Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-02-23 12:08:06,Quý khách Cần tương hỗ về Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

769

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó
  • Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3 N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

A. 0,1 μC.

B. 0,2 μC.

Đáp án đúng chuẩn

C. 0,15 μC.

D. 0,25 μC.

Xem lời giải

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3 N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Reply
9
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì “.

Thảo Luận vướng mắc về Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Hai #quả #cầu #nhỏ #mang #điện #tích #có #độ #lớn #bằng #nhau #đặt #cách #nhau #10cm #trong #chân #không #thì Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì