Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương 2022

Cập Nhật: 2022-04-23 03:13:10,You Cần tương hỗ về Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

565

Một số yếu tố về đội ngũ cán bộ, công chức (Phần cuối)

Ngày phát hành:
24/06/2019

Số người xem
65693

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1. Về ưu điểm

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII định hình và nhận định khái quát: Sau hơn 20 năm tiến hành Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ những cấp có bước trưởng thành, tăng trưởng về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được thổi lên, từng bước phục vụ nhu yếu yêu cầu của thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn; cơ cấu tổ chức triển khai độ tuổi, giới tính, dân tộc bản địa, ngành nghề, nghành công tác làm việc có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo vệ bảo vệ an toàn sự chuyển tiếp giữa những thế hệ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, kĩ năng được thổi lên, phấn đấu, hoàn thành xong trách nhiệm được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có kĩ năng thao tác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quốc tế. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở những cấp có kĩ năng, phẩm chất, uy tín…

Trên cơ sở định hình và nhận định của Đảng, trọn vẹn có thể khái quát những ưu điểm chính về công tác làm việc cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có những ưu điểm sau:

Thứ nhất, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được thổi lên, cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý hơn.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XI định hình và nhận định định hình và nhận định tổng quát: Thành tựu 25 năm thay đổi là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong số đó có sự góp phần to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội Ngũ Nhân Viên, lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII định hình và nhận định về cán bộ: Sau hơn 20 năm tiến hành Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ những cấp có bước trưởng thành, tăng trưởng về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được thổi lên, từng bước phục vụ nhu yếu yêu cầu của thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn; cơ cấu tổ chức triển khai độ tuổi, giới tính, dân tộc bản địa, ngành nghề, nghành công tác làm việc có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo vệ bảo vệ an toàn sự chuyển tiếp giữa những thế hệ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, kĩ năng được thổi lên, phấn đấu, hoàn thành xong trách nhiệm được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có kĩ năng thao tác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quốc tế… Cán bộ cấp kế hoạch có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, có tư duy thay đổi, có kĩ năng hoạch định đường lối, quyết sách và lãnh đạo, chỉ huy tổ chức triển khai tiến hành.

Trên thực tiễn, đội ngũ cán bộ, công chức thao tác tại những bộ, ngành, cơ quan trình độ của ủy ban nhân dân từng bước được thổi lên về trình độ trình độ, chất lượng và hiệu suất cao công tác làm việc. Công tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được những bộ, ngành, địa phương quan tâm tiến hành tốt theo kế hoạch hằng năm. Việc tổ chức triển khai những kỳ thi nâng ngạch cho đội ngũ công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên hơn; thông qua đó số lượng nhân viên cấp dưới thời thượng, nhân viên cấp dưới chính thao tác tại những bộ, ngành và cơ quan trình độ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được tăng thêm. Công tác tổ chức triển khai cán bộ, tuyển dụng, chỉ định, quy hoạch, đề bạt, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức phù thích phù hợp với trình độ trình độ, nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy và kĩ năng sở trường công tác làm việc được quan tâm, chú trọng gắn với thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, việc sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị, cỗ máy hành chính nhà nước ngày càng tinh gọn, hoạt động giải trí và sinh hoạt hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hơn nữa

Đại hội XII xác lập: Tổ chức cỗ máy những cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu, trách nhiệm mới. Chức năng, trách nhiệm, quan hệ công tác làm việc của những tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị được phân định, trấn áp và điều chỉnh thích hợp hơn. Chỉ đạo việc tiến hành thử nghiệm một số trong những quy mô thay đổi về tổ chức triển khai cỗ máy cơ quan ban ngành địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khối mạng lưới hệ thống chính trị từng bước được thổi lên, phục vụ nhu yếu yêu cầu, trách nhiệm trong tình hình mới.

Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động giải trí và sinh hoạt hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao định hình và nhận định: Công tác cán bộ đã bám sát những quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Đã phát hành nhiều nghị quyết, kết luận, thông tư và sửa đổi, bổ trợ update nhiều quy định, quy định để tổ chức triển khai tiến hành. Các quy trình công tác làm việc cán bộ ngày càng ngặt nghèo, đồng điệu, minh bạch, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Công tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và update kiến thức và kỹ năng mới được quan tâm, từng bước gắn với chức vụ, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết thích phù hợp với sắp xếp một số trong những chức vụ lãnh đạo không là người địa phương đạt được kết quả bước tiên phong. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm tiến hành có hiệu suất cao hơn nữa; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số trong những tổ chức triển khai, thành viên vi phạm đã góp thêm phần cảnh tỉnh, chú ý quan tâm, răn đe và ngăn ngừa xấu đi, làm trong sáng một bước đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân so với Đảng, Nhà nước.

Báo cáo tình hình tiến hành công tác làm việc cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Nội vụ cho biết thêm thêm hàng loạt những bộ ngành địa phương đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn cỗ máy, trong số đó giảm hàng loạt cấp trưởng, cấp phó[1].

Năm 2018, cơ quan Trung ương giảm 7 cty chức năng tổng cục, 202 cty chức năng cấp vụ, cục, hơn 14.800 cty chức năng cấp phòng, 11 lãnh đạo tổng cục, 178 lãnh đạo cấp vụ cục, 881 lãnh đạo cấp phòng, giảm 933 biên chế do sắp xếp lại tổ chức triển khai[2].

Thứ ba, công tác làm việc quản trị và vận hành cán bộ, công chức có nhiều thay đổi, tiến bộ

Trong quá trình 2011 – năm nay, việc quản trị và vận hành biên chế công chức, viên chức được tiến hành thống nhất trên toàn nước theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Tổ chức nhà nước năm 2001, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật Tổ chức nhà nước năm năm ngoái và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương năm năm ngoái, bảo vệ bảo vệ an toàn thống nhất, đồng điệu giữa quản trị và vận hành biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành công chức; phối hợp giữa quản trị và vận hành biên chế công chức với tiêu chuẩn chức vụ, vị trí việc làm của công chức là cơ bản phù thích phù hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức triển khai, cty chức năng. Tổng biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện trong quá trình 2011 – năm nay có Xu thế giảm, nhất là trong quá trình năm trước – năm nay với số lượng giảm trung bình mỗi năm khoảng chừng hơn 4.000 biên chế và tiếp tục giảm trong năm 2017. Đa số những bộ, ngành, địa phương chấp hành tốt những quy định của pháp lý, tiến hành quản trị và vận hành và sử dụng đúng, thậm chí còn thấp hơn số biên chế được giao. Cụ thể: có 12/15 bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng đúng hoặc không sử dụng hết biên chế được giao tại những tổng cục trực thuộc; 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ dư biên chế tại những vụ, cục trực thuộc, trong số đó có một số trong những bộ, cơ quan ngang bộ còn dư biên chế với số lượng khá lớn[3].

2.2 Về hạn chế, yếu kém

Một là, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, cơ cấu tổ chức triển khai cán bộ công chức, viên chức chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu trách nhiệm.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) xác lập: nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xẩy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa những cấp, những ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc bản địa thiểu số chưa đạt tiềm năng đưa ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành giỏi, nhà khoa học và Chuyên Viên đầu ngành trên nhiều nghành. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, xuất hiện còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong số đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, thao tác không đúng trình độ, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tiếp xúc và kĩ năng thao tác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quốc tế còn nhiều hạn chế.

