Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là 2022

Cập Nhật: 2022-04-22 21:04:12,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

541

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục
 • Bài tập: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục
 • A. Phương pháp xác lập 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục
 • 1. Lý thuyết và phương pháp giải
 • 2. Ví dụ minh họa
 • B. Bài tập trắc nghiệm
 • C. Câu hỏi bài tập tự luyện

Create an account

Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục


2

13.575

Tải về

Bài viết đã được lưu

Chuyên đề Hóa học lớp 10: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục được VnDoc sưu tầm và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ tương hỗ những bạn học viên học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu suất cao hơn nữa. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Bài tập: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục

 • A. Phương pháp xác lập 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục
  • 1. Lý thuyết và phương pháp giải
  • 2. Ví dụ minh họa
 • B. Bài tập trắc nghiệm
 • C. Câu hỏi bài tập tự luyện

A. Phương pháp xác lập 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục

1. Lý thuyết và phương pháp giải

– Giả sử ZA < ZB

+ Trường hợp 1: Hai nguyên tố cùng thuộc chu kì ⇒ ZB = ZA + 1

+ Trường hợp 2: Hai nguyên tố khác chu kì:

– Từ tổng Z của hai nguyên tố A và B → Z = Z/2 → ZA < Z < ZB

– Từ đó số lượng giới hạn những kĩ năng trọn vẹn có thể xẩy ra so với A (hay B) đồng thời phối hợp giả thiết để chọn nghiệm thích hợp.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp sau đó nhau trong cùng một chu kì, có tổng số điện tích hạt nhân bằng 25.

a) Hãy viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron của nguyên tử X, Y.

b) Xác xác lập trí của X, Y trong bảng tuần hoàn.

c) Viết công thức hợp chất oxit tốt nhất của X và Y.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

a) Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron

Vì X và Y đứng tiếp sau đó rất khác nhau trong cùng một chu kì nên hạt nhân của chúng chỉ rất khác nhau 1 cty chức năng.

Giả sử ZX < ZY ⇒ ZY = ZX + 1

Theo đề bài, ta có: ZX + ZY = ZX + ZX + 1 = 25

⇒ ZX = 12 và ZY = 13

Cấu hình electron cùa X: ls22s22p63s2: Magie (Mg)

Cấu hình electron của Y: ls22s22p63s23p1: Nhôm (Al)

b) Vị trí

– Đối với nguyên tử X:

+ X thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

+ X thuộc phần nhóm IIA vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng

⇒ X là sắt kẽm kim loại.

+ X thuộc ô thứ 12 vì (Z = 12)

– Đối với nguyên tử Y;

+ Y thuộc chu kì 3 vì có 3 electron.

+ Y thuộc phân nhóm IIIA vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng

⇒ Y là sắt kẽm kim loại.

c) Công thức hợp chất oxit tốt nhất của X, Y lần lượt là: MgO và Al2O3

Ví dụ 2. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA, ở trạng thái đơn chất A, B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron nguyên tử của A, B.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

A và B ở hai nhóm A liên tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA

⇒ A thuộc nhóm IVA hoặc nhóm VIA.

Theo bài:

⇒ A, B thuộc những chu kì nhỏ (chu kỳ luân hồi 2 và chu kỳ luân hồi 3).

Mặt khác, A và B không thể cùng chu kỳ luân hồi vì hai nguyên tố thuộc hai nhóm A tiếp sau đó trong một chu kỳ luân hồi hơn kém nhau 1 proton, nghĩa là ở ô số 11 và 12 (tổng số proton bằng 23), không thuộc những nhóm IV và V hay V và VI.

TH1: B thuộc chu kỳ luân hồi 2 ⇒ ZB = 7 (nitơ).

Vậy ZA = 23 – 7 = 16 (lưu huỳnh).

Trường hợp này thỏa mãn thị hiếu vì ở trạng thái đơn chất nitơ không phản ứng với lưu huỳnh.

TH2: B thuộc chu kỳ luân hồi 3 ⇒ ZB = 15 (phopho).

Vậy ZA = 23 – 15 = 8 (oxi).

Trường hợp này sẽ không thỏa mãn thị hiếu vì ở trạng thái đơn chất oxi phản ứng với phopho.

