Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát Chi Tiết

Update: 2022-04-06 00:13:16,Quý khách Cần tương hỗ về Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

675

Tóm tắt nội dung tài liệu

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HÀNH VI MUA MẶT HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thu Hà*
Nguyễn Thị Quỳnh Chi**

Tóm tắt
Theo văn bản báo cáo giải trình ngành của Công ty Cp góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán Vietinbank mức tăng trưởng lệch giá nước
giải khát không cồn quá trình 2011-năm trước tại Việt Nam là 13,5% và dự kiến trong quá trình năm ngoái-2019
mức tăng trưởng vẫn sẽ duy trì ở tại mức trung bình là 8,5 % (Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Duy Hưng, năm ngoái).
Với 135 doanh nghiệp thì mức độ đối đầu trong ngành được định hình và nhận định rất cao. Nghiên cứu này dựa
vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố tác động đến quyết định hành động của
người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương
hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, vỏ hộp, sở trường trong lúc giá tiền, thu nhập và giới tính không tồn tại
ý nghĩa quyết định hành động.
Từ khóa: Hành vi người tiêu dùng, yếu tố tác động, nước giải khát.
Mã số: 220.060116. Ngày nhận bài: 06/01/năm nay. Ngày hoàn thành xong sửa đổi và biên tập: 09/03/năm nay. Ngày duyệt đăng: 09/03/năm nay.

Summary
According to the industry reports by JSC Securities Vietinbank revenue growth rate of non-alcoholic
beverages in Vietnam was13.5% during the period 2011-năm trước and projected to continue to grow at
an average rate of 8.5% annually in the period from năm ngoái to 2019(Nguyen Thi Thu Hang, Le Duy
Hung, năm ngoái). With 135 businesses, the level of competition in the industry is rated as very high. The
study based on the theory of consumer behavior has shown that there are many factors influencing the
decisions of consumers of non-alcoholic beveragesin Ho Chi Minh City such as brand, advertising,
distribution channels, packaging, tastes while price, income or age do not have any effects.
Key words: consumer behavior, influence factor, drinks.
Paper No.220.060116. Date of receipt: 06/01/năm nay. Date of revision: 09/03/năm nay. Date of approval: 09/03/năm nay.

1. Đặt yếu tố
Theo Trung tâm xúc tiến thương mại và
góp vốn đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình
từ thời gian năm 2008 tới nay, ngành công nghiệp thực
phẩm và đồ uống Việt Nam có sự tăng trưởng
nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng, và được
định hình và nhận định là nhóm ngành triển vọng, thu hút
thật nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp
*
**

trong và ngoài nước. Theo nhận định của tổ
chức Giám sát marketing quốc tế (Business
Monitor International – BMI), doanh thu của
thị trường nước giải khát Việt Nam dự kiến
tăng từ 2,6 lần từ 50 nghìn tỷ năm 2010 lên
130 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2017. Bên cạnh
đó, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược
kinh tế tài chính kế hoạch xuyên Thái Bình Dương

TS, Trường ĐH Ngoại thương; E-Mail:
Trường ĐH Ngoại thương; E-Mail:

90

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

Soá 79 (01/năm nay)

