Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hình chóp có bao nhiêu mặt Chi Tiết

Update: 2022-01-27 02:17:04,Quý khách Cần biết về Hình chóp có bao nhiêu mặt. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

548

Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?

A.Mười.

B.Năm.

C.Bảy.

D.Sáu.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giải
Chọn D

Hình chóp ngũ giác có toàn bộ 6 mặt gồm 5 mặt bên và mặt đáy.
Tổng quát: Hình chóp n_giác có n+một mặt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi về đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện. – Toán Học 12 – Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi về đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện. – Toán Học 12 – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Hình chóp tứ giác có toàn bộ bao nhiêu cạnh?

 • Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

 • Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?

 • Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu cạnh?

 • Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào tại đây sai?

 • [2H1-2. 2-1] Trong những khối đa diện đều, khối đa diện lồi nào loại 5;3 ?

 • Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?

 • [HH12.C1.2.D02.a] Hình 12 mặt đều phải có bao nhiêu cạnh?

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Ở một loài thực vật, biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn trọn vẹn, những gen phân li độc lập. Theo lý thuyết, phép lai P: AaBbDd × Aabbdd cho số thành viên mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng ở đời con chiếm tỉ lệ là:

 • Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu vô hiệu toàn bộ những cây hoa đỏ và hoa trắng F1, tiếp sau đó cho những cây hoa hồng và hoa vàng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ:

 • Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội trọn vẹn. Ở đời con của phép lai AaBBDd x AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lần lượt là

 • Cho biết alen A quy định quả tròn trội trọn vẹn so với alen a quy định quả bầu, alen B quy định hạt vàng, trội trọn vẹn so với alen b quy định hạt xanh. Hai cặp gen phân li độc lập. Kiểu gen của P ra làm thế nào để F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1?

  (1) AaBb x AaBb. (2) AaBb x Aabb. (3) AaBb x aaBb. (4) Aabb x aaBb. (5) AaBb x aabb.

 • Quy luật di truyền phân li độc lập của Men đen nghiên cứu và phân tích về:

 • Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

 • Cho những nhận định sau:

  (1) Mỗi tính trạng đều do một cặp yếu tố di truyền quy định.

  (2) Trong tế bào, những yếu tố di truyền hòa trộn vào nhau.

  (3) Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong những 2 thành viên của cặp yếu tố di truyền.

  (4) Trong thụ tinh, những giao tử kết thích phù hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo ra những hợp tử.

  Có bao nhiêu nhận định không đúng theo quan điểm di truyền của Menden?

 • Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội trọn vẹn, những gen phân li độc lập. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBBdd có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình lần lượt là:

 • Điều kiện cơ bản đảm bảo cho việc di truyền độc lập những cặp tính trạng là:

 • Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd được hình thành ở F1 là:

Reply
6
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Hình chóp có bao nhiêu mặt ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Hình chóp có bao nhiêu mặt tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Hình chóp có bao nhiêu mặt “.

Thảo Luận vướng mắc về Hình chóp có bao nhiêu mặt

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Hình #chóp #có #bao #nhiêu #mặt Hình chóp có bao nhiêu mặt