Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản 2022

Update: 2022-04-22 07:07:10,You Cần tương hỗ về Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản. Quý khách trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

573

Các khái niệm thường dùng trong di truyền học

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Hãy lấy ví dụ về những tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”
 • Câu 3: Hãy lấy ví dụ về những tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”
 • A. Hoạt động khởi động
 • B. Hoạt động hình thành kiến thức và kỹ năng
 • I. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học
 • II. Lai một cặp tính trạng
 • C. Hoạt động rèn luyện
 • E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tính trạng: là yếu tố lưu ý về hình thái, về cấu trúc, về sinh lý riêng của một khung hình mà trọn vẹn có thể làm tín hiệu để phân biệt khung hình này với khung hình khác.

– Tính trạng tương ứng: là những biểu lộ rất khác nhau của cùng 1 tính trạng. Ví dụ: tính trạng sắc tố: xanh, đỏ, trắng…

– Tính trạng tương phản: là hai trạng thái rất khác nhau của cùng 1 tính trạng nhưng có biểu lộ trái ngược nhau.

– Tính trạng trội: là tính trạng biểu lộ khi có kiểu gen đồng hợp tử trội hoặc dị hợp tử. Trong thực tiễn có trội trọn vẹn, trội không trọn vẹn hoặc có hiện tượng kỳ lạ đồng trội.

– Tính trạng lặn: là tính trạng không được biểu lộ ở trạng thái dị hợp, chỉ xuất hiện khi gen ở trạng thái đồng hợp lặn hoặc chỉ ở trạng thái đơn gen.

2. Alen và cặp alen

– Alen là những trạng thái rất khác nhau của cùng 1 gen (A, a, a1…), alen được sinh ra do đột biến gen.

– Cặp alen: là 2 alen giống nhau hay rất khác nhau thuộc cùng 1 gen, cùng nằm trên 1 cặp NST tương tự ở sinh vật lưỡng bội. Ví dụ: AA, Aa, aa…

– Cặp alen tương ứng: là 2 alen rất khác nhau của cùng 1 gen nằm ở vị trí vị trí tương ứng trên cặp NST tương tự và quy định 1 cặp tính trạng tương phản hoặc nhiều cặp tính trạng không tương phản (gen đa hiệu).

– Gen alen là những trạng thái rất khác nhau của cùng 1 gen tồn tại ở một vị trí xác lập (locut) của cặp NST tương tự. Chúng trọn vẹn có thể giống nhau hoặc rất khác nhau về số lượng, thành phần hoặc trình tự phân bổ những Nucleotide.

– Gen không alen là những gen nằm ở vị trí những vị trí (locut) rất khác nhau trên 1 NST hoặc trên những NST rất khác nhau. Ví dụ: gen A và gen B là 2 gen không alen.

– Locut gen là vị trí nhất định của gen trên NST.

3. Kiểu gen và kiểu hình

– Kiểu gen là toàn bộ những gen nằm trong tế bào khung hình sinh vật. Trong thực tiễn, khi nói tới việc kiểu gen của một khung hình, người ta chỉ xét 1 vài cặp gen nào đó tương quan đến tính trạng cần nghiên cứu và phân tích.

Ví dụ: Đậu Hà Lan: Hạt vàng trơn thuần chủng có kiểu gen là AABB…

– Kiểu hình: là tập hợp những tính trạng và đặc tính của khung hình. Khi nói tới việc kiểu hình của khung hình người, ta chỉ xét đến vài cặp tính trạng người ta đang quan tâm, nghiên cứu và phân tích.

4. Thể đồng hợp và thể dị hợp

– Thể đồng hợp là thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen, ví dụ: AA, bb…

– Thể dị hợp: là những thành viên mang 2 alen rất khác nhau thuộc cùng 1 gen. Ví dụ: Aa, Bb,,,

5. Dòng (giống) thuần chủng:

– Là giống hoặc dòng có đặc tính di truyền thống cuội nguồn nhất và ổn định qua những thế hệ.

– Trong thực tiễn, khi đề cập tới giống thuần chủng, thường đề cập tới 1 hoặc 1 số ít tính trạng nào này mà những nhà chọn giống quan tâm.

6. Giao tử thuần khiết

Là hiện tượng kỳ lạ những yếu tố di truyền (alen) của cha mẹ tồn tại trong tế bào khung hình con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Vì vậy, khi phát sinh giao tử, mỗi yếu tố di truyền vẫn không thay đổi thực ra như trong khung hình thuần chủng. Mỗi giao tử chỉ chứa 1 yếu tố di truyền.