⇒ Cấu hình electron của A và B là: A: 1s22s22p63s23p4 và B: 1s22s22p3

Ví dụ 3. X và Y là hai nguyên tố thuộc 2 chu kì tiếp sau đó nhau và cùng trong một nhóm A của bảng tuần hoàn. Tổng điện tích hạt nhân của X và Y là 32. Xác xác lập trí của X và Y trong bảng tuần hoàn

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Gọi Zx, Zy là điện tích hạt nhân của X, Y (Zx < Zy)

Tổng điện tích hạt nhân của X, Y là 32 → Zx + Zy = 32 (1)

X và Y thuộc 2 chu kỳ luân hồi liên tục nên Zx – Zy = 8 hoặc Zx – Zy = 18

TH1: Zy – Zx = 8 (2)

Từ (1) và (2) → Zx = 12; Zy = 20

X (Z = 12):1s22s22p63s2

→ X nằm ở vị trí ô thứ 12, chu kì 3 nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

Y (Z = 20):1s22s22p63s23p64s2

→ Y nằm ở vị trí ô thứ 20, chu kì 4 nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

TH2: Zy – Zx = 18 (3)

Từ (1) và (3) → Zx = 7; Zy =25

X (Z = 7): 1s22s22p3→ X thuộc chu kì 2, nhóm VA

Y (Z = 25):1s22s22p63s23p63d54s2

→ Y thuộc chu kì 4, nhóm VIIB

→ Loại do X, Y không thuộc cùng nhóm, ở cả 2 chu kì liên tục.

Ví dụ 4. Hai nguyên tố A và B đứng tiếp sau đó nhau trong cùng 1 chu kì của bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 22.

a, Xác định A, B

b, Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron nguyên tử của A và B

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Theo đề bài ta có:

ZA + ZB =22

ZB – ZA =1

Giải hệ suy ra

ZA= 10,5;

ZB= 11,5.

Mà ZA , ZB cùng 1 chu kì suy ra là Na và Mg (xem bảng tuần hoàn)

Na: 1s22s22p63s1

Mg: 1s22s22p63s2

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Hai nguyên tố A và B ở hai phân nhóm chính liên tục trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hốa học. Tống số hiệu nguyên tử của A và B là 31. Xác định số hiệu nguyên tử, viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron của những nguyên tử của A và B. Nêu tính chất đặc trưng của mỗi nguyên tố. Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron của những ion tạo thành

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Giả sử nguyên tố A có số hiệu nguyên tử to nhiều hơn nguyên tố B.

Ta có: PA + PB = 31; có những trường hợp trọn vẹn có thể xẩy ra A và B thuộc hai phân nhóm chính liên tục (nhóm A liên tục):

TH1. A, B thuộc cùng một chu kì: PB – PA = 1 ⇒ PA = 15; PB = 16.

Cấu hình electron của những nguyên tử A và B lần lượt là: ls22s22p63s23p3 và ls22s22p63s23p4.

A thuộc ô 15, chu kì 3, nhóm VA

B thuộc ô 16, chu kì 3, nhóm VIA.

Cả A và B đều là phi kim nên đều phải có tính oxi hóa:

A + 3e → A3- B + 2e → B2-

TH2. A, B không thuộc cùng một chu kì và A thuộc nhóm sau nhóm của B (PA > PB): PB – PA = 7 ⇒ PA = 12; PB = 19.

Cấu hình electron thuộc những nguyên tử A và B lần lượt là: 1s22s22p63s2 và 1s22s22p63s23p64s1.

A thuộc ô 12, chu kì 3, nhóm IIA

B thuộc ô 19, chu kì 4, nhóm IA, A và B đều là sắt kẽm kim loại:

A → A+ + e B → B2+ + 2e

TH3. A, B không thuộc cùng một chu kì và A thuộc nhóm trước của B (PA < PB)

PB – PA = 9 ⇒ PA = 11; PB = 20.

Cấu hình electron của những nguyên tố A và B lần lượt là: 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p64s2.

A thuộc ô 11, chu kì 3, nhóm IA

B thuộc ô 19, chu kì 4, nhóm IIA. A và B đều là sắt kẽm kim loại:

A → A+ + e B → B2+ + 2e

Câu 2. Hai nguyên tố A, B đứng tiếp sau đó nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số cty chức năng điện tích hạt nhân là 25.Viết thông số kỹ thuật kỹ thuật electron để xác lập hai nguyên tố A và B thuộc chu kì nào, nhóm nào.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Gọi số điện tích hạt nhân của nguyên tố A và B lần lượt là ZA, ZB.

Giả sử ZA < ZB.

Theo đề bài, số điện tích hạt nhân của nguyên tố B là ZB = ZA + 1

Nên: ZA + ZB = 2ZA + 1 = 25 → ZA = 12, ZB = 13

Cấu hình nguyên tử:

A (Z = 12): 1s22s22p63s2 Nguyên tố A thuộc nhóm IIA, chu kì 3.

B (Z = 13): 1s22s22p63s23p1 Nguyên tố B thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

A và B thuộc cùng chu kì.

Câu 3. X, Y, Z là ba sắt kẽm kim loại liên tục nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. Xác định X, Y, Z.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Vì ba sắt kẽm kim loại liên tục nhau trong một chu kì nên số proton của X, Y, Z lần lượt là p., p. + 1, p. + 2.