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

(TTP) và Cộng động kinh tế tài chính ASEAN (AEC)
thì thuế nhập khẩu so với món đồ nước
giải khát có cồn là từ 40% và nước giải khát
có gas từ 35% xuống còn 0% sẽ tạo ra áp
lực đối đầu rất rộng cho những doanh nghiệp
trong nước. Để đối đầu và giữ vững thị
phần thì những doanh nghiệp cần làm rõ hành
vi người tiêu vốn để làm từ đó xây dựng chiến
lược tiếp cận người tiêu dùng thích hợp nhất.
Nghiên cứu những yếu tố tác động tới hành
vi mua thành phầm nước giải khát không cồn
nhờ vào những quy mô nghiên cứu và phân tích hành vi
người tiêu dùng giúp nhóm tác giả tìm ra những
yếu tố nào quan trọng so với những người tiêu
dùng nước giải khát không cồn tại thành phố
Hồ Chí Minh và kết quả nghiên cứu và phân tích trọn vẹn có thể
là gợi ý quan trọng cho những doanh nghiệp
Việt Nam tìm hiểu thêm và kim chỉ nan cho hoạt
động của tớ, tránh bị thua ngay trên sân
nhà khi đối đầu với thành phầm ngoại nhập
sẽ ồ ạt vào Việt Nam sau khoản thời hạn AEC chính thức
có hiệu lực hiện hành và TPP được ký kết.
2. Thiết kế nghiên cứu và phân tích
Ảnh hưởng của những yếu tố đến hành vi
tiêu dùng đã được nghiên cứu và phân tích độc lập bởi
nhiều tác giả. Điển hình là quy mô lí thuyết
nghiên cứu và phân tích về hành vi mua của người tiêu
dùng như Mô hình hành vi hợp lý (Theory
of Reasoned kích hoạt – Fishbein & Ajzen 1969,
1980), Mô hình hành vi dự tính (Theory of
Planned Behaviour – Ajzen, 1991), Mô hình
về lý thuyết tín hiệu thương hiệu (Erdem &
Swait, 1998) và Mô hình hành vi lựa chọn của
người tiêu dùng (Philip Kotler, 2005). Với
nghiên cứu và phân tích này nhóm tác giả không định hình và nhận định
tác động của từng yếu tố một cách riêng
biệt mà định hình và nhận định tổng thể sự phối hợp ảnh
hưởng của những yếu tố đến quyết định hành động mua
nước giải khát không cồn của người tiêu dùng
tại TP. Hồ Chí Minh theo quy mô sau:
Soá 79 (01/năm nay)

Hình 1: Mô hình hành vi người tiêu dùng
so với món đồ nước giải khát
Nguồn:Nhóm tác giả tự tổng hợp

Trong đề tài này những biến được lý giải
như sau:
– Hành vi tiêu dùng sẽ tiến hành hiện thực hóa
bằng việc mua thành phầm. Do vậy, biến phụ
thuộc sẽ tiến hành biểu lộ bằng mức chi trả
(MUCCHITRA) của người tiêu dùng so với
món đồ nước giải khát không cồn trong một
một tháng (trăm nghìn/tháng)
– Biến độc lập là những yếu tố tác động đến
quyết định hành động mua nước giải khát không cồn bao
gồm giá, thương hiệu, tính mê hoặc của quảng
cáo, tính tiện lợi của kênh phân phối có ảnh
hưởng cùng chiều tới mức chi trả. Ngoài ra
những yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi,
nghề nghiệp và thu nhập), sở trường, thói quen
cũng tiếp tục tiến hành đưa vào nhóm biến độc lập.
Nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước
đó là nghiên cứu và phân tích sơ bộ và nghiên cứu và phân tích chính
thức. Nghiên cứu sơ bộ được tiến hành chủ
yếu trải qua phỏng vấn nhóm trên cơ sở
nghiên cứu và phân tích thang đo của một số trong những quy mô đã
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

91

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

được kiểm định. Thảo luận tiến hành với hai
nhóm, mỗi nhóm có 5 người (có ghi chú lại).
Danh sách vướng mắc được sẵn sàng mang tính chất chất
chất hướng dẫn cho suốt quy trình thảo luận
nhóm. Sau khi thảo luận, những biến trong thang
đo được trấn áp và điều chỉnh và bổ trợ update cho thích hợp
với đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích. Từ đó, một bảng
vướng mắc được xây dựng để phục vụ cho nghiên
cứu chính thức tiếp theo.
Nghiên cứu chính thức được tiến hành
bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp hoặc
gián tiếp người tiêu dùng trải qua bảng vướng mắc.
Việc khảo sát được tiến hành trải qua mạng
Internet và khảo sát trực tiếp tại những trường
học, văn phòng công ty, khu dân cư và những
siêu thị trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh.
Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp
phi xác suất, thành phần của mẫu là những người dân
tiêu dùng đã từng sử dụng thành phầm nước giải
khát không cồn trên địa phận TP.Hồ Chí Minh. Kết quả
có 500 bảng khảo sát thu về, số bảng hợp lệ là
201, đạt tỷ trọng 40,2%. Tỷ lệ mẫu so với biến là
11,82; đạt yêu cầu cho việc phân tích yếu tố
(Hair & ctg, 1992).
Dữ liệu sau này được xử lý bằng Excel và
ứng dụng Eview phiên bản 6.0. Quy trình xử
lý tài liệu gồm: thống kê mô tả, hồi quy đa biến
và kiểm định sự thích hợp của quy mô (thông
qua kiểm định Wald, kiểm định tự tương quan
Breusch-Pagan_Godfrey, kiểm định đa cộng
tuyến, kiểm định phương sai thay đổi White
và kiểm định Ramsey Reset test).
3. Kết quả nghiên cứu và phân tích
3.1. Tổng quan về quy mô hồi quy
Sau khi tiến hành những kiểm định, quy mô
ở đầu cuối rút ra có những biến đều phải có p_value <
α = 5% nên có ý nghĩa trong quy mô. R2 =
45,0255%: quy mô lý giải được 45,0255
% ý nghĩa của những biến trong quy mô. Nhóm
92

