Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ ca đêm mới nhất 2022

Quy định về thời kì làm việc thường ngày; thời kì làm thêm giờ tăng ca; thời gian làm thêm giờ vào ban tối (Ca đêm tính từ mấy giờ) mới nhất theo quy định Luật lao động.
I. Quy định về thời kì làm việc thông thường:
Theo điều 105 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14: Quy định ngày giờ làm việc thường nhật, cụ thể như sau:
1. thì giờ làm việc thường ngày
ko thật 08 giờ trong 01 ngày

ko thật 48 giờ trong 01 tuần
.
2. Người dùng cần lao
có quyền quy định thời giờ làm việc
theo ngày hoặc tuần tuy nhiên phải thông tin cho người cần lao biết; ngôi trường hợp theo tuần thì thì giờ làm việc thường nhật
ko thật 10 giờ trong 01 ngày

ko thật 48 giờ trong 01 tuần.
-> đất nước khuyến nghị người sử dụng cần lao thực hành tuần làm việc 40 giờ đối với người cần lao.
3. Người sử dụng lao động có bổn phận BH an toàn giới hạn thời gian làm việc xúc tiếp với yếu tố hiểm nguy, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn chuyên môn đất nước và luật pháp có liên tưởng.
thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng trọn lương:
Theo Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
1. Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này.
“2. thời kì nghỉ ngơi giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với ngôi trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này chí ít 30 phút, riêng ngôi trường hợp làm việc ban tối thì được tính ít ra 45 phút.”
2. Nghỉ giải lao theo thuộc tính của công việc.
3. Nghỉ cần thiết trong quá trình cần lao đã được tính trong định mức lao động cho nhu muốn sinh lý tự nhiên của con người.
4. ngày giờ nghỉ ngơi đối với cần lao nữ giới Khi mang thai hoặc nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật lao động.
“2. cần lao nữ giới làm nghề, công việc vất vả, độc hại, hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học Khi mang thai và có thông tin cho người sử dụng cần lao biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm thuê việc nhẹ nhàng rộng, an ninh rộng hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà ko biến thành cắt giảm lương và quyền, ích lợi cho đến ko hề thời kì nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi.
4. cần lao nữ giới trong thời gian hành kinh được nghỉ ngơi mỗi ngày 30 phút, trong thời kì nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi được nghỉ ngơi mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. thời gian nghỉ ngơi vẫn được hưởng trọn đủ lương phía theo hợp đồng lao động.”
5. thì giờ phải ngừng việc ko do lỗi của người lao động.
6. thời giờ họp hành, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, tập huấn do đề nghị của người sử dụng cần lao hoặc được người sử dụng cần lao đồng ý.
7. ngày giờ người học tập nghề, tập nghề trực tiếp hoặc dự lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 của Bộ luật lao động.
“5. Trong thời kì học tập nghề, tập nghề, nếu người học tập nghề, mọi người nghề trực tiếp hoặc tham dự cần lao thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai phía thỏa thuận.”
8. thời giờ mà người cần lao là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người cần lao tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nay trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 của Bộ luật cần lao.
9. thì giờ thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn, thăm khám xét phát hiện nay bệnh nghề, giám định y khoa để xác định chừng độ suy giảm kĩ năng cần lao do tai nạn cần lao, bệnh nghề, nếu ngày giờ đó được thực hành theo sự bố trí hoặc do đề nghị của người sử dụng cần lao.
10. thời giờ đăng ký, thăm khám xét, thẩm tra sức mạnh mạnh khoắn quân dịch, nếu thì giờ đó được hưởng trọn nguyên lương theo quy định của luật pháp về quân dịch.
——————————————————————————————–
II. Quy định về Giờ làm việc ban tối:
– Giờ làm việc ban tối
được tính
từ 22 giờ đến 6 giờ sáng
ngày ngày sau.
(Theo điều 106 Luật lao động số 45/2019/QH14)
——————————————————————————————-
III. Quy định về làm thêm giờ:
Theo Điều 107 và Điều 108 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14: Quy định thời giờ Làm thêm giờ, cụ thể như sau:
1. thời kì làm thêm giờ là
quãng thời gian làm việc
ngoài ngày giờ làm việc bình thường
theo quy định của luật pháp, thỏa ước cần lao tập thể hoặc nội quy lao động.
2. Người dùng lao động
được dùng người lao động làm thêm giờ
Khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
a) Phải được sự đồng ý của người lao động;
b) BH an toàn số giờ làm thêm của người cần lao
ko thật 50%
số giờ làm việc thường ngày trong 01 ngày;