Theo văn bản báo cáo giải trình kết quả giám sát “Việc tiến hành quyết sách, pháp lý trong công tác làm việc tuyển dụng, đào tạo và giảng dạy, chỉ định so với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tính đến ngày 31/12/2012, số lượng cán bộ, công chức trong toàn nước là 535.528 người. Trong số đó, số lượng tiến sỹ là 2.209 người (chiếm 0,4%), thạc sĩ là 19.666 người (chiếm 3,7%), cử nhân (ĐH) là 278.198 người (chiếm 51,9%); số công chức đã được đào tạo và giảng dạy về lý luận chính trị là 251.110 người (46,9%). Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã có sự chuyển biến rõ rệt với 53.974 người dân có trình độ ĐH trở lên (chiếm 24,8%); được đào tạo và giảng dạy về quản trị và vận hành nhà nước là 103.902 người (47,8%). Tuy nhiên, vẫn còn đấy 63.557 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo và giảng dạy về trình độ, nhiệm vụ (chiếm 11,9%); cán bộ, công chức có trình độ cao đa phần triệu tập ở những thành phố trực thuộc TW và những đô thị lớn. Hiện nay, có 282.561 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo và giảng dạy về lý luận chính trị, chiếm 52,8%. Đối với cán bộ, công chức cấp xã có trình độ dưới ĐH là 163.293 người (chiếm 75,2%); chưa qua đào tạo và giảng dạy về quản trị và vận hành nhà nước là 113.365 người (chiếm 52,2%)[4]. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thao tác hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, trong số đó có cả cán bộ cấp kế hoạch, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, kĩ năng, phẩm chất chưa ngang tầm trách nhiệm, quan liêu, xa dân, thành viên chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, quyền lợi nhóm[5]. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy thương hiệu, chạy tội…, trong số đó có cả cán bộ thời thượng, chậm được ngăn ngừa, đẩy lùi.

Mặc dù việc tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được tiến hành trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, nhưng cơ cấu tổ chức triển khai cán bộ, công chức, viên chức thao tác tại nhiều bộ, ngành, cơ quan trình độ của ủy ban nhân dân tỉnh chưa phù hợp lý, vẫn còn đấy tình trạng bị động, hụt hẫng giữa những thế hệ cán bộ. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; số lượng nhân viên cấp dưới chính, nhân viên cấp dưới thời thượng và tương tự trong một số trong những ngành, nghành còn chiếm tỷ trọng thấp; đội ngũ Chuyên Viên đầu ngành còn ít, đang sẵn có ít Chuyên Viên đủ kĩ năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoạch định quyết sách pháp lý và xử lý và xử lý những yếu tố pháp lý đưa ra trong quá trình hội nhập quốc tế lúc bấy giờ. Theo văn bản báo cáo giải trình của Bộ Tư pháp, số lượng nhân viên cấp dưới thời thượng và tương tự, nhân viên cấp dưới chính và tương tự lúc bấy giờ chiếm tỷ trọng tương ứng là 0,8 % và 9,2 % so với tổng số công chức, viên chức của Bộ và khối mạng lưới hệ thống thi hành dân sự, chưa tương xứng với yêu cầu và tính chất, vị trí việc làm[6]. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn đấy tư tưởng thao tác theo phong cách bao cấp trước đó, không tồn tại tính đối đầu, thiếu động lực để thao tác, suy giảm đạo đức, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

Hai là, cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng điệu; tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và sinh hoạt chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu, trách nhiệm.

Đại hội XII xác lập: cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng điệu, chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu; thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là rào cản lớn so với việc tạo lập môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên marketing lành mạnh, minh bạch, hiệu suất cao cho việc tăng trưởng. Tổ chức và hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan ban ngành địa phương chậm thay đổi; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao ở nhiều nơi chưa cao. Trách nhiệm giải trình của những cấp cơ quan ban ngành không được quy định rõ ràng. Việc triển khai một số trong những trách nhiệm cải cách tư pháp còn chậm; vẫn còn đấy tình trạng nhũng nhiễu, xấu đi, oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Việc kiện toàn tổ chức triển khai, cỗ máy những cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kết quả còn thấp. Số lượng cán bộ, công chức không những không giảm và lại tăng, nhất là ở những cty chức năng sự nghiệp công lập và công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách xã, phường, thị xã. Việc thay đổi công tác làm việc cán bộ chưa tồn tại đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa tồn tại những tiêu chuẩn rõ ràng và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp,… không được ngăn ngừa, đẩy lùi. Đội Ngũ Nhân Viên cấp Trung ương, cấp kế hoạch không được triệu tập xây dựng….