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

tác giả đã tiến hành vô hiệu những biến không ý
nghĩa, tiến hành kiểm định quy mô và rút ra
quy mô tổng quát ở đầu cuối (**). Kết quả hồi
quy đã cho toàn bộ chúng ta biết mức chi trả cho thành phầm nước
giải khát không cồn của người tiêu dùng thành
phố Hồ Chí Minh tùy từng sở trường, thói
quen tiêu dùng thành phầm, thương hiệu, quảng
cáo, phân phối, kích cỡ vỏ hộp trong lúc những
nhóm yếu tố như giá cả, thu nhập, tuổi, nhóm
khảo sát không tác động tới quyết định hành động mua
đồ uống không cồn.
MUCCHITRA = -15,1124 + 21,88393
* GIOITINH – 10,33422 * TUOI – 144,9731
* NHOMTHAMKHAO + 92,04869
* SOTHICH + 151,7960 * THOIQUEN
+ 38,88529 * THUONGHIEU + 29,03205
* QUANGCAO + 14,51276 * TIENDUNG
+ 7,983893 * BAOBI + ε (**)
3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu và phân tích
Để làm rõ hơn kết quả hồi quy, nhóm tác
giả tiến hành thống kê mô tả những biến đã trong
quy mô. Kết quả thống kê mô tả đã cho toàn bộ chúng ta biết số
người trong độ tuổi từ 18 đến 25 tiêu dùng sản
phẩm nước giải khát không cồn nhiều nhất,
tiếp theo là nhóm tuổi dưới 18. Sở dĩ như vậy
do tác động của nhiều yếu tố, trong số đó việc
xác lập phân khúc thị phần thị trường của nhà sản
xuất giữ vai trò quan trọng khi họ muốn đưa
nước giải khát của tớ đến đối tượng người tiêu dùng chủ
yếu là người trẻ tuổi. Nguyên nhân sự chênh lệch
giữa nhóm tuổi dưới 18 và từ 18 đến 25 phần
lớn xuất phát từ tính độc lập xét trên phương
diện mái ấm gia đình và kĩ năng tài chính. Những
người từ 35 – 65 tuổi có khuynh hướng giảm
tiêu dùng và càng thấp hơn ở nhóm tuổi trên 65.
Trong khi đó, lứa tuổi giữa 25 đến 35 đóng
góp tỉ lệ không nhỏ trong tỉ lệ tiêu dùng, đồng
thời nhóm tuổi này còn có Xu thế chuyển dần
sang những thành phầm nước giải khát có cồn do
Soá 79 (01/năm nay)

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

Xu thế tiêu dùng chung và yêu cầu giao tế
trong xã hội.
Nhóm tìm hiểu thêm: Mặt hàng nước giải
khát thuộc thành phầm tiêu dùng nhanh, do đó
việc mua loại hàng này mang tính chất chất chủ quan
do kinh nghiệm tay nghề đã sử dụng hoặc nhu yếu thiết
yếu của thành viên người tiêu dùng mà không
phụ thuộc nhiều vào sự tham vấn từ xã hội
có quan hệ với thành viên người tiêu dùng rõ ràng.
Thói quen & Sở thích
36

Sở thích tiêu dùng

31

Thói quen sắm sửa

41

Nhóm yếu tố về tiếp thị

19

Nhóm yếu tố về giá cả

21

Nhóm yếu tố về phân phối

53

Nhóm yếu tố về thành phầm

0

20

40

60

Biểu đồ 2. Tỷ lệ tác động của những yếu tố
trong quy mô
Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm tác giả