– Trường hợp ứng dụng quy định thời giờ làm việc thường ngày
theo tuần
thì tổng số giờ làm việc thường ngày và số giờ làm thêm
ko thật 12 giờ trong 01 ngày
;
ko thật 40 giờ trong 01 tháng
;
c) đảm bảo số giờ làm thêm của người cần lao
ko thật 200 giờ trong 01 năm
, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Người sử dụng cần lao được sử dụng người lao động làm thêm
ko thật 300 giờ trong 01 năm
trong một số ngành, nghề, công việc hoặc ngôi trường hợp sau đây
:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm mặt hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, chuyên môn cao mà thị ngôi trường lao động ko cung ứng đầy đủ, kịp lúc;
d) Trường hợp phải giải quyết công việc thúc bách, chẳng thể trì hoãn do thuộc tính thời vụ, thời tự khắc của nguyên nhiên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc nảy do tác nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại ko dự liệu trước, do hiệu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoán vị, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên nhiên liệu, sự cố chuyên môn của dây chuyền sinh sản;
đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động
phải thông tin bởi văn các độc giả dạng cho cơ quan lại chuyên môn về lao động
thuộc Ủy ban quần chúng
cấp tỉnh.
Quy định trên được chỉ dẫn cụ thể như sau:
Điều 107 được chỉ dẫn bởi Điều 59, 60, 61, 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Điều 59.
Sự đồng ý của người cần lao Khi làm thêm giờ
1. Trừ các ngôi trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật cần lao, các ngôi trường hợp khác Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng cần lao phải được sự đồng ý của người lao động dự làm thêm về các nội dung sau đây:
a) thời kì làm thêm;
b) Địa điểm làm thêm;
c) Công việc làm thêm.
2. Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn các độc giả dạng riêng thì t
ham khảo Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV phát hành tất nhiên Nghị định 145.
Điều 60.
Giới hạn số giờ làm thêm
1. Tổng số giờ làm thêm ko thật 50% số giờ làm việc thông thường trong 01 ngày Khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường,
trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Trường hợp vận dụng quy định ngày giờ làm việc thường ngày
theo tuần
thì tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm ko thật 12 giờ trong 01 ngày.
3. Trường hợp làm việc
ko trọn thời kì quy định
tại Điều 32 của Bộ luật cần lao thì tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm
ko thật 12 giờ trong 01 ngày
.
4. Tổng số giờ làm thêm
ko thật 12 giờ trong một ngày
,
Khi làm thêm vào ngày nghỉ ngơi lễ, tết và ngày nghỉ ngơi hằng tuần.
5. thì giờ quy định tại các khoản 1 Điều 58 Nghị định này được giảm trừ Khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 107 của Bộ luật lao động.
Điều 61
.
Các ngôi trường hợp được tổ chức làm thêm
từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
– Ngoài các ngôi trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 của Bộ luật cần lao,
các ngôi trường hợp sau đây
được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm:
1. Các ngôi trường hợp phải giải quyết công việc thúc bách, chẳng thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố quan lại quý khách khứa hàng quan lại liên quan lại trực tiếp đến phát động và sinh hoạt giải trí công vụ trong các cơ quan lại, đơn vị đất nước, trừ các ngôi trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật lao động.
2. Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề.
3. Công việc trực tiếp sinh sản, marketing thương mại tại các doanh nghiệp thực hiện nay thì giờ làm việc bình thường ko thật 44 giờ trong một tuần.
Điều 62.
thông tin về việc
tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
1. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động
phải thông báo cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội tại các điểm sau
:
a) Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm;
b) Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương khác với điểm người sử dụng cần lao tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
2. Việc thông tin phải được thực hiện nay
chậm nhất sau 15 ngày Tính từ lúc ngày thực hiện nay
làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
3. Văn các độc giả dạng thông tin
theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV phát hành tất nhiên Nghị định 145.
—————————————————————–
Quy định về Làm thêm giờ trong ngôi trường hợp đặc biệt:
Người dùng lao động
có quyền đề nghị
người lao động
làm thêm giờ vào bất cứ ngày nào mà ko biến thành giới hạn về số giờ làm thêm
theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật này và người cần lao ko được từ chối
trong ngôi trường hợp sau đây
:
1. thực hành lệnh khuyến nghị tinh thần, lôi kéo BH an toàn trách nhiệm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
2. thực hiện nay các công việc nhằm mục đích bảo đảm an toàn tính mệnh con người, tài sản của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong phòng ngừa, xử lý hiệu quả thiên tai, hỏa hoán vị, dịch bệnh hiểm nguy và thảm họa, trừ ngôi trường hợp có nguy hại tiềm ẩn ảnh hưởng trọn đến tính mạng, sức mạnh mạnh khoắn của người cần lao theo quy định của pháp luật về an ninh, vệ sinh lao động.
Chi tiết xem thêm:
————————————————————————-
uổng tiền lương làm thêm giờ
nhiều rộng so với quy định có được trừ:
Theo Công văn 2323/TCT-CS ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục thuế
“Căn cứ quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp do nguyên cớ quan lại quý khách khứa hàng quan lại phải làm thêm giờ thì Cục Thuế kết phù hợp với Sở cần lao Thương binh và từng lớp để xem xét tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp.
Trường hợp vì các lý do chính đáng doanh nghiệp
phải tăng thời kì làm thêm giờ
thì khoản phí tổn làm thêm giờ doanh nghiệp
thực chi
trả cho người cần lao và có đủ chứng từ theo quy định tại các
văn
các độc giả dạng
về
thuế TNDN
được tính vào chi phí được trừ
Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Công văn 41766/CT-HTr ngày 26/06/2015 của cục thuế TP HN Thủ Đô
“Căn cứ quy định trên, ngôi trường hợp Công ty linh khiếu nại điện tử SEI nước ta do duyên cớ quan lại quý khách khứa hàng quan lại và có lý do chính đáng (
đã bẩm Sở LĐTB và XH
) phải
làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo mức quy định
của Bộ Luật lao động thì khoản tiền làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định doanh nghiệp thực trả cho người lao động nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định tại các văn các độc giả dạng về thuế TNDN
được tính vào tổn phí được trừ
Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”
———————————————————————————————–
IV. Mức xử phạt Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, ngày giờ nghỉ ngơi dưỡng:
cứ theo Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt Vi phạm quy định về ngày giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ ngơi cụ thể như sau:
1. Phạt tiền
từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
đối với người sử dụng cần lao có một trong các hành động sau đây:
a) Không đảm bảo cho người cần lao nghỉ ngơi trong giờ làm việc, nghỉ ngơi chuyển ca, nghỉ ngơi về việc riêng, nghỉ ngơi ko hưởng trọn lương đúng quy định;
b) Không rút ngắn thì giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước Khi về hưu theo quy định;
c) Không thông báo bởi văn các độc giả dạng cho cơ quan lại chuyên môn giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương cai quản lý đất nước về cần lao tại địa phương về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
———————————————————————————
2. Phạt tiền
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
đối với người sử dụng cần lao có hành động
vi phạm quy định của luật pháp về nghỉ ngơi hằng tuần hoặc nghỉ ngơi từng năm hoặc nghỉ ngơi lễ, tết.
————————————————————————————
3. Phạt tiền
từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
đối với người sử dụng cần lao có một trong các hành động sau đây:
a) thực hành thì giờ làm việc thường nhật quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;
b) Huy động người cần lao làm thêm giờ mà ko được sự đồng ý của người lao động, trừ ngôi trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật cần lao.
—————————————————————————————–
4. Phạt tiền
đối với người sử dụng lao động những Khi có hành động lôi kéo người cần lao
làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định
tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc
quá 12 giờ trong 01 ngày Khi làm thêm vào ngày nghỉ ngơi lễ, tết và ngày nghỉ ngơi hằng tuần
theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người cần lao;
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người cần lao;
d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người cần lao;
đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
————————————————————————–
Tác_Giả_2 Chúc các các độc giả thành công.
Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thực tiễn tổng hợp có thể tham gia:
Lớp
thực tế.

60

Bài viết Quy định về thời gian làm việc, làm thêm giờ ca đêm mới nhất 2021-08-25 12:03:00

#Quy #định #về #thời #gian #làm #việc #làm #thêm #giờ #đêm #mới #nhất