Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc Mới Nhất

Update: 2022-04-22 23:01:17,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

683

Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Đáp án A
    Ở trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2
    Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s2
    X có 12 e nên có 12 p. nên số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 12
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đấy là sai?

Trong những hidroxit tại đây, hidroxit nào có tính lưỡng tính?

Cấu hình electron nào sau đấy là của nguyên tố thuộc nhóm VIIA?

18/06/2021 7,694

Đáp án A
Ở trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2
Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s2
X có 12 e nên có 12 p. nên số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tố hóa học X có Z = 20, chu kì 4 nhóm IIA. Điều xác lập nào sau đấy là sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,334

Biết nguyên tố X thuộc chu kì 4 nhóm IIIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 7,416

Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Hãy xác lập câu sai trong những câu sau khoản thời hạn nói về nguyên tử X

Xem đáp án » 18/06/2021 5,932

Những đặc trưng nào tại đây của đơn chất, nguyên tử những nguyên tố biến hóa tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân

Xem đáp án » 18/06/2021 5,875

Theo quy luật biến hóa tính chất đơn chất của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

Xem đáp án » 18/06/2021 5,782

Tìm câu sai trong những câu tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,937

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,906

Anion X2 có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p6. Nguyên tử nguyên tố X thuộc

Xem đáp án » 18/06/2021 4,299

Nguyên tử của nguyên tố nào tại đây có khuynh hướng nhường 1 electron trong những phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,757

Trong một chu kì của bảng tuần hoàn khi đi từ trái sang phải thì

Xem đáp án » 18/06/2021 3,699

Nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron là 1s22s22p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn và công thức hợp chất khí với hiđro của X là :

Xem đáp án » 18/06/2021 3,549

Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là vị trí nào tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,789

Ở trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố là 3s23p1. Vị trí (chu kì, nhóm) của trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,772

Nguyên tử R tạo nên Anion R2-. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của R2- ở trạng thái cơ bản là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,468

Cho những phát biểu sau:

(I) F là phi kim mạnh nhất

(II) Li là sắt kẽm kim loại có độ âm điện lớn số 1

(III) He là nguyên tử có nửa đường kính nhỏ nhất

(IV) Be là sắt kẽm kim loại yếu nhất trong nhóm IIA

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,277

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: 3s23p3.

Các vướng mắc tương tự

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: 2s22p3.

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: 3s23p5.

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: 3s23p6.

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là: 2s22p6.

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

2s1.

Một nguyên tố halogen có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron nguyên tử khá đầy đủ của nguyên tử.

Một nguyên tố halogen có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4 s 2 4 p. 5 . Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron khá đầy đủ của nguyên tử nguyên tố đó.

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc “.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Nguyên #tử #nguyên #tố #có #cấu #hình #electron #lớp #ngoài #cùng #là #3s2 #3p3 #thuộc Nguyên tử nguyên tố X có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p3 X thuộc