Mục lục bài viết

Thủ Thuật về gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-03-31 15:13:14,Quý khách Cần tương hỗ về gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

768

gerthy tức là

Rộng hoặc lỏng thích hợp quần áo.

Ví dụ”Nah Mayne Dis áo không gerthy enuff fo Me, Dawg”

gerthy tức là

Không phải thicc, không phải thon thicc nhưng gerthy

Ví dụ”Nah Mayne Dis áo không gerthy enuff fo Me, Dawg”

gerthy tức là

Không phải thicc, không phải thon thicc nhưng gerthy

Ví dụ”Nah Mayne Dis áo không gerthy enuff fo Me, Dawg”
Reply
9
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy “.

Giải đáp vướng mắc về gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#gerthy #là #gì #Nghĩa #của #từ #gerthy gerthy là gì – Nghĩa của từ gerthy