Quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc 2022

Thời gian thử việc có phải đóng BHXH ko? Quy định về thời gian thử việc tối đa, mức lương thử việc tối thiểu là bao lăm, có chịu thuế TNCN ko? Quy định về hợp đồng thử việc theo Luật lao động mới nhất.

Quy định về hợp đồng thử việc mới nhất:

Căn cứ theo điều 26 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của hai phía trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao phối hợp đồng thử việc.

    Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

Theo khoản 1 Điều 23 của Bộ luật lao động

:

 

1.

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây

:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp lí;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ điểm cư trú, số chứng minh dân chúng hoặc giấy tờ hợp lí khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, mẫu mã trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dưỡng;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

;

 

2. Người lao động l

àm việc theo

hợp đồng lao động mùa vụ

thì

ko phải thử việc

.”

 ——————————————————————————

 

Quy định về thời gian thử việc tối đa:

Căn cứ theo điều 27 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

 

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc tuy nhiên

chỉ được

thử việc 01 lần

đối với một công việc

và BH an toàn các điều khiếu nại sau đây:

 

1, 

Không quá 60 ngày

đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, chuyên môn

từ cao đẳng trở lên;

2, 

Không quá 30 ngày

đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn chuyên môn

trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân chuyên môn, tư vấn viên cấp dưới kỹ năng.

 

3,

 Không quá 6 ngày

làm việc đối với công việc khác.”

—————————————————————————-

 

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc:

“1. Khi việc làm thử

đạt yêu cầu

thì người sử dụng lao động

phải giao phối hợp đồng lao động

với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên

có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà chẳng cần báo trước

ko phải bồi thường

nếu việc làm thử ko đạt yêu cầu mà hai phía đã thoả thuận. ”

—————————————————————————————————-

 

Lưu ý:

 

Thông báo Kết quả về việc làm thử

được chỉ dẫn bởi Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

“1. Trong

thời hạn 03 ngày

trước Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại

Khoản 1 và 2

Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động

phải thông báo cho người lao động hiệu quả

công việc người lao động đã làm thử; 

    Trường hợp công việc làm thử

đạt yêu cầu

thì Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động

phải giao kết ngay hợp đồng lao động

với người lao động.

 

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại

Khoản 3

Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động hiệu quả công việc người lao động đã làm thử;

    Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.”

——————————————————————————————

 

Quy định về mức lương thử việc tối thiểu:

Căn cứ theo điều 28 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

 

– Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai phía thoả thuận tuy nhiên ít nhất phải bởi

85% mức lương

của công việc đó.

Xem thêm

 

—————————————————————————————————

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH ko?

Căn cứ theo điều 4, điều 13, điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định

đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm

:

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) ko xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc chắc chắn có thời hạn từ 

đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 

đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng (

thực hiện nay từ 01/01/2018

)

;

– 

Người cai quản lý doanh nghiệp,

 người cai quản lý điều hành liên minh xã có hưởng trọn tiền lương;

Căn cứ theo điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của hai phía trong thời gian thử việc.

– Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao phối hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này,

ko bao héc tàm tất cả nội dung về bảo đảm xã hội và bảo đảm y tế.

=> Các quy định trên

ko quy định

 hợp đồng thử việc

có phải

đóng BHXH hoặc

ko

phải đóng BHXH.

Căn cứ theo Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của BHXH TP.Sài Gòn

2.2.

Chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN

a) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 (

trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động

) thực hiện nay từ ngày 01/01/2018.

Như vậy:

Hợp đồng thử việc thì ko thuộc đối tượng tham gia bảo đảm xã hội buộc phải.

—————————————————————————————-

 

Tuy nhiên cần chú ý thêm:

Theo Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định:

– Đối với người lao động ko thuộc đối tượng tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm y tế buộc phải, bảo đảm thất nghiệp thì ngoài những việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm

chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế buộc phải, bảo đảm thất nghiệp.

Như vậy:

Mặc dù ko phải tham gia BHXH cho lao động thử việc tuy nhiên Công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH buộc phải thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22%

(bao héc tàm tất cả: BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

——————————————————————————————————

 

Tải mẫu hợp đồng thử việc tại đây nhé:

 

Trường hợp bạn ko tải về được thì làm theo cách sau nhé:

Bước 1

: Để lại mail vào phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

Source Quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc 2021-09-05 15:01:00

#Quy #định #về #thời #gian #thử #việc #và #mức #lương #thử #việc