Thủ Thuật về 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-06 04:52:11,Quý khách Cần biết về 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

799

chứng minh2021 mũ 2020 +2025 mũ 2025 +2022 mũ 10 chia hết cho 10

Được update 11 tháng 11 2020 lúc 6:55

`3^2021 +3^2021 +3^2021 -3^(x+8)=0`

`3^2021 .3 -3^(x+8)=0`

`3^2022 -3^(x+8)=0`

`=>3^2022=3^x+8`

`=>2022=x+8`

`x=2022-8`

`x=năm trước`

Vậy `x=năm trước`

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Các vướng mắc tương tự

Bài 1: Tìm số tự nhiên n, biết:

a,2 mũ n . 4 =128

b, 2 mũ n – 15=17

c, 3 mũ n +25 = 26. 2 mũ 2 +2. 3 mũ 0

d, 27 . 3 mũ n = 243

e, 49.7 mũ n = 2401

f, 3 mũ 4 . 3 mũ x= 3 mũ 7

g, ( 2 mũ 2 : 4 ) . 2 mũ n = 4

h, (frac19). 3 mũ 4 . 3 mũ n = 3 mũ 7

i, (frac12). 2 mũ n +4. 2 mũ n = 9 . 2 mũ 5

Reply
4
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu “.

Giải đáp vướng mắc về 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#mũ #bằng #bao #nhiêu 3 mũ 2022 bằng bao nhiêu