Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up Mới Nhất

Update: 2022-04-19 07:06:17,Quý khách Cần biết về hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

515

hoop it up tức là

cũng thấy phá vỡ nó xuống; hoop (nó) lên là một thuật ngữ khác cho tặng một chiếc gì đó cho ai đó.

Ví dụVí dụ. Yo hoop up âm hộ bitch, hoặc tôi đã đi

hoop it up tức là

Đi ra ngoài trên thị xãtiêu tiền trong nụ cười, đồ uống, phụ nữ, câu lạc bộ, xe hơi ect. và không giữ lại được gì.

Ví dụVí dụ. Yo hoop up âm hộ bitch, hoặc tôi đã đi
Đi ra ngoài trên thị xãtiêu tiền trong nụ cười, đồ uống, phụ nữ, câu lạc bộ, xe hơi ect. và không giữ lại được gì.
Nam 1: Bạn đang làm gì vào buổi tối thời gian cuối tuần?

Nam 2: Tôi là sẽ tới Chicago?

Nam 1: Bạn đang đi “hoop nó lên” trong lúc toàn bộ chúng ta đang ở đó?

hoop it up tức là

Hoop it up means to have maximum fun in an urban environment for one or two days. In other words, spending cash, drinking bottles, pushing hot women and cars and then going back to being a “real” person.

Ví dụVí dụ. Yo hoop up âm hộ bitch, hoặc tôi đã đi
Đi ra ngoài trên thị xãtiêu tiền trong nụ cười, đồ uống, phụ nữ, câu lạc bộ, xe hơi ect. và không giữ lại được gì.
Nam 1: Bạn đang làm gì vào buổi tối thời gian cuối tuần?

Nam 2: Tôi là sẽ tới Chicago?

Nam 1: Bạn đang đi “hoop nó lên” trong lúc toàn bộ chúng ta đang ở đó?

hoop it up tức là

Nam 2: Vâng, tôi là.

Ví dụVí dụ. Yo hoop up âm hộ bitch, hoặc tôi đã đi
Đi ra ngoài trên thị xãtiêu tiền trong nụ cười, đồ uống, phụ nữ, câu lạc bộ, xe hơi ect. và không giữ lại được gì.

hoop it up tức là

Nam 1: Bạn đang làm gì vào buổi tối thời gian cuối tuần?

Ví dụBarbara and Steve were hooping it up in the hammock while eating chicken.
Reply
1
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up “.

Hỏi đáp vướng mắc về hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#hoop #là #gì #Nghĩa #của #từ #hoop hoop it up là gì – Nghĩa của từ hoop it up