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII xác lập: Tổ chức cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và sinh hoạt chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu, trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy,quan hệ của một số trong những cơ quan, tổ chức triển khai chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưahợp lý,mạnh mẽ và tự tin và đồng điệu; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót trách nhiệm. Kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy nhà nước gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu tổ chức triển khai lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều; việc chỉ định cấp “hàm” ở một số trong những cơ quan Trung ương chưa phù hợp lý. Cơ chế trấn áp quyền lực tối cao hiệu suất cao chưa cao; việc minh bạch, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, không đồng điệu, chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu. Tuy đã quan tâm góp vốn đầu tư nhiều cho kiến trúc công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin phục vụ quản trị và vận hành nhưng hiệu suất cao tác động vào việc tinh gọn tổ chức triển khai cỗ máy, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và sinh hoạt và tinh giản biên chế chưa tương xứng. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất rộng, nhất là ở những cty chức năng sự nghiệp công lập, người hoạt động giải trí và sinh hoạt không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; quyết sách tiền lương còn chưa ổn…

Ba là, công tác làm việc cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa ổn, việc tiến hành một số trong những nội dung còn hình thức.

Trong công tác làm việc cán bộ, dánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực ra, chưa gắn với kết quả, thành phầm rõ ràng, quá nhiều trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa những cấp, những ngành, những địa phương; còn giàn trải, khép kín, chưa bảo vệ bảo vệ an toàn phương châm “động” và “mở”. Công tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ chậm thay đổi, chưa phối hợp ngặt nghèo giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức vụ. Luân chuyển cán bộ và tiến hành chủ trương sắp xếp một số trong những chức vụ không là người địa phương, trong số đó có bí thư cấp uỷ những cấp còn chưa ổn, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, sắp xếp, phân công, chỉ định, trình làng cán bộ ứng cử vẫn còn đấy tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng chỉ định cán bộ không đủ tiêu chuẩn, Đk, trong số đó có khắp khung hình nhà, người thân trong gia đình, họ hàng, “cánh hẩu” xẩy ra ở một số trong những nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi còn xẩy ra sai phạm, xấu đi. Chủ trương thu hút nhân tài chậm được rõ ràng hoá bằng những cơ chế, quyết sách thích hợp; kết quả thu hút trí thức trẻ và người dân có trình độ cao chưa đạt yêu cầu. Chính sách cán bộ giữa những cấp, những ngành xuất hiện không đủ thống nhất, chưa đồng điệu; quyết sách tiền lương, nhà tại và việc xem xét thi đua, khen thưởng chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với việc làm….

Việc tiến hành quyết sách tinh giản biên chế chưa đi vào thực ra, không theo như đúng quy định và chưa đạt tiềm năng đưa ra.

Chủ trương tinh giản biên chế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được nhà nước quan tâm chỉ huy tiến hành thống nhất, đồng điệu trên toàn nước, tạo cơ sở quan trọng cho việc xác lập và quản trị và vận hành biên chế. Tất cả những bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai triển khai quán triệt nội dung tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/năm trước/NĐ-CP, Quyết định số 2218/QĐ-TTg; đã tiến hành việc thanh tra rà soát, định hình và nhận định, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có để xác lập được số rất đông người cần giữ lại thao tác lâu dài, ổn định và những người dân không phục vụ nhu yếu được yêu cầu cần tinh giản, tuy nhiên mới chỉ đạt mức được những kết quả bước tiên phong, chưa thực ra và chưa đạt tiềm năng đưa ra. Cụ thể, từ khi triển khai tiến hành quyết sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/năm trước/NĐ-CP đến hết năm năm nay, hầu hết những bộ, ngành, địa phương vẫn chưa phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế của cục, ngành, địa phương từ thời gian năm năm ngoái – 2021 và của từng năm, dẫn đến tình trạng đề xuất kiến nghị tinh giản biên chế không theo quy định (định kỳ gấp đôi/năm)…

Việc tiến hành quy định về quản trị và vận hành biên chế ở một số trong những bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm.

