Mục lục bài viết

Thủ Thuật về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-02-18 13:20:05,You Cần biết về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

587

Mục lục

 • 1 Tổng quan
 • 2 Địa tô chênh lệch
 • 3 Địa tô tuyệt đối
 • 4 Địa tô độc quyền
 • 5 Ý nghĩa
 • 6 Tham khảo

Tổng quanSửa đổi

Trong quy trình sản xuất, nhà tư bản marketing nông nghiệp phải thuê, mướn ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân để tiến hành sản xuất. Do đó nhà tư bản phải trích một phần giá trị thặng dư do công tự tạo ra để trả cho chủ đất dưới hình thức địa tô. Nhưng giai cấp tư sản vẫn bóc lột người công nhân để tạo ra giá trị thặng dư, một phần sẽ nộp cho địa chủ và phần còn sót lại, nhà tư bản chiếm không.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Mục lục
 • Tổng quanSửa đổi
 • Địa tô tư bản chủ nghĩa

Giá cả ruộng đất là hình thức địa tô tư bản hoá. Bởi ruộng đất đem lại địa tô, tức là đem lại một thu nhập ổn định bằng tiền nên nó được xem như một loại tư bản đặc biệt quan trọng. Còn địa tô đó là lợi tức của tư bản đó. Do vậy giá cả ruộng đất chỉ là giá mua địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. Nó tỷ trọng thuận với địa tô và tỷ trọng nghịch với tỷ suất lợi tức tư bản gửi vào ngân hàng nhà nước.

Địa tô tư bản chủ nghĩa có những hình thức là địa tô chênh lệch, địa tô tuyệt đối và địa tô độc quyền.

Địa tô tư bản chủ nghĩa có điểm giống với địa tô phong kiến thường thì này đều là kết quả của bóc lột so với những người lao động và quyền sở hữu ruộng đất được tiến hành về mặt kinh tế tài chính (bóc lột trên cơ sở ruộng đất, gắn với ruộng đất).

Tuy vậy có nó khác ở đoạn địa tô phong kiến phản ánh quan hệ đơn thuần giữa hai giai cấp địa chủ và nông dân, trong lúc địa tô tư bản chủ nghĩa biểu lộ quan hệ tay ba giữa ba giai cấp trong xã hội là địa chủ, tư bản marketing nông nghiệp và công nhân nông nghiệp. Bên cạnh đó, địa tô phong kiến gồm toàn bộ thành phầm thặng dư do nông dân tạo ra, đôi lúc cả một phần thành phầm tất yếu. Trong khi địa tô tư bản chủ nghĩa là một phần giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra (một phần giá trị thặng dư chuyển thành lợi nhuận cho tư bản công nghiệp).

Địa tô tư bản chủ nghĩa

Tài liệu tìm hiểu thêm về Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trình bày những hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa nghiên cứu và phân tích lý luận

Download

Xem trực tuyến

Tóm tắt nội dung tài liệu

 • Câu 16: Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trình bày những hình thức địa tô TBCN. Ý
  nghĩa nghiên cứu và phân tích lý luận.
  Bản chất của địa tô TBCN:
  – Là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài phần lợi nhuận trung bình mà nhà TB nông
  nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là người sở hữu ruộng đất.
  – Vậy địa tô TBCN: là phần GTTD còn sót lại sau khoản thời hạn đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình
  quân mà những nhà TB marketing nông nghiệp phải nộp cho địa chủ. Kí hiệu: R
  Thực chất. địa tô TBCN đó là một hình thức chuyển hóa của GTTD siêu
  ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch.
  * So sánh địa tô TBCN và địa tô phong kiến:
  – Giống nhau:
  + Quyền sở hữu ruộng đất được tiến hành về mặt kinh tế tài chính.
  + Là kết quả của sự việc bóc lột so với những người dân LĐ.
  – Khác nhau:
  Địa tô TBCN Địa tô PK
  – Về QHSX: quan hệ của 3 giai cấp: địa – Về QHSX: quan hệ của 2 giai cấp: địa
  chủ, TB marketing nông nghiệp, công chủ và nông dân.
  nhân nông nghiệp.
  – Về lượng: Là một phần của GTTD do – Về lượng: Gồm toàn bộ LĐ thặng dư
  công nhân nông nghiệp tạo ra. (hay thành phầm thặng dư) do nông dân tạo
  – Về chất: là phần lợi nhuận siêu ngạch ra.
  ngoài lợi nhuận trung bình mà nhà TB
  nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư
  cách là người sở hữu ruộng đất.