7. Nhóm gen link:

Là hiện tượng kỳ lạ nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST, mỗi gen chiếm 1 vị trí nhất định theo chiều dọc của NST tạo thành nhóm gen link. Số nhóm gen link = Số NST trong bộ NST đơn bội của loài = n

8. NST giới tính:

Là loại NST đặc biệt quan trọng, khác với NST thường, cặp NST giới tính có sự rất khác nhau giữa thành viên đực và thành viên cái đó là cặp NST giới tính mang gen quy định tính trạng giới tính. Ngoài ra, cặp NST giới tính còn mang gen quy định 1 số ít tính trạng khác, khi những tính trạng này được biểu lộ, nó được biểu lộ gắn sát với tính trạng giới tính. Sự di truyền giới tính ở những loài sinh vật luôn tuân theo tỉ lệ trung bình: 1đực:1 cái. Xét trên quy mô lớn và được chi phối bởi cặp NST giới tính của loài.

9. Bản đồ gen:

– Bản đồ di truyền là sơ đồ sắp xếp tương đối những gen trên NST. Mỗi gen chiếm 1 vị trí nhất định (locut). Khoảng cách giữa những gen được xác lập bằng tần số trao đổi chéo (tần số hoán vị gen).

– Tần số hoán vị gen càng thấp khi khoảng chừng cách giữa những gen càng gần, tần số hoán vị gen càng lớn khi khoảng chừng cách giữa những gen càng xa nhau.

10. Lai phân tích:

Lai phân tích là phép lai giữa 1 khung hình mang tính chất chất trạng trội cần xác lập kiểu gen với cùng 1 khung hình mang tính chất chất trạng lặn. Nếu Fa khoogn phân tính thì khung hình cần kiểm tra kiểu gen là đồng hợp tử trội. Nếu Fa phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì khung hình cần kiểm tra kiểu gen là dị hợp tử.

11. Lai thuận nghịch:

Là phép lại sở hữu sự hoán đổi vị trí, vai trò những dạng cha mẹ. Khi thì dùng dạng này làm bố, khi thì dùng dạng đó làm mẹ.

12. Biến dị tổng hợp:

– Là những biến dị xuất hiện do sự tổng hợp lại vật chất di truyền ở bố và mẹ dẫn tới sự tổng hợp lại những tính trạng đã có ở cha mẹ hoặc làm xuất hiện tính trạng mới.

– Cơ chế: xuất hiện trong giảm phân: hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp và trao đổi chéo của những NST tương tự ở kì đầu GP 1 kết thích phù hợp với việc phân li độc lập và tổng hợp tự do của những NST ở kì sau GP 1 dẫn đến tạo ra nhiều loại giao tử rất khác nhau. Sau đó, qua thụ tinh, sự tổng hợp tự do của những giao tử đã tạo ra nhiều tổng hợp gen rất khác nhau, làm xuất hiện biến dị tổng hợp.

*Một số kí hiệu

Pt/c: cha mẹ thuần chủng

♀: thành viên cái

♂: thành viên đực

x : phép lai

F: con lai (F1 là con lai của P, F2 là con lai của F1…)

Fa, Fb là con lai của phép lai phân tích

Hãy lấy ví dụ về những tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”

Câu 3: Hãy lấy ví dụ về những tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”

Bài làm:

Câu 2: Các cặp tính trạng tương phản ở người:

 • Tính trạng màu da: da trắng – da đen
 • Tính trạng tóc: Tóc xoắn – tóc thẳng, tóc đen – tóc vàng, hói – không hói
 • Tính trạng màu mắt: mắt đen – mắt xanh
 • Tính trạng hình dạng mũi: mũi cao – mũi thấp
 • Tính trạng độ cao: Cao – thấp
 • Tính trạng nhận ra sắc tố: mù màu – không mù màu

Hướng dẫn Soạn Sinh 9 VNEN Bài 25: Di truyền học Menđen – Lai một cặp tính trạngngắn gọn, hay nhất. Tuyển tập loạt bài Soạn Sinh 9 VNEN bám sát nội dung sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 9 VNEN.

Sau đây, toàn bộ chúng ta cùng đến với nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề nhé:

A. Hoạt động khởi động

Xem lại kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 14, theo em nội dung nghiên cứu và phân tích Di truyền học là gì? Ai sẽ là “Ông tổ của Di truyền học”? Em có biết khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích Di truyền học của ông không?

