Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào Chi Tiết

Update: 2022-04-08 13:17:15,You Cần biết về Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

630

Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • C. kinh tế tài chính
  • Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 75.
    Cách giải: Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết những vương quốc đều trấn áp và điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng, triệu tập vào nghành kinh 
    Chọn C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

B.

C.

chống chủ nghĩa khủng bố.

D.

Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch

A.

B.

C.

chống chủ nghĩa khủng bố.

D.

17/09/2021 7,732

C. kinh tế tài chính

Đáp án đúng chuẩn

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 75.
Cách giải: Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết những vương quốc đều trấn áp và điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng, triệu tập vào nghành kinh 
Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 có điểm tương tự nào tại đây? 

Xem đáp án » 17/09/2021 1,932

Phong trào cách mạng 1930-1931 và trào lưu giải phóng dân tộc bản địa 1939-1945 ở Việt Nam đều 

Xem đáp án » 17/09/2021 1,229

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7- 1936) xác lập quân địch trước mắt của cách mạng Đông Dương là

Xem đáp án » 17/09/2021 707

Nhận xét nào sau đấy là đúng về cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành tháng 8 1945 ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 17/09/2021 646

Nội dung nào tại đây thể hiện tính dân tộc bản địa của trào lưu dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 17/09/2021 631

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định hành động chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công đa phần trong năm 1975 xuất phát từ lí do nào tại đây? 

Xem đáp án » 17/09/2021 532

Sự sáp nhập và hợp nhất của những công ty thành những tập đoàn lớn lớn lớn (từ trên đầu trong năm 80 của thế kỉ XX) là biểu lộ của xu thế nào? 

Xem đáp án » 17/09/2021 467

Theo quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2-1945), khu vực nào tại đây thuộc phạm vi tác động của Liên Xô? 

Xem đáp án » 17/09/2021 451

Nội dung nào sau đấy là yếu tố sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quy trình vận động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án » 17/09/2021 373

Lực lượng đa phần tham gia trào lưu cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 17/09/2021 365

Từ năm 1952-1973, kinh tế tài chính Nhật Bản có biểu lộ nào tại đây? 

Xem đáp án » 17/09/2021 295

Một trong những Đk thúc đẩy sự hình thành xu thế link khu vực ở Tây Âu từ trong năm 50 của thế kỉ XX là 

Xem đáp án » 17/09/2021 253

Trong trong năm 1919-1925, tư sản Việt Nam không tổ chức triển khai hoạt động giải trí và sinh hoạt nào tại đây? 

Xem đáp án » 17/09/2021 177

So với trước Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, trào lưu yêu nước Việt Nam trong trong năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào tại đây? 

Xem đáp án » 17/09/2021 168

Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959) có tác động mạnh mẽ và tự tin đến những nước Mĩ La tinh 

vì 

Xem đáp án » 17/09/2021 157

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào “.

Thảo Luận vướng mắc về Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Sau #Chiến #tranh #lạnh #hầu #hết #những #quốc #gia #tập #trung #vào #chiến #lược #phát #triển #lĩnh #vực #nào Sau Chiến tranh lạnh hầu hết những vương quốc triệu tập vào kế hoạch tăng trưởng nghành nào