Mục lục bài viết

Mẹo về potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced Chi Tiết

Update: 2022-04-08 06:50:17,You Cần biết về potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

608

potato-faced tức là

Một người dân có lớn trán không bình thường, tương tự như có một khoai tây trên đó

Ví dụWow, shes một khuôn mặt khoai tây!

potato-faced tức là

Không có từ nào để lý giải, quá đẹp; Nhưng toàn bộ chúng ta sẽ nỗ lực rất là: quy trình nâng cằm lên của bạn và đánh chìm nó vào cổ của bạn gây ra sự xuất hiện của Chinless. Khoai tây là hình thức động từ của khuôn mặt khoai tây.

Ví dụWow, shes một khuôn mặt khoai tây!
Không có từ nào để lý giải, quá đẹp; Nhưng toàn bộ chúng ta sẽ nỗ lực rất là: quy trình nâng cằm lên của bạn và đánh chìm nó vào cổ của bạn gây ra sự xuất hiện của Chinless. Khoai tây là hình thức động từ của khuôn mặt khoai tây.

potato-faced tức là

“Có vẻ như Rory đã một củ khoai tây khuôn mặt.”
“Không, anh ấy chỉ béo”
Một người mặt trông tựa như một củ khoai tây. Điều này thường được sử dụng như một sự xúc phạm.

Có nhiều thứ có vần với từ này, gồm có:
-Kobe’s dây giày
Lãng phí không đáng tin
-Tomato dán

Ví dụWow, shes một khuôn mặt khoai tây!

potato-faced tức là

Không có từ nào để lý giải, quá đẹp; Nhưng toàn bộ chúng ta sẽ nỗ lực rất là: quy trình nâng cằm lên của bạn và đánh chìm nó vào cổ của bạn gây ra sự xuất hiện của Chinless. Khoai tây là hình thức động từ của khuôn mặt khoai tây.

Ví dụWow, shes một khuôn mặt khoai tây!

potato-faced tức là

Không có từ nào để lý giải, quá đẹp; Nhưng toàn bộ chúng ta sẽ nỗ lực rất là: quy trình nâng cằm lên của bạn và đánh chìm nó vào cổ của bạn gây ra sự xuất hiện của Chinless. Khoai tây là hình thức động từ của khuôn mặt khoai tây.

Ví dụ”Có vẻ như Rory đã một củ khoai tây khuôn mặt.”

potato-faced tức là

“Không, anh ấy chỉ béo”

Ví dụMột người mặt trông tựa như một củ khoai tây. Điều này thường được sử dụng như một sự xúc phạm.

potato-faced tức là

Potato face is when you take a photo and you have multiple chins or fatrolls that could be avoided by finding a flattering angle. They may not be there all the time but in pictures its hard to ignore.

Ví dụCó nhiều thứ có vần với từ này, gồm có:

potato-faced tức là

-Kobe’s dây giày

Ví dụLãng phí không đáng tin

potato-faced tức là

-Tomato dán

Ví dụ-Có vận tốc

Reply
3
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced “.

Hỏi đáp vướng mắc về potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#potatofaced #là #gì #Nghĩa #của #từ #potatofaced potato-faced là gì – Nghĩa của từ potato-faced