Việc xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm ở những bộ, ngành, địa phương không được tiến hành trang trọng, đúng quy định. Bên cạnh nhiều bộ, ngành, địa phương sử dụng đúng hoặc thấp hơn số biên chế được giao thì vẫn còn có bộ, ngành, địa phương sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao. Theo Báo cáo của nhà nước, tính đến hết năm năm nay, vẫn còn đấy tồn tại 3/15 bộ có tổng cục sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao và 2/15 bộ có sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao tại những vụ, cục trực thuộc. Ở những địa phương, việc sử dụng vượt quá số biên chế được giao vẫn còn đấy xẩy ra ở một số trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số rất đông người thao tác trong những cty chức năng sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương tăng nhanh (năm năm nay là 2.093.313 người, tăng so với năm 2011 là 121.736 người (tăng 5,8%), tuy nhiên tiến hành tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị nhưng số biên chế sự nghiệp vẫn tăng 5.401 người (tăng 0,24%), trong số đó tăng mạnh ở những cty chức năng sự nghiệp thuộc những bộ, ngành ở Trung ương. Tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm việc làm trình độ không đúng quy định tại những bộ, ngành, địa phương vẫn trình làng khá phổ cập. Theo số liệu tổng kết hai năm tiến hành Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, số rất đông người thao tác theo hợp đồng lao động ký theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở những bộ, ngành, địa phương vượt chỉ tiêu được giao đến 45.152 người (tăng 56,75% so với năm năm ngoái).

Việc quản trị và vận hành cán bộ, công chức ở một số trong những bộ ngành, địa phương thiếu thống nhất, thiếu triệu tập.

Việc xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm ở những bộ, ngành, địa phương không được tiến hành trang trọng, đúng quy định. Bên cạnh nhiều bộ, ngành, địa phương sử dụng đúng hoặc thấp hơn số biên chế được giao thì vẫn còn có bộ, ngành, địa phương sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao. Theo Báo cáo của nhà nước, tính đến hết năm năm nay, vẫn còn đấy tồn tại 3/15 bộ có tổng cục sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao và 2/15 bộ có sử dụng nhiều hơn thế nữa số biên chế được giao tại những vụ, cục trực thuộc. Ở những địa phương, việc sử dụng vượt quá số biên chế được giao vẫn còn đấy xẩy ra ở một số trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số rất đông người thao tác trong những cty chức năng sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương tăng nhanh (năm năm nay là 2.093.313 người, tăng so với năm 2011 là 121.736 người (tăng 5,8%), tuy nhiên tiến hành tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị nhưng số biên chế sự nghiệp vẫn tăng 5.401 người (tăng 0,24%), trong số đó tăng mạnh ở những cty chức năng sự nghiệp thuộc những bộ, ngành ở Trung ương. Tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm việc làm trình độ không đúng quy định tại những bộ, ngành, địa phương vẫn trình làng khá phổ cập. Theo số liệu tổng kết hai năm tiến hành Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, số rất đông người thao tác theo hợp đồng lao động ký theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở những bộ, ngành, địa phương vượt chỉ tiêu được giao đến 45.152 người (tăng 56,75% so với năm năm ngoái)[7].