Quan sát hình 25.2, em hãy nêu nhận xét về điểm lưu ý của từng cặp tính trạng ở đậu Hà Lan.

Bài làm:

– Di truyền học nghiên cứu và phân tích cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của những hiện tượng kỳ lạ di truyền và biến dị.

– Menđen sẽ là ông tổ của Di truyền học. Công trình nghiên cứu và phân tích thành công xuất sắc của ông đó là phương pháp phân tích những thế hệ lai và quy luật phân li độc lập.

– Hình 25.2: Ở đậu Hà Lan có những cặp tính trạng rất khác nhau rõ ràng, trái chiều nhau (xanh – vàng, trắng – tím, …) gọi là cặp tính trạng tương phản.

B. Hoạt động hình thành kiến thức và kỹ năng

I. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học

1. Một số thuật ngữ

– tính trạng

– căp tính trạng tương phản

– yếu tố di truyền

– giống (dòng) thuần chủng

– kiểu gen

– kiểu hình

– gen/ alen

2. Một số kí hiệu

– P: cha mẹ xuất phát

– x: phép lai

– G: giao tử

– F: thế hệ con

II. Lai một cặp tính trạng

1. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen

a, Kết quả thế hệ F1 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

Quan sát hình 25.3, mô tả cách thụ phấn tự tạo trên hoa đậu Hà Lan?

Quan sát hình 25.2, em hãy Dự kiến kết quả nghiên cứu và phân tích của Menđen (kiểu hình F1) vào bảng 25.1.

Hình dạng hạt

Màu sắc hạt

Hình dạng quả

Màu sắc quả

Màu sắc hoa

Vị trí hoa

Chiều cao thân

P

Nhăn x trơn

Vàng x xanh

Có ngấn x không tồn tại ngấn

Xanh x vàng

Tím x trắng

Đỉnh ngọn x trên thân

Cao x thấp

F1

Trả lời những vướng mắc sau:

– Đưa ra kết quả: tính trạng trội và tính trạng lặn của mỗi tính trạng ở thế hệ P.

– Viết 7 sơ đồ lai minh họa cho những phép lai trong bảng 25.1.

– Em hãy nhìn vào hình 25.3 để thấy điều bất thần mà Menđen phát hiện ra ở thế hệ F1. Tất cả cây con đều màu tím. Tính trạng hoa trắng có vẻ như như bị biến mất.

– Các cây F1 tự thụ phấn. Hãy Dự kiến kết quả ở F2 bằng phương pháp viết sơ đồ lai từ F1 => F2.

b, Kết quả thế hệ F2 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen

Quan sát bảng 25.2, em hãy tính tỉ lệ kiểu hình ở F2 và phát biểu nhận xét chung về kết quả thí nghiệm?

Tính trạng

Đặc tính trội x đặc tính lặn

Thế hệ F2 (trội: lặn)

Tỉ lệ

Màu hoa

Tím x trắng

705 : 224

Vị trí hoa

Trên thân x đỉnh ngọn

651 : 207

Màu hạt

Vàng x xanh

6022 : 2001

Dạng hạt

Trơn x nhăn

5474 : 1850

Dạng quả

Không có ngấn x có ngấn

882 : 229

Màu quả

Xanh x vàng

428 : 152

Chiều cao cây

Thân cao x thân thấp

787 : 277

2. Menđen lý giải kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng

– Mỗi yếu tố di truyền chi phối tính trạng luôn tồn lại thành từng cặp

– Khi giảm phân tạo giao tử, mỗi yếu tố di truyền phân li về một giao tử.

– F1 biểu lộ 1 tính trạng của bố hoặc mẹ => tính trạng trội lấn át trọn vẹn tính trạng lặn.

– Kiểu hình trội có 2 kiểu gen quy định: đồng hợp trội (AA) và dị hợp tử (Aa)

– Kiểu hình lặn do một kiểu gen quy định là đồng hợp lặn (aa)

3. Lai phân tích

Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong đoạn tại đây:

Phép lai phân tích là phép lai giữa thành viên mang tính chất chất trạng ….(1)………… cần xác lập kiểu ….(2)…. với thành viên mang tính chất chất trạng ..(3)… Nếu kết quả của phép lai …(4)…. thì thành viên mang tính chất chất trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì thành viên đó có kiểu gen ..(5)…

Bài làm:

 • trội

 • kiểu gen

 • lặn

 • đồng tính

 • dị hợp

 • 4. Ý nghĩa của tương quan trội – lặn

  – Tương quan trội – lặn là hiện tượng kỳ lạ phổ cập ở nhiều tính trạng trên khung hình sinh vật.