Cũng tựa như sở trường, thói quen là một
đại lượng mang tính chất chất chủ quan và không thể
lượng hóa được nhưng lại sở hữu ảnh hường đến
quyết định hành động sắm sửa của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng có Xu thế chọn lại sản
phẩm mà mình hài lòng ở lần sắm sửa đầu
tiên. Hành động đó lặp đi tái diễn và từ từ
tạo thành thói quen sắm sửa. Mức độ ảnh
hưởng của thói quen tùy thuộc vào nhiều yếu
tố gồm khách quan như nơi phục vụ nhu yếu, giá cả
hay chủ quan như sở trường, nhận thức,… và
cùng tác động đến quyết định hành động sắm sửa của
người tiêu dùng.
Thương hiệu: Xét trên góc nhìn người tiêu
dùng, thương hiệu thành phầm thường có mối
liên hệ hoặc thậm chí còn gắn sát với nguồn gốc
thành phầm. Trừ trường hợp hàng nhái, hàng nhái,
những thương hiệu gắn sát với những tập đoàn lớn lớn
Soá 79 (01/năm nay)

lớn, những công ty đa vương quốc thường được
người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng, cả trong
tiêu dùng nói chung và thị trường nước giải
khát nói riêng. Và yêu cầu đưa ra cho những
doanh nghiệp nước giải khát trong nước trong việc
tăng trưởng thương hiệu nhằm mục tiêu tăng nhận thức
của người tiêu dùng, nhờ đó tăng lệch giá
cũng như Thị phần trên thị trường.
Mẫu mã, vỏ hộp: Ngoài chất lượng sản
phẩm thì yếu tố mẫu mã, vỏ hộp thành phầm
đó là ngôn từ tiếp xúc thứ nhất với những người
tiêu dùng. Một thành phầm thu hút được người
tiêu dùng không riêng gì có ở chất lượng nội tại mà
còn bởi hình dáng, mẫu mã bên phía ngoài và
đó cũng là một yếu tố góp thêm phần xây dựng
nên thương hiệu thành phầm trong tâm thức
người tiêu dùng. Một ví dụ về trường hợp này
là thương hiệu Coca – Cola. Ra đời từ thời gian năm
1984, trải qua nhiều lần thay đổi mẫu mã
công nghiệp, vào năm 1960, Coca – Cola đã
đăng kí bảo lãnh độc quyền mẫu mã vỏ chai
của tớ tại Cục thương hiệu và bản quyền
sáng tạo Hoa Kỳ. Qua đó, ta thấy rõ được vai
trò và vai trò của việc xây dựng kiểu
dáng công nghiệp tuy nhiên tuy nhiên với việc tạo dựng
thương hiệu thành phầm.
Trong bối cạnh thị trường đối đầu mạnh
với nhiều nhà phục vụ nhu yếu thì việc lựa chọn được
một mẫu mã vỏ hộp – mẫu mã riêng, đặc
trưng là yếu tố vô cùng quan trọng. Việc xây
dựng thương hiệu, xét trên quan điểm tiêu
dùng tân tiến, không riêng gì có tạm ngưng ở việc xây
dựng chất lượng thành phầm, kênh phân phối,
giá cả, xúc tiến mà nó còn mở rộng ra cảm hứng
và nhận thức của người tiêu dùng khi tiếp nhận
thành phầm. Việc chú tâm đến mẫu mã – mẫu
mã càng đặc biệt quan trọng quan trọng khi, đã xác lập
ngay từ trên đầu, đối tượng người tiêu dùng tiêu dùng đa phần và
tiềm năng của thành phầm đang nghiên cứu và phân tích là
tầng lớp học viên – sinh viên, rộng ra là người trẻ tuổi.
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

93

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

Song tuy nhiên với phục vụ nhu yếu nhu yếu giải khát, sản
phẩm tiêu dùng một phần giúp thể hiện tính
cách và phong thái sống của người tiêu dùng.
Dung tích
Kết quả khảo sát đã cho toàn bộ chúng ta biết có 94 trên 201
người (46,77%) nói rằng họ thích dùng sản
phẩm có dung tích 500 ml cho nhu yếu tiêu
dùng hằng ngày. Tỉ lệ này là 43,28% (ứng với
87) người so với chai thể tích 330 ml. Tuy
nhiên, ta trọn vẹn có thể thấy tỉ lệ này càng giảm theo
chiều tăng của dung tích. Cụ thể, chỉ có 2/201
người (tương tự 1%) người được khảo sát
nói rằng họ muốn dùng trên 1,5 lít thành phầm
nước giải khát mỗi lần. Như vậy, ta trọn vẹn có thể thấy
người tiêu dùng có Xu thế sử dụng chai/
lon nước giải khát không cồn có dung tích 330
hoặc 500 ml (chiếm tỉ lệ tương ứng là 84,08%)
cho phục vụ nhu yếu tiêu dùng.
Để lý giải hiện tượng kỳ lạ trên, nhóm tác giả
tìm hiểu thêm khu công trình xây dựng Ảnh hưởng của kích
thước vỏ hộp đến lượng tiêu thụ thành phầm của
tác giả Brian Wansink.