2.3 Về nguyên nhân hạn chế

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về nguyên nhân khách quan:

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI xác lập:

Một là, do việc tiến hành thay đổi kinh tế tài chính phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm tay nghề, chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, chưa tồn tại sự sẵn sàng thật kỹ về lập trường, tư tưởng và cả phương pháp tiếp cận mới cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, không đủ những cơ chế, quyết sách đồng điệu, khoa học để dữ thế chủ động ngăn ngừa những vi phạm;

Hai là, giang sơn ta đang trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng, tăng trưởng với quy mô ngày càng lớn, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành sở hữu khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước, đó là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để chủ nghĩa thành viên vụ lợi, thực dụng tăng trưởng;

Ba là, những thế lực thù địch không từ bỏ thủ đoạn và hoạt động giải trí và sinh hoạt “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động giải trí và sinh hoạt chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XII chỉ ra việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là yếu tố mới so với việt nam, khó tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc, khuyết điểm.

Về nguyên nhân chủ quan:

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI xác lập:

Một là, cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.

Hai là, việc tổ chức triển khai tiến hành những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, những nghị quyết, thông tư, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số trong những nơi chưa tới nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không song song với làm, hoặc làm chiếu lệ;

Ba là, những nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong tiến hành, vừa không được quy định rõ ràng để làm cơ sở cho công tác làm việc kiểm tra, giám sát.

Bốn là, việc nghiên cứu và phân tích, sửa đổi, phát hành cơ chế, quyết sách, pháp lý thích ứng với quy trình vận hành của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa còn chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài rõ ràng.

Năm là, định hình và nhận định, sử dụng, sắp xếp cán bộ còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người dân có đức, có tài năng; không nhất quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, kĩ năng yếu kém.

Sáu là, công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều lúc còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; một số trong những nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được tôn vinh, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh;

Bảy là, công tác làm việc kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không trang trọng. Vai trò giám sát của nhân dân trải qua Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội không được phát huy, hiệu suất cao chưa cao.

Hội nghị Trung ương7 khóa XII chỉ rõ:

Một là, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số trong những cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo cơ quan, cty chức năng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về cán bộ và công tác làm việc cán bộ chưa thật sự khá đầy đủ, thâm thúy, toàn vẹn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không được định hình và nhận định trọng đúng mức.

Hai là, công tác làm việc lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành một số trong những nội dung nêu trong những nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác làm việc cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ không đủ quyết liệt, chưa thường xuyên, trang trọng; chậm thể chế hoá, rõ ràng hoá; ít kiểm tra đôn đốc và chưa tồn tại chế tài xử lý nghiêm.

Ba là, một số trong những nội dung trong công tác làm việc cán bộ chậm được thay đổi. Chưa có tiêu chuẩn, cơ chế hiệu suất cao để định hình và nhận định đúng cán bộ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ và thu hút, trọng dụng nhân tài; quyết sách cán bộ còn chưa ổn, chưa phát huy tốt tiềm năng của cán bộ. Công tác quản trị và vận hành cán bộ có nơi, có những lúc bị buông lỏng; chưa tồn tại cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người dân yếu kém, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ.

Bốn là, phân công, phân cấp, phân quyền chưa gắn với ràng buộc trách nhiệm, với tăng cường kiểm tra, giám sát và chưa tồn tại cơ chế đủ mạnh để trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao. Chưa có giải pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và những xấu đi trong công tác làm việc cán bộ. Thiếu ngặt nghèo, hiệu suất cao trong phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ không được góp vốn đầu tư, quan tâm đúng mức.

Năm là, chưa phát huy khá đầy đủ vai trò giám sát của cơ quan dân cử; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội; thiếu cơ chế thích hợp để cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân; chưa phát huy có hiệu suất cao vai trò, trách nhiệm của những cơ quan truyền thông, báo chí truyền thông.

Sáu là, hiệu suất cao, trách nhiệm của những cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai, cán bộ còn chồng chéo, chậm được thay đổi. Chưa quan tâm đúng mức xây dựng đội ngũ làm công tác làm việc cán bộ; kĩ năng, phẩm chất, uy tín của một số trong những cán bộ chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu, trách nhiệm. Còn coi nhẹ công tác làm việc sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, xây dựng và tăng trưởng lý luận về cán bộ và công tác làm việc cán bộ.

