Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-22 19:25:17,Quý khách Cần biết về Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng. You trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

840

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho đồ thị màn biểu diễn mối liên hệ giữa u và i trong mạch điện xoay chiều chỉ có L như hình vẽ.

Xác định giá trị cảm kháng của cuộn cảm

Xem đáp án » 18/06/2021 2,614

Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân đối thì ở thời gian t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc ro của chất điểm giao động điều hoà là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,411

Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác đều phải có cạnh 16 cm trong số đó hai nguồn A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1 = u2 = 2cos 20πt cm, sóng truyền trên mặt nước có biên độ không đổi và có vận tốc 20 cm/s. O là trung điểm AB. Số điểm giao động cùng pha với điểm C (không tính điểm C) trên đoạn OC là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,358

Một con lắc đơn và một con lắc lò xo có chu kỳ luân hồi giống nhau tại mặt đất. Biết chiều dài dây treo, độ cứng lò xo và khối lượng vật nặng của những con lắc không đổi. Nếu đưa hai con lắc lên rất cao thì chu kỳ luân hồi của con lắc lò xo so với chu kỳ luân hồi con lắc đơn là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,152

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 18/06/2021 2,098

Nhận xét đúng về sóng âm

Xem đáp án » 18/06/2021 2,024

Mạch giao động LC hoạt động giải trí và sinh hoạt dựa vào hiện tượng kỳ lạ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,846

Hình vẽ bên là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc cường độ i của một dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch theo thời hạn. Tần số của dòng điện xoay chiều có mức giá trị:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,838

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,771

Một đường dây dẫn gồm hai dây có tổng điện trở R = 5 Ω dẫn dòng điện xoay chiều đến công tơ điện. Một động cơ điện có hiệu suất cơ học 1,496 kW có thông số hiệu suất 0,85 và hiệu suất 80% mắc sau công tơ. Biết động cơ hoạt động giải trí và sinh hoạt thường thì và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu công tơ bằng 220 V. Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5h

Xem đáp án » 18/06/2021 1,492

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Phát biểu nào tại đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,394

Sắp xếp giá trị vận tốc truyền sóng cơ học theo thứ tự giảm dần qua những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên :

Xem đáp án » 18/06/2021 1,029

Hai vật giao động điều hòa dọc theo những trục tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Phương trình giao động của những vật lần lượt là x1 = A2 cosꞷt + φcm và x2 = A2 sinꞷt + φcm. Biết 16×12+36×22=1296cm2  và vận tốc cực lớn của vật thứ nhất là 12 cm/s. Tốc độ cực lớn của vật thứ hai là

Xem đáp án » 18/06/2021 985

Một sóng điện từ truyền trong chân không, có tần số 10 MHz thuộc vùng nào của sóng vô tuyến?

Xem đáp án » 18/06/2021 744

Cho đoạn mạch điện không phân nhánh AB gồm một điện trở hoạt động giải trí và sinh hoạt bằng 10 Ω, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và một tụ điện có điện dung 200πμF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai bản tụ điện là u = 100cos100πt V. Công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 

Xem đáp án » 18/06/2021 720

Sóng truyền từ O tới M, phương trình sóng tại O có dạng: u 0 u0 = 3cos10πt (cm), vận tốc truyền sóng là v = 1 m/s thì phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 5 cm có dạng

A. u   =   3 cos 10 πt   +   π 2   cm

B.  u   =   3 cos 10 πt   +   π   cm

C. u   =   3 cos 10 πt   –   π   cm

D.  u   =   3 cos 10 πt   –   π 2   cm

Các vướng mắc tương tự

Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s. Sóng truyền từ O đến M, biết phương trình sóng tại điểm M là u M = 5cos(50πt – π) cm. M nằm sao O và cách O một đoạn 0,5 cm thì phương trình sóng tại O là:

B.  u O = 5 cos 50 π t – 3 π 2   c m .

C.  u O = 5 cos 50 π t – 3 π 4   c m .

D.  u O = 5 cos 50 π t – π 2   c m .

A. u O = 5 cos 50 π t + π   c m .

Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với những phương trình: u1 = 0,2.cos(5πt) cm và u2 = 0,2.cos(50πt + π) cm. Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm giao động với biên độ cực lớn trên đoạn thẳng AB?

A. 8

B. 11

C. 9

D. 10

Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểm M trên phương truyền sóng là  u M = 3sin(πt) cm. Phương trình sóng của một điểm N trên phương truyền sóng đó, cách M một đoạn 25 cm là  u N = 3cos(πt + π/4) cm. Như vậy

A. sóng truyền từ M đến N với vận tốc 1/3 m/s

B. sóng truyền từ N đến M với vận tốc 1 m/s

C. sóng truyền từ N đến M với vận tốc 1/3 m/s

D. sóng truyền từ M đến N với vận tốc 1 m/s

Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểm M trên phương truyền sóng là u M = 3 sin ( π t )  cm. Phương trình sóng của một điểm N trên phương truyền sóng đó, cách M một đoạn 25 cm là u N = 3 cos ( π t   +   π / 4 )  cm. Như vậy

A. sóng truyền từ M đến N với vận tốc 1 m/s

Nguồn sóng có phương trình u = 2 cos ( 2   π   t +     π   4 ) ( c m ) . Biết sóng Viral với bước sóng 0,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình giao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

A.  u = 2 cos ( 2   π   t +     π   2 ) ( c m )

B.  u = 2 cos ( 2   π   t –   3   π   4 ) ( c m )

C.  u = 2 cos ( 2   π   t +   3   π   4 ) ( c m )

D.  u = 2 cos ( 2   π   t –     π   4 ) ( c m )

Nguồn sóng có phương trình  u = 2 cos ( 2 π t + π / 4 )   ( c m ) . Biết sóng Viral với bước sóng 0,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình giao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là

A.  u = 2 cos 2 π t + π 4 c m

B.  u = 2 cos 2 π t − 3 π 4 c m

C.  u = 2 cos 2 π t + 3 π 4 c m

D.  u = 2 cos 2 π t − π 4 c m

Cho nguồn tuy nhiên O trên mặt nước giao động theo phương trình:  u 0 = A   cos   ω t   c m .  Điểm M nằm trên một phương truyền sóng cách O là một trong những/3 bước sóng, ở thời gian t = T/2 (T là chu kì sóng) thì li độ là 5 cm. Biên độ A bằng:

A. 5,8 cm

B. 7,7 cm

C. 10 cm

D. 8,5 cm

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng “.

Giải đáp vướng mắc về Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Sóng #truyền #từ #đến #phương #trình #sóng #tại #có #dạng Sóng truyền từ O đến M, phương trình sóng tại O có dạng