Biểu đồ 3. Mối quan hệ giữa kích cỡ vỏ hộp
và lượng tiêu thụ thành phầm

Nguồn: Ảnh hưởng của kích thước vỏ hộp đến
lượng tiêu thụ thành phầm, Brian Wansink 2002

Mối quan hệ giữa kích cỡ vỏ hộp và lượng
tiêu thụ thành phầm
Từ sơ đồ trên, khi tăng dung tích mỗi đơn
vị thành phầm lên, lượng tiêu thụ thành phầm sẽ
tăng theo. Tuy nhiên, sự ngày càng tăng này là có giới
hạn và tuân theo sự chi phối của yếu tố biên.
94

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

Nghĩa là lúc lượng tiêu thụ thành phầm sẽ tăng
nhanh theo chiều tăng của dung tích (khi dung
tích < 500 ml), nhưng khi vượt qua một mức
nào đó (ở đấy là hơn 500 ml) thì lượng tiêu
thụ cũng tăng tuy nhiên với vận tốc chầm dần. Khi
dung tích tăng qua mức số lượng giới hạn, lượng tiêu
thụ sẽ gần như thể không tăng thêm nữa.
Thứ ba, nguyên nhân trọn vẹn có thể xuất phát từ
nhà sản xuất khi họ muốn thiết kế vỏ hộp sản
phẩm theo Xu thế thị trường. Ở Việt Nam,
đối tượng người tiêu dùng tiêu dùng đa phần của nước giải
khát đó là người trẻ tuổi, có độ tuổi dưới 18 và từ
18 đến 25 tuổi. Do đó, việc thiết kế dung tích
thành phầm theo Xu thế gọn nhẹ, tươi tắn,
năng động là một Xu thế tất yếu lúc bấy giờ.
Tiện dụng
Thứ nhất, đối tượng người tiêu dùng mua món đồ nước
giải khát không cồn, như đã phân tích ở trên,
phần lớn là đối tượng người tiêu dùng học viên – sinh viên nên
việc căn tin trường học hoặc công ty là nơi
phục vụ thành phầm thường xuyên.
Thứ hai, so với những đối tượng người tiêu dùng không
phải là học viên – sinh viên, hoặc thời hạn tiêu
dùng thành phầm sau giờ đến trường hoặc công
ty nên cách lý giải thứ hai dựa vào mức
độ tiện lợi nơi phân phối. Xét về quy mô,
sự phong phú chủng loại thành phầm, chất lượng dịch vụ thì
shop tiện lợi và siêu thị sẽ là những lựa
chọn thích hợp nhất. Số liệu khảo sát trên cũng
đã cho toàn bộ chúng ta biết, có đến 58,70% người tiêu dùng chọn
2 vị trí trên là nơi sắm sửa nước giải khát
thường xuyên nhất của mình. Tức là cứ khoảng chừng
10 người đang dự tính mua nước giải khát, thì
đến hơn 5 người sẽ chọn điểm đến lựa chọn là siêu thị
hoặc shop tiện lợi. Theo Công ty nghiên
cứu thị trường Kantar Worldpanel, mức tăng
trưởng của quy mô shop tiện lợi so với
cùng thời gian năm trước đó lên mức 80%, gắn với nhu
cầu về yếu tố tiện lợi của người tiêu dùng thành
Soá 79 (01/năm nay)

Page 2

YOMEDIA

Nghiên cứu này nhờ vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều yếu tố tác động đến quyết định hành động của người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, vỏ hộp, sở trường trong lúc giá tiền, thu nhập và giới tính không tồn tại ý nghĩa quyết định hành động…

02-05-2019 256 13

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/năm ngoái Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát “.

Giải đáp vướng mắc về Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Nghiên #cứu #những #nhân #tố #ảnh #hưởng #đến #hành #mua #nước #giải #khát Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi mua nước giải khát