Tổng số proton của sắt kẽm kim loại là: p. + (p. + 1) + (p. + 2) = 3p + 3.

Ta có: 3p + 3 + (n1 + n2 + n3)= 74

3p + 3 ≤ n1 + n2 + n3 ≤ 1,5(3p + 3) ⇒ 8,8 ≤ p. ≤ 11,3

p.
9
10
11
Nguyên tố
F
Ar
Na

Vì X, Y, Z là sắt kẽm kim loại, nên ta nhận p. = 11 là sắt kẽm kim loại Na.

Ba sắt kẽm kim loại liên tục trong một chu kì nên X, Y, Z là Na, Mg, Al.

Câu 4. Phân tử X2Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y ở hai nhóm (A) liên tục trong cùng một chu kì. Dựa vào thông số kỹ thuật kỹ thuật electron những nguyên tử X, Y. Tìm công thức phân tử và gọi tên hợp chất X2Y.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Đặt số proton của X, Y là ZX và ZY Ta có: 2ZX + ZY = 23 (*)

+ Nếu X trước Y thì ZY = ZX + 1

(*) ⇒ 2ZX + ZX + 1 = 23 ⇒ ZX = 22/3 = 7,3 (vô lí)

+ Nếu Y trước X thì ZX = ZY + 1

(*) ⇒ 2(ZY + 1) + ZY = 23 ⇔ 3ZY = 21

Vậy: ZY = 7 ⇒ Y là N

ZX = 8 ⇒ X là O

Công thức X2Y là NO2.

Câu 5. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A tiếp sau đó nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. Xác định tên nguyên tố X.

Đáp án án hướng dẫn giải rõ ràng

Vì nên x và Y là những nguyên tố thuộc chu kì nhỏ.

X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 nhóm tiếp sau đó

⇒ Số proton của X và Y hơn kém nhau 1 hoặc 7 hoặc 9.

Ta xét từng trường hợp:

TH1: Nếu pX – pY = 1 ⇒ pX = 12(Mg), pY = 11(Na)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này sẽ không phản ứng với nhau(loại).

TH2: Nếu pX – pY = 7 ⇒ pX = 15(P), pY = 8(O)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này phản ứng được với nhau (nhận).

TH3: Nếu pX – pY = 9 ⇒ pX = 16 (S), pY = 7(N)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này sẽ không phản ứng với nhau(loại).

Vậy X là P.

C. Câu hỏi bài tập tự luyện

Câu 1. Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp sau đó nhau trong một chu kỳ luân hồi có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. Na và Mg

B. Al và Si

C. Na và Si

D. Mg và Al

Câu 2. Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp sau đó nhau trong một chu kỳ luân hồi có tổng số electon trong hai nguyên tử là 39. X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. K và Ca

B. Ca và Sc

C. C và N

D. S và Cl

Câu 3. X, Y là 2 nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính và thuộc 2 chu kỳ luân hồi liên tục có tổng số số hiệu nguyên tử bằng 32 (ZX < ZY). X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. Mg và Ca

B. P và Cl

C. Si và Ar

D. N và Mn

Câu 4. X, Y là 2 nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính và thuộc 2 chu kỳ luân hồi liên tục có tổng số hạt proton là 24 (ZX < ZY). X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. O và S

B. N và Cl

C. Ne và Mg

D. Na và Al

Câu 5. X, Y là 2 nguyên tố thuộc 2 phân nhóm chính liên tục và thuộc 2 chu kỳ luân hồi liên tục có tổng số electron là 31 (ZX < ZY). X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. Mg, K hoặc Na, Ca

B. P và S

C. O và S hoặc O và C

D. Si và Cl hoặc P và S

Câu 6. X, Y là 2 nguyên tố thuộc 2 phân nhóm chính liên tục và thuộc 2 chu kỳ luân hồi liên tục có tổng số hạt proton bằng 25 (ZX < ZY). X, Y lần lượt là nguyên tố nào?

A. O và Cl hoặcS và F.

B. Mg và Al

C. Na và Si

D. Na và Al hoặc Mg và Al

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn lý thuyết Hóa học 10: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tục. Để có kết quả cao hơn nữa trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy và học tập những môn học lớp 10, VnDoc mời những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và những bạn học viên truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

Tham khảo thêm • Xác định nguyên tố thuộc 2 nhóm A liên tục trong Bảng HTTH • Sự biến thiên tính chất của những nguyên tố hóa học • Mối quan hệ giữa thông số kỹ thuật kỹ thuật e và vị trí, cấu trúc

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#là #hai #nguyên #cùng #nhóm #ở #hai #chu #kì #liên #tiếp #có #tổng #số #proton #bằng #là Xy là hai nguyên to cùng nhóm A ở hai chu kì liên tục có tổng số proton bằng 32 là