Mẹo về VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Mới Nhất

Update: 2021-12-03 22:45:07,You Cần kiến thức và kỹ năng về VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1. Quý quý khách trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

810

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
  • Sách giáo khoa toán lớp 4
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Luyện tập trang 17 hỗ trợ cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ tương hỗ cho bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 17 SGK Toán 4): Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong những số sau:

a) 35 627 449;

b) 123 456 789;

c) 82 175 263;

d) 850 003 200.

Lời giải:

a) 35 627 449: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có mức giá trị là 5 triệu

b) 123 456 789: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có mức giá trị là 5 chục nghìn

c) 82 175 263: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 và chữ số 5 có mức giá trị là 5 nghìn

d) 850 003 200: Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 nghìn và chữ số 5 có mức giá trị là 5 chục triệu.

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 4): Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty chức năng;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty chức năng;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty chức năng;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 cty chức năng.

Lời giải:

a) 5760342

b) 5706342

c) 50076342

d) 57634002

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 4): Số liệu khảo sát dân số của một số trong những nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:
Tên nước
Số dân
Việt Nam
77 263 000
Lào
5 300 000
Cam-pu-chia
10 900 000
Liên bang Nga
147 200 000
Hoa Kỳ
273 300 000
Ấn Độ
989 200 000

a) Trong những nước đó:

Nước nào có dân số nhiều nhất?

Nước nào có dân số tối thiểu?

b) Hãy viết tên những nước có số dân theo thứ tự ít lên mức nhiều.

Lời giải:

a) Trong số những nước nêu trên nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất.

Nước Lào có dân số tối thiểu

b) Các nước có số dân xếp theo thứ tự từ ít đến nhiều là:

Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên Bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 4): Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là một trong những tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết
Đọc
1 000 000 000
Một nghìn triệu hay một tỉ
5 000 000 000
Năm nghìn triệu hay .
315 000 000 000
Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay . tỉ

..triệu hay ba tỉ

Lời giải:

Viết
Đọc
1 000 000 000
Một nghìn triệu hay một tỉ
5 000 000 000
Năm nghìn triệu hay năm tỉ
315 000 000 000
Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay ba trăm mười lăm tỉ
3 000 000 000
Ba nghìn triệu hay ba tỉ
Bài 5 (trang 17 SGK Toán 4): Trong lược đồ tại đây có ghi số dân của một số trong những tỉnh, thành phố năm 1999, đọc số dân của những tỉnh, thành phố đó:

Lời giải:

Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm dân

Tp Hà Nội Thủ Đô có ba triệu không trăm linh bảy nghìn dân

Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm dân

Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm dân.

Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm dân.

TP Hồ Chí Minh có năm triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm dân.

Cà Mau có một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm dân.

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 “.

Thảo Luận vướng mắc về VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#VBT #Toán #lớp #trang #tập