động

 

 

 

1

NguyễnQuang Đức

123456789

Giám Đốc

7,000,000

2

Hoàng Vũ Dũng

 

P. Giám Đốc

6,000,000

3

Nguyễn Minh Thư 

 

Kế toán Trưởng

6,000,000

4

Lê Anh Đào

 

Kế toán Viên

5,000,000

5

Đặng văn Lâm

 

NV Kinh Doanh

5,000,000

 

Cộng tăng

 

 

29,000,000

Như vậy:

Hàng tháng DN sẽ phải:

Nộp cho Cơ quan lại BHXH Quận

là: 29,000,000 x 32% =

9,280,000

(Trong đó: Trích vào Chi phí DN là: 29,000,000 x 21,5% = 6,235,000. Trích vào lương Người lao động là: 29,000,000 x 10,5% = 3,045,000)

Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận

là: 29,000,000 x 2% = 

580,000

(Doanh nghiệp chịu phần này

)

 

Chi tiết xem thêm

:

► 

 ——————————————————————————-

 

3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 2020:

 

– Tiền lương mỗi tháng đóng BHXH buộc phải, BHYT, BHTN, KPCĐ:

 Là

mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

theo quy định của pháp luật lao động.

Chi tiết xem thêm:

a. Mức tiền lương đóng BHXH

thấp nhất:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH

ko thấp rộng

mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học tập nghề, đào tạo nghề

 thì tiền lương đóng BHXH buộc phải

phải cao rộng ít nhất 7%

so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy phải

cao rộng ít nhất 5%.

Nếu là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy thì

cao rộng ít nhất 7%.

– Mức lương tối thiểu vùng ko bao héc tàm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

Ví dụ

: Tác_Giả_2 có tham gia BHXH cho 1 bạn Nhân viên văn phòng và 1 bạn Nhân viên kế toán tài chính. Cty ở Vùng 1, mà mức lương tối thiều vùng năm 2020 là: 4.420.000đ/tháng.

Như vậy

: Mức lương đóng BHXH thấp nhất cho 2 bạn đó sẽ như sau:

NV văn phòng

(Làm công việc bình thường, ko yêu cầu phải qua học tập nghề)

-> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là: 

4.420.000đ/tháng.

NV Kế toán

(Làm công việc đòi hỏi phải qua học tập nghề

) -> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là:

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) =

4.729.400 đ/tháng

.

Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng các bạn xem tại đây nhé:

 

—————————————————————————-

 

b. Mức tiền lương đóng BHXH

cao nhất:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT buộc phải

tối đa bởi 20 tháng lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa

bởi 20 tháng lương tối thiểu vùng

(Mức lương cơ sở được xác định như trên phần a nhé)

(Mức lương cơ sở

KHÁC

mức lương tối thiểu vùng nhé).

Mức lương cơ sở như sau:

– Từ ngày 1/7/2018 là: 1.390.000đ/tháng

– Từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000đ/tháng.

Như vậy:

Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là:

– Từ ngày 1/7/2019 trở đi đến năm 2020 là

: = 

1.490.000 đ/ tháng x 20

=

29.800.000

Chi tiết

:

 

Chú ý

Người lao động đồng thời có

từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau

thì:

– Đóng 

BHXH, BHTN

 theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

– Đóng 

BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

 

———————————————————————-

 

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

 

a. Đóng hằng tháng áp dụng đối với các Doanh nghiệp:

– Hằng tháng,

chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

– Đơn vị trích tiền đóng BHXH buộc phải trên quỹ tiền lương tháng của những người dân lao động tham gia BHXH buộc phải, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH buộc phải của từng người lao động theo mức quy định.

=> Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan lại BHXH mở tại ngân mặt hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với:

– Đơn vị là doanh nghiệp, liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh

phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán

thì đóng theo phương thức

hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.

– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 

c. Nơi đóng BHXH:

– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan lại BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn điểm cấp giấy phép marketing thương mại cho chi nhánh hoặc đóng tại Cty mẹ.

——————————————————————————————————

 

Cuối cùng:

– Sau sau Khi xác định được những tư vấn viên cấp dưới phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Mức tiền lương phải đóng … Các bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm, chi tiết xem tại đây nhé:

 

 

—————————————————————————————————–

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập báo cho biết giải trình tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: 

Lớp 

 

thực tế tại Tác_Giả_2

———————————————————————————————–

Bài viết Quy định về Bảo hiểm xã hội buộc phải 2020 cho Doanh nghiệp 2021-09-05 14:18:00

#Quy #định #về #Bảo #hiểm #xã #hội #bắt #buộc #cho #Doanh #nghiệp