Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều 2022

Update: 2022-02-26 23:56:11,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

561

Bạn Minh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhấ, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng Q. và 1 tiêu vào vùng R thì được 12 điểm. Lần thứ hai, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 18 điểm. Lần thứ ba, bạn Minh phi trúng mỗi vùng 1 tiêu . Hỏi số điểm lần thứ ba của bạn Minh có chia hết cho toàn bộ 3 và 5 không? Tại sao?

Đề bài

Bạn Minh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhấ, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng Q. và 1 tiêu vào vùng R thì được 12 điểm. Lần thứ hai, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 18 điểm. Lần thứ ba, bạn Minh phi trúng mỗi vùng 1 tiêu . Hỏi số điểm lần thứ ba của bạn Minh có chia hết cho toàn bộ 3 và 5 không? Tại sao?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Tính tổng số điểm Minh phi ở gấp đôi đầu, đó là tổng số điểm khi phi gấp đôi vào mỗi vùng

Lời giải rõ ràng

Tổng tổng số điểm Minh phi ở gấp đôi đầu là:

12+18=30 (điểm)

Trong tổng cả gấp đôi đầu, Minh phi vào mỗi vùng gấp đôi. Do đó, khi phi vào mỗi vùng 1 lần, thì Minh được số điểm là:

30 :2 =15 (điểm)

Vậy lần 3 bạn Minh phi được 15 điểm. 15 chia hết cho toàn bộ 3 và 5 nên số điểm lần thứ ba của bạn Minh chia hết cho toàn bộ 3 và 5

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #giải #bài #trang #sách #bài #tập #toán #cánh #diều Đề bài – giải bài 84 trang 28 sách bài tập toán 6 – cánh diều