Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa Chi Tiết

Update: 2022-04-22 11:46:10,Quý khách Cần tương hỗ về Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

782

Quần thể này còn có ở trạng thái cân đối di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khoản thời hạn trình làng sự ngẫu phối?

Đề bài

Quần thể này còn có ở trạng thái cân đối di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khoản thời hạn trình làng sự ngẫu phối?

Lời giải rõ ràng

– Cấu trúc của quần thể ban sơ: 0,68 AA : 0,24 Aa : 0,08 aa

Quần thể không ở trạng thái cân đối di truyền vì tỉ lệ kiểu gen không tương ứng với công thức Hacđi – Vanbec: p.2 + 2pq + q2 = 1.

– Tần số tương đối của alen A: p. = 0,68 + 0,24 : 2 = 0,8

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,8 = 0,2

   + Cấu trúc di truyền của quần thể tiếp theo là: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa = 1

   + Cấu trúc của quần thể di truyền nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec nên quần thể cân đối di truyền. 

→ Như vậy, một quần thể chưa đạt trạng thái cân đối, nếu ngẫu phối một lần thì đạt trạng thái cân đối, tiếp sau đó nếu tiếp tục ngẫu phối thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua những thế hệ (nếu không tồn tại đè nén tiến hóa).

Loigiaihay

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 – Xem ngay

Đáp án A

– Tần số alen a = 0,3 + 0,6: 2 = 0,6

– Sau 1 thế hệ ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân đối, tần số khung hình mang tính chất chất trạng lặn (kiểu gen aa) = 0,62 = 0,36.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. 0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa

B. 0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa

C. 0,64 AA : 0,04Aa : 0,32 aa.

D. 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04 aa.

Xem đáp án » 08/02/2020 4,278

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85: Quần thể này còn có ở trạng thái cân đối di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khoản thời hạn trình làng sự ngẫu phối?

Lời giải:

– Cấu trúc của quần thể ban sơ:

0,68 AA : 0,24 Aa : 0,08 aa

Quần thể không ở trạng thái cân đối di truyền vì tỉ lệ kiểu gen không tương ứng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

– Tần số tương đối của alen A: p. = 0,68 + 0,24 : 2 = 0,8

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,8 = 0,2

   + Cấu trúc di truyền của quần thể tiếp theo:

0,8 A 0,2 a0,8 A 0,64 AA 0,16 Aa0,2 a 0,16 Aa 0,04 aa

→ 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa = 1

   + Cấu trúc của quần thể di truyền nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec nên quần thể cân đối di truyền.

→ Như vậy, một quần thể chưa đạt trạng thái cân đối, nếu ngẫu phối một lần thì đạt trạng thái cân đối, tiếp sau đó nếu tiếp tục ngẫu phối thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua những thế hệ (nếu không tồn tại đè nén tiến hóa).

Giải Bài Tập Sinh Học 12 – Bài 21: Trạng thái cân đối của quần thể giao phối ngẫu nhiên (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, phục vụ nhu yếu cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85: Hãy xác lập tần số tương đối của những alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Lời giải:

– Vận dụng công thức tính tần số tương đối những alen xác lập được:

    + Tần số tương đối của alen A là: p. = 0,36 + 0,48/2 = 0,6

    + Tần số tương đối của alen a là: q = 1 – 0,6 = 0,4

– Qua 2 thế hệ ngẫu phối tần số tương đối của những gen và alen không đổi.

– Cấu trúc di truyền của quần thế thế hệ tiếp theo:

0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Quần thể thế hệ tiếp theo có cấu trúc p2 + 2pq + q2 = 1 nghiệm đúng công thức Hacđi – Vanbec, phản ánh trạng thái cân đối di truyền của quần thể.

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85: Quần thể này còn có ở trạng thái cân đối di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khoản thời hạn trình làng sự ngẫu phối?

Lời giải:

– Cấu trúc của quần thể ban sơ:

0,68 AA : 0,24 Aa : 0,08 aa

Quần thể không ở trạng thái cân đối di truyền vì tỉ lệ kiểu gen không tương ứng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

– Tần số tương đối của alen A: p. = 0,68 + 0,24 : 2 = 0,8

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,8 = 0,2

   + Cấu trúc di truyền của quần thể tiếp theo:

0,8 A
0,2 a
0,8 A
0,64 AA
0,16 Aa
0,2 a
0,16 Aa
0,04 aa

→ 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa = 1

   + Cấu trúc của quần thể di truyền nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec nên quần thể cân đối di truyền.

→ Như vậy, một quần thể chưa đạt trạng thái cân đối, nếu ngẫu phối một lần thì đạt trạng thái cân đối, tiếp sau đó nếu tiếp tục ngẫu phối thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua những thế hệ (nếu không tồn tại đè nén tiến hóa).