3. Những yếu tố đưa ra

Một là, nhận thức về cán bộ, công chức chưa rõ ràng cả về khái niệm, vị trí, vai trò và những yêu cầu xây dựng, quản trị và vận hành đội ngũ cán bộ.

Mặc dù đã có Luật cán bộ, công chức, luât viên chức để phân biệt rõ cán bộ, là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, chỉ định giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW (tại đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (tại đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức, là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, cty chức năng thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, cty chức năng thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong cỗ máy lãnh đạo, quản trị và vận hành của cty chức năng sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội (tại đây gọi chung là cty chức năng sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; so với công chức trong cỗ máy lãnh đạo, quản trị và vận hành của cty chức năng sự nghiệp công lập thì lương được bảo vệ bảo vệ an toàn từ quỹ lương của cty chức năng sự nghiệp công lập theo quy định của pháp lý; viên chức, là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác tại cty chức năng sự nghiệp công lập theo quyết sách hợp đồng thao tác, hưởng lương từ quỹ lương của cty chức năng sự nghiệp công lập theo quy định của pháp lý; tuy nhiên đến nay gần 10 thi hành, những ý niệm về cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn đấy không được phân biệt rõ ràng thậm chí còn còn ý niệm cán bộ, công chức, viên chức là một. Chính vì ở cấp vĩ mô công tác làm việc cán bộ còn, công tác làm việc quản trị và vận hành cán bộ, công chức, viên chức lúng túng , thiếu quyết sách thích hợp, kể cả quyết sách tiền lương.

Hai là, công tác làm việc lãnh đạo, tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc cán bộ còn nhiềuhạn chế, bất cấp.

Việc xác lập Đảng thống nhất công tác làm việc lãnh đạo, quản trị và vận hành cán bộ, công tác làm việc cán bộ, tuy nhiên trên thực tiễn, những cơ quan Trung ương và địa phương vẫn còn đấy tình trạng mỗi nơi tiến hành Nghị quyết, pháp lý một khác. Việc tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc cán bộ cũng chưa thống nhất, còn trùng lấn. Các cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo cơ quan, cty chức năng chưa nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng điệu, hiệu suất cao công tác làm việc cán bộ và tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk để xây dựng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ.

Chủ trương, đường lối của Đảng về công tác làm việc cán bộ không được thể chế hóa pháp lý hóa khá đầy đủ còn sơ hở chonhững xấu đi, tham nhũng trong công tác làm việc cán bộ; công tác làm việc định hình và nhận định cán bộ thiếu đa chiều, chưa theo tiêu chuẩn rõ ràng, chưa đo bằng thành phầm, trải qua khảo sát, minh bạch kết quả; công tác làm việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và luân chuyển cán bộ chưa tồn tại địa thế căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn khá đầy đủ; công tác làm việc ứng cử, bầu cử, chỉ định, sắp xếp, sử dụng cán bộ chưa thay đổi; thiếu cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, kĩ năng nổi trội và triển vọng tăng trưởng vào vị trí lãnh đạo, quản trị và vận hành, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ; quyết sách, nhất là quyết sách tiền lương còn nhiều chưa ổn…

Ba là, thiếu cơ chế trấn áp ngặt nghèo quyền lực tối cao trong công tác làm việc cán bộ, tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn không được đẩy lùi.

