Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình 2022

Cập Nhật: 2022-04-23 04:07:17,Bạn Cần tương hỗ về Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Admin được tương hỗ.

782

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC VIỆT

23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Quá trình truyền tin qua xináp gồm những quá trình theo thứ tự:
  • A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp
  • B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp
  • C. Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp
  • D. Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp
  • Bước 1: Xung thần kinh Viral đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến hóa làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho một số trong những bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng kỳ lạ mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp. Đáp án cần chọn là: D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Page 2

SureLRN

đã hỏi trong Lớp 11 Sinh học

· 00:51 03/06/2020

Quá trình truyền tin qua xináp gồm những quá trình theo thứ tự

A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp →axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp

B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → a xê tin cô lin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp

C. axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp

D. xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp

19/06/2021 186

Quá trình truyền tin qua xináp gồm những quá trình theo thứ tự:

A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp

B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp

C. Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp → Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp

D. Xung TK đến làm Ca2+ đi vào chùy xi náp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe  xi náp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp

Đáp án đúng chuẩn

Bước 1: Xung thần kinh Viral đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến hóa làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho một số trong những bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng kỳ lạ mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral đi tiếp. Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vai trò của ion Ca2+ trong sự chuyển xung điện qua xináp

Xem đáp án » 19/06/2021 2,067

Do đâu những bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?

Xem đáp án » 19/06/2021 985

Khi những bóng xináp bị vỡ, những chất trung gian hóa học sẽ tiến hành giải phóng vào?

Xem đáp án » 19/06/2021 548

Ý nào tại đây đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 479

Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có

Xem đáp án » 19/06/2021 374

Quá trình truyền tin qua xináp gồm những quá trình theo thứ tự

Xem đáp án » 19/06/2021 319

Các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ khi?

Xem đáp án » 19/06/2021 310

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở vị trí đâu?

Xem đáp án » 19/06/2021 292

Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt ở màng sau xináp?

Xem đáp án » 19/06/2021 270

Tại sao vận tốc dẫn truyền của xinap hóa học chậm hơn xinap điện nhưng lại phổ cập hơn

Xem đáp án » 19/06/2021 258

Nguyên nhân làm cho vận tốc truyền tin qua xináp hóa học bị chậm trễ hơn so với xináp điện là

Xem đáp án » 19/06/2021 168

Xináp là diện tiếp xúc giữa?

Xem đáp án » 19/06/2021 166

Chất trung gian hóa học phổ cập nhất ở thú hoang dã có vú là?

Xem đáp án » 19/06/2021 165

Sau khi gây hưng phấn màng sau xinap, những chất trung gian hóa học sẽ tiến hành phân huỷ để trả về màng trước xinap mà không không thay đổi cấu trúc là vì?

Xem đáp án » 19/06/2021 151

Sau khi điện thế hoạt động giải trí và sinh hoạt Viral tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành?

Xem đáp án » 19/06/2021 147

Reply
7
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Cập nhật Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình “.

Thảo Luận vướng mắc về Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Quá #trình #truyền #tin #qua #xináp #gồm #mấy #giai #đoạn Quá trình truyền tin qua xináp gồm mấy quá trình