  Các hình thức của địa tô TBCN:
  * Địa tô chênh lệch:
  – Do diện tích quy hoạnh s đất trong nông nghiệp là hữu hạn; Do lương thực thực phẩm phục vụ nhu yếu
  nhu yếu thiết yếu của con người nên người ta không riêng gì có canh tác trên những ruộng đất
  tốt và trung bình mà còn canh tác trên ruộng đất xấu nhất.
  – Giá cả của sản phẩm & hàng hóa nông sản hình thành trên ruộng đất xấu.
  Vậy, địa tô chênh lệch: Là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài phần lợi nhuận trung bình
  thu được trên những ruộng đất có Đk thuận tiện. Nó là chênh lệch giữa giá cả
  SX chung của nông phẩm được xác lập trên ruộng đất xấu nhất so với giá cả SX cá
  biệt trên ruộng đất tốt và trung bình.
  + Địa tô chênh lệch 1: là địa tô thu được trên những ruộng đất có Đk tự nhiên
  thuận tiện: có độ phì nhiêu tốt, gần thị trường tiêu thụ, gần đường giao thông vận tải.
  + Địa tô chênh lệch 2: là địa tô gắn sát với thâm canh năng suất, là kết quả của TB
  góp vốn đầu tư thêm trên cùng một cty chức năng diện tích quy hoạnh s.
  Trong thời hạn thuê đất, địa tô thu được thuộc về nhà TB marketing nông nghiệp.
  Chính vì vậy, nhà TB marketing nông nghiệp muốn kéo dãn thời hạn thuê đất còn địa
  chủ thì muốn tinh giảm thời hạn thuê đất. Do đó, trong thời hạn thuê đất, nhà TB kinh
  doanh nông nghiệp tận dụng độ phì nhiêu của đất đai quay vòng vốn nhanh.
  So sánh địa tô chênh lệch 1 và địa tô chênh lệch 2:
  Địa tô chênh lệch 1 Địa tô chênh lệch 2
  – Gắng với quảng canh – Gắng với thâm canh tăng năng suất

 • – Thuộc về địa chủ – Thuộc về nhà TB marketing nông
  – Thu được nhờ vào những yếu tố tự nhiên nghiệp.
  – Thu được nhờ vào những yếu tố tự nhiên +
  những yếu tố kinh tế tài chính.

  * Địa tô độc quyền: là địa tô thu được trên những ruộng đất cho giá trị kinh tế tài chính cao: đất
  làm dịch vụ du lịch, đất làm khu công nghiệp, đất trồng cây đặc sản nổi tiếng.
  * Địa tô tuyệt đối: là địa tô thu được trên toàn bộ những loại ruộng đất, dù ruộng đất đó tốt
  hay xấu, gần thị trường hay xa thị trường.
  Cơ sở của địa tô tuyệt đối được hình thành do cấu trúc hữu cơ của tư bản trong lĩnh
  vực nông nghiệp thấp hơn trong nghành nghề công nghiệp
  * Ý nghĩa của lý luận địa tô:
  – Vạch rõ thực ra của QHSX TBCN trong nông nghiệp.
  – Là cơ sở để đưa ra những quyết sách trong nông nghiệp
  – Định ra thuế nông nghiệp.
  * So sánh địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối:
  – Giống nhau:
  + Đều là lợi nhuận siêu ngạch.
  + Nguồn gốc: đều là một bộ phận GTTD do LĐ của công nhân làm thuê trong
  nghành nông nghiệp tạo ra.
  Khác nhau:
  Địa tô chênh lệch Địa tô tuyệt đối
  – Nguyên nhân: do độc quyền marketing – Nguyên nhân: do độc quyền tư hữu
  ruộng đất sinh ra ruộng đất sinh ra.
  Nếu không tồn tại quyết sách tư hữu ruộng đất,
  không hề giai cấp địa chủ, thì địa tô này
  sẽ bị xóa khỏi, giá cả nông thành phầm sẽ bị
  hạ xuống có lợi cho những người dân tiêu dùng.

 • Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Review Share Link Cập nhật So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến ?

  – Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến “.

  Giải đáp vướng mắc về So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến

  Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
  #sánh #địa #tô #tư #bản #và #địa #tô #phong #kiến So sánh địa tô tư bản và địa tô phong kiến