  – Thông thường những tính trạng trội là tính trạng có lợi, tính trạng lặn là tính trạng có hại cho sinh vật.

  => Trong sản xuất cần kiểm tra độ thuần chủng của giống để tránh xuất hiện tính trạng xấu tác động tới năng suất

  5. Các phương thức di truyền khác – Trội không trọn vẹn

  Kí hiệu dùng cho những alen trong trội không trọn vẹn được viết thế nào?

  Bài làm:

  kí hiệu với bài toán trội không trọn vẹn

  AA: kiểu hình trội

  Aa: kiểu hình trung gian

  aa: kiểu hình lặn

  C. Hoạt động rèn luyện

  1.Một mảnh vườn có 80 cây đậu Hà Lan. Trong số đó, 20 cây có thân thấp và 60 cây thân cao. Tỉ lệ Phần Trăm của cây thân thấp là bao nhiêu? Tỉ lệ Phần Trăm của cây thân cao là bao nhiêu?

  Bài làm:

  – Tỉ lệ cây thân thấp là 20: 80 x 100% = 25%

  – Tỉ lệ cây thân cao là 60 : 80 x 100% = 75%

  2. Lập bảng so sánh trội trọn vẹn với trội không trọn vẹn, cho ví dụ minh họa.

  Bài làm:

  Đặc điểm

  Trội trọn vẹn

  Trội không trọn vẹn

  Kiểu hình F1 (Aa)

  100% tính trạng trội

  100% tính trạng trung gian

  tỉ lệ kiểu hình ở F2

  3 trội : 1 lặn

  1 trội : 2 trung gian : 1 lặn

  Phép lai phân tích dùng trong trường hợp nào

  sử dụng phép lai phân tích

  không sử dụng phép lai phân tích

  3. Trả lời những câu sau:

  Câu 1:Ở chó, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài. Viết sơ đồ lai minh họa.

  P: lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 và F2 ra làm thế nào?

  Câu 2: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền sắc tố của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

  P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm –> F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù thích phù hợp với phép lai trên trong những công thức lai tại đây, viết sơ đồ lai minh họa

  a, P: AA x AA

  b, P: AA x Aa

  c, P: AA x aa

  d, P: Aa x Aa

  Bài làm:

  Câu 1:

  Quy ước gen: A: lông ngắn; a: lông dài

  Sơ đồ lai:

  P (t/c): AA x aa

  G: A a

  F1: Aa (100% lông ngắn)

  F1 x F1: Aa x Aa

  G: A,a A, a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa

  3 lông ngắn : 1 lông dài

  Câu 2:

  => Đáp án D

  Vì: P đều thân đỏ thẫm (A_) nhưng con lai xuất hiện thân xanh lục (aa) => Pcho giao tử a

  => P: Aa x Aa

  (những bạn tự viết sơ đồ lai kiểm chứng giống sơ đồ lai câu 1).

  Câu 3: Màu sắc hoa mõm chó do một gen quy định. Theo dõi sự di truyền sắc tố hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

  P: hoa hồng x hoa hồng –> F1: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng. Điều lý giải nào sau đấy là đúng được cho phép lai trên:

 • Hoa đỏ trội trọn vẹn so với hoa trắng.

 • Hoa đỏ trội không trọn vẹn so với hoa trắng.

 • Hoa trắng trội trọn vẹn so với hoa đỏ.

 • Hoa hồng là tính trạng trội so với hoa trắng.

 • Bài làm:

  => đáp án B

  Câu 4: Ở người, gen A quy định mắt đen trội trọn vẹn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong những trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, người mắt xanh. Viết sơ đồ lai minh họa.

 • Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa)

 • Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa)

 • Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa)

 • Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA)

 • Bài làm:

  => đáp án B, C

  Sơ đồ lai:

  * TH1:

  P: Aa x Aa

  G: A,a A,a

  F1: 1AA : 2Aa : 1aa

  3 mắt đen : 1 mắt xanh

  * TH2:

  P: Aa x aa

  G: A,a a

  F1: 1Aa : 1aa

  1 mắt đen : 1 mắt trắng

  Câu 5: Tính trạng trội là tính trạng biểu lộ ở

 • khung hình mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp.

 • khung hình mang kiểu gen dị hợp.

 • khung hình mang kiểu gen đồng hợp lặn.

 • khung hình mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp.

 • Bài làm:

  => đáp án A

  Câu 6: Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen được gọi là

 • phương pháp lai phân tích.