Lời giải:

– Quần thể giao phối sẽ là cty chức năng sinh sản, cty chức năng tồn tại của loài trong. Chính quan hệ về sinh sản là cơ sở đảm bảo cho quần thể tồn tại trong không khí và theo thời hạn.

– Quần thể giao phối nổi trội ở điểm lưu ý đa hình. Quá trình giao phối là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình về kiểu gen, do đó đưa tới sự đa hình về kiểu hình. Các thành viên trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản, chúng sai rất khác nhau về nhiều rõ ràng.

– Trong quần thể giao phối thì số gen trong thành viên rất rộng, số alen không phải là ít, vì thể quần thể rất đa hình, khó mà tìm kiếm được 2 thành viên giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng).

– Tuy quần thể là đa hình nhưng một quần thể xác lập được phân biệt với những quần thể khác cùng loài ở những tần số tương đối những alen, những kiểu gen, những kiểu hình.

– Giao phối ngẫu nhiên là nét đặc trưng giữa những thành viên trong quần thể.

Lời giải:

– Nội dung: Thành phần kiểu gen và tần số tương đối những alen của quần thể ngẫu phối được ổn định qua những thế hệ trong những Đk nhất định.

– Ví dụ: quần thể ban sơ có kiểu gen: 0,24 AA : 0,72 Aa : 0,04 aa

Tần số tương đối alen A: p. = 0,24 + 0,72/2 = 0,6

Tần số tương đối alen a: q = 0,04 + 0,72/2 = 0,4

Cấu trúc quần thể ở thế hệ tiếp theo:

0,6 A
0,4 a
0,6 A
0,36 AA
0,24 Aa
0,4 a
0,24 Aa
0,16 aa

→ 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Qua những thế hệ ngẫu phối tiếp theo thì tần số tương đối của những alen và cấu trúc di truyền của quần thể không đổi.

– Khi ở trạng thái cân đối di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi (trong những Đk nhất định) khi ngẫu phối.

Lời giải:

– Ý nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh trạng thái cân đối di truyền trong quần thể. Nó lý giải vì sao trong vạn vật thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời hạn dài.

   + Giá trị của thực tiễn: xác lập tần số tương đối của những kiểu gen và những alen từ tỉ lệ những kiểu hình. Từ đó, lúc biết được tần số xuất hiện đột biến nào đó thì trọn vẹn có thể dự trù xác suất phát hiện thể đột biến đó trong quần thể, hoặc Dự kiến những gen hay những đột biến có hại trong quần thể. Điều đó rất quan trọng trong y học và chọn giống.

– Điều kiện nghiệm đúng:

   + Số lượng thành viên lớn.

   + Có sự ngẫu phối.

   + Các loại giao tử đều phải có sức sống và thụ tinh như nhau.

   + Các loại hợp tử đều phải có sức sống như nhau.

   + Không có đột biến, tinh lọc, di nhập gen…

Lời giải:

Cây bạch tạng aa: 0,0025 → Tần số tương đối của alen a: q = √0,0025 = 0,05

→ Tần số tương đối của alen A: p. = 1 – 0,05 = 0,95

Quần thể ở trạng thái cân đối, nên: Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,95)2 AA : 2×0,95×0,05 Aa : (0.05)2 aa

0.9025 AA : 0.095 Aa : 0,0025aa

a. 0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

b. 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

c. 0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

d. 0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

Quần thể nào nêu trên ở trạng thái cân đối di truyền? Xác định tần số tương đối của những alen ở mỗi quần thể.

Lời giải:

a. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

→ Quần thể chưa ở trạng thái cân đối di truyền vì không nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,42 + 0,48/2 = 0,66

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,66 = 0,34

b. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

→ Quần thể ở trạng thái cân đối di truyền vì nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,25 + 0,5/2 = 0,5

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,5 = 0,5

c. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

→ Quần thể chưa ở trạng thái cân đối di truyền vì không nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,34 + 0,42/2 = 0,55

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,55 = 0,45

d. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

→ Quần thể ở trạng thái cân đối di truyền vì nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,01 + 0,18/2 = 0,1

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,1 = 0,9

A. có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa những thành viên trong quần thể

B. không tồn tại sự cách li trong giao phối giữa những thành viên thuộc những quần thể rất khác nhau trong một loài.

C. không tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những thành viên về mặt sinh sản.

D. sự giao phối trong nội bộ quần thể xẩy ra không thường xuyên.

Lời giải:

Đáp án A

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa “.

Hỏi đáp vướng mắc về Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Xét #trạng #thái #cân #bằng #của #những #quần #sau Xét trạng thái cân đối của những quần the sau 0 6 aa 0 3 aa 0 1 aa