Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-09 05:47:07,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

687

bollocksing tức là

Từ động từ đến bollocks hoặc bollocks-up.

Khi một chiếc gì đó hoặc một người nào đó tốt và thực sự buggered ngoài sửa chữa thay thế.

pl. Bollocksing

Ví dụ”Cảm ơn thật nhiều. Chiếc xe đó bạn đã bán Tôi trọn vẹn bollocksed”

hoặc

“Người đàn ông, đó là một số trong những shit nghiêm trọng. Một vài chuff về điều này và tôi đã trọn vẹn bollocksed”

bollocksing tức là

Để đã có được thực sự cao hoặc dunk

Ví dụ”Cảm ơn thật nhiều. Chiếc xe đó bạn đã bán Tôi trọn vẹn bollocksed”

bollocksing tức là

hoặc

“Người đàn ông, đó là một số trong những shit nghiêm trọng. Một vài chuff về điều này và tôi đã trọn vẹn bollocksed”

Ví dụ”Cảm ơn thật nhiều. Chiếc xe đó bạn đã bán Tôi trọn vẹn bollocksed”

hoặc

“Người đàn ông, đó là một số trong những shit nghiêm trọng. Một vài chuff về điều này và tôi đã trọn vẹn bollocksed”

bollocksing tức là

Để đã có được thực sự cao hoặc dunk

Ví dụ”Cảm ơn thật nhiều. Chiếc xe đó bạn đã bán Tôi trọn vẹn bollocksed”

bollocksing tức là

hoặc

Ví dụ‘damn I’m going to get bollocksed because I said what I thought to my tutor/house parent and i will die’
Reply
9
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing “.

Giải đáp vướng mắc về bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#bollocksing #là #gì #Nghĩa #của #từ #bollocksing bollocksing là gì – Nghĩa của từ bollocksing