Việc xác lập tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; phục vụ nhu yếu, trao đổi thông tin và giải trình trong công tác làm việc cán bộ thiếu minh bạch, minh bạch; việc xác minh, xử lý thông tin phản ảnh từ những tổ chức triển khai, thành viên và phương tiện đi lại thông tin đại chúng thiếu kịp thời, chưa hiệu suất cao và hợp lý; công tác làm việc kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành của cấp trên so với cấp dưới, cấp dưới giám sát cấp trên không được tăng cường; chua xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức triển khai, thành viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp lý của Nhà nước; tận dụng quyền lực tối cao để tiến hành những hành vi sai trái trong công tác làm việc cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…

Bốn là, vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ không được tôn vinh đúng mức

Các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác làm việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đươc thể chế hóa, qui định rõ rằng, đặc biệt quan trọng không được luất pháp hóa để tôn vinh tính pháp lý. Cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát trong công tác làm việc cán bộ, xây dựng và quản trị và vận hành đội ngũ cán bộ không được thể chế hóa, rõ ràng hóa. Công tác tiếp dân, nhất là ở cơ sở chưa đươc tiến hành đúng qui định, còn hành chính hóa

Năm là, công tác làm việc tham mưu, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ không được định hình và nhận định trọng đúng mức

Các cấp uỷ những cấp chưa thường xuyên chăm sóc xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác làm việc cán bộ thật sự trong sáng, vững mạnh, chuyên nghiệp; đặc biệt quan trọng chưa coi trọng lựa chọn, sắp xếp đúng người đứng đầu tư mạnh quan làm công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ những cấp. Chất lượng công tác làm việc tham mưu, phối hợp ngặt nghèo, hiệu suất cao giữa những cơ quan tham mưu trong công tác làm việc cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo hiệu suất cao, trách nhiệm của tớ không được quan tâm đúng mức. Chưa xác lập rõ quy mô tổ chức triển khai, hoàn thiện hiệu suất cao, trách nhiệm của những cơ quan tham mưu về tổ chức triển khai, cán bộ những cấp theo phía giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và sinh hoạt; bảo vệ bảo vệ an toàn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản trị và vận hành tổ chức triển khai, biên chế, công tác làm việc cán bộ, xây dựng và quản trị và vận hành đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát công tác làm việc cán bộ ở những cấp, những ngành; trấn áp ngặt nghèo việc tiến hành quy trình công tác làm việc cán bộ không được định hình và nhận định trọng và tăng cường đúng mức./.

(Hết)

GS.TS Dương Xuân Ngọc

[1] vietnamnet/vn/thoi-su/chinh-tri/2018-tinh-gon-hang-ngan-dau-moi-giam-mot-loat-lanh-dao

[2] Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức TƯ, vietnamnet/vn/thoi-su/chinh-tri/giam-ca-ngan-lanh-

[3] Nguyên Thanh Giang, tapchicongsan/trang chủ/xay-dung-dang/2017/48009/Ve-quan-ly-cong-chuc-vien-chuc-va-tinh-gian-bien-che.aspx

[4] Trung tâm dự báo tăng trưởng vương quốc nguồn lực, Đại học Quốc gia Tp Hà Nội Thủ Đô hdc.vnu.edu/article-Xay-dung-doi-ngu-can-bo,-cong-chuc-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-nen-hanh hao-chinh-nha-nuoc

[5] Chỉ tính trong hai năm mới tết đến gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, quyết định hành động kỷ luật và đề xuất kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật so với 59 cán bộ diện Trung ương quản trị và vận hành, 13 cán bộ là ủy viên Trung ương và nguyên ủy viên Trung ương; một ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra những cấp đã thi hành kỷ luật hàng nghìn cán bộ, đảng viên vi phạm…

[6] Báo cáo số 57/BC-BTP, ngày 28-2-2017, của Bộ Tư pháp- Theo Nguyễn Thanh Giang

[7] Nguyên Thanh Giang, tapchicongsan/trang chủ/xay-dung-dang/2017/48009/Ve-quan-ly-cong-chuc-vien-chuc-va-tinh-gian-bien-che.aspx

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương “.

Giải đáp vướng mắc về Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Thực #trạng #việc #lựa #chọn #bố #trí #và #sử #dụng #cán #bộ #công #chức #ở #địa #phương Thực trạng việc lựa chọn, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức ở địa phương