 • phương pháp phân tích cac thế hệ lai.

 • phương pháp tạp giao những cây đậu Hà Lan.

 • phương pháp tự thụ phấn.

 • Bài làm:

  => đáp án B

  1. Để xác lập giống có thuần chủng hay là không cần thiết phải tiến hành phép lai nào? Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa.

  Bài làm:

  • Phép lai phân tích là phép lai giữa thành viên mang tính chất chất trạng trội cần xác lập kiểu gen với thành viên mang tính chất chất trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì thành viên mang tính chất chất trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì thành viên đó có kiểu gen dị hợp (hay là không thuần chủng).

  • Sơ đồ lai:

  P: AA x aa

  G: A a

  F1: Aa

  P: Aa x aa

  G: A,a a

  F1: 1Aa: 1aa

  2. Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai minh họa 3 phép lai sau:

  P

  F1

  F2

  hoa đỏ x hoa trắng

  hoa đỏ

  705 đỏ và 224 trắng

  thân cao x thân thấp

  thân cao

  487 cao và 177 thấp

  quả lục x quả vàng

  quả lục

  428 lục và 152 vàng

  Bài làm:

  – Vì F1: hàng loạt hoa đỏ, thân cao, quả lục

  => hoa đỏ trội trọn vẹn so với hoa trắng

  thân cao trội trọn vẹn so với thân thấp

  quả lục trội trọn vẹn so với quả vàng

  – Quy ước gen:

  A: hoa đỏ ; a: hoa trắng

  B: thân cao ; b: thân thấp

  D: quả lục ; d: quả vàng

  * sơ đồ lai

  P: AA x aa

  G: A a

  F1: Aa (100% hoa đỏ)

  F1xF1: Aa x Aa

  G1: A,a A,a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa

  3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

  => 2 phép lai còn sót lại những bạn làm tương tự.

  E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

  1. Phần lớn tính trạng được di truyền ra làm thế nào?

  2. Ở cà chua, gen A quy định qura đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cholai hai cây cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Hãy chọn kiểu gen của P phù thích phù hợp với phép lai trên trong những trường hợp sau, Viết sơ đồ lai minh họa:

  a, P: AABB x aabb

  b, P: Aabb x aaBb

  c, P: AaBB x AABb

  d, P: AAbb x aaBB

  Bài làm:

  1. những tính trạng được quy định bởi những gen => những tính trạng được di truyền nhờ những cơ chế di truyền gen (đã học ở chủ đề trước: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh).

  2. => đáp án là a, d

  * sơ đồ lai TH a:

  P (t/c): AABB x aabb

  G: AB ab

  F1: AaBb (100% đỏ, tròn)

  F1 x F1: AaBb x AaBb

  G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

  F2:

  AB

  Ab

  aB

  ab

  AB

  AABB

  AABb

  AaBB

  AaBb

  Ab

  AABb

  AAbb

  AaBb

  Aabb

  aB

  AaBB

  AaBb

  aaBB

  aaBb

  ab

  AaBb

  Aabb

  aaBb

  aabb

  => Tỉ lệ KG -KH:

  9 A – B – : 9 đỏ, tròn

  3 A – bb: 3 đỏ, bầu dục

  3 aaB – : 3 vàng, tròn

  1 aabb: 1 vàng, bầu dục

  * sơ đồ lai TH d:

  P (t/c): AAbb x aaBB

  G: Ab aB

  F1: AaBb (100% đỏ, tròn)

  F1 x F1: AaBb x AaBb

  G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

  F2:

  AB

  Ab

  aB

  ab

  AB

  AABB

  AABb

  AaBB

  AaBb

  Ab

  AABb

  AAbb

  AaBb

  Aabb

  aB

  AaBB

  AaBb

  aaBB

  aaBb

  ab

  AaBb

  Aabb

  aaBb

  aabb

  => Tỉ lệ KG -KH:

  9 A – B – : 9 đỏ, tròn

  3 A – bb: 3 đỏ, bầu dục

  3 aaB – : 3 vàng, tròn

  1 aabb: 1 vàng, bầu dục

  Reply
  1
  0
  Chia sẻ

  Review Chia Sẻ Link Down Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản “.

  Giải đáp vướng mắc về Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản

  Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Trong #những #ví #dụ #sau #đây #đậu #không #phải #là #ví #dụ #cho #thuật #ngữ #cặp #tính #trạng #tương #phản Trong những ví dụ tại đây đậu không phải là ví dụ cho thuật ngữ cặp tính trạng tương phản