Thủ Thuật Hướng dẫn So sánh độ mạnh yếu của axit Chi Tiết

Update: 2022-01-27 07:25:06,You Cần biết về So sánh độ mạnh yếu của axit. You trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

704

Độ mạnh yếu của axit

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Tp Thành Phố Đà Nẵng trình làng CÁCH SO SÁNH LỰC MẠNH AXIT GIỮA CÁC AXIT VỚI NHAU nhằm mục tiêu tương hỗ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Độ mạnh yếu của axit

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Độ mạnh yếu của axit
 • Cách xác lập và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11
 • Tính chất hoá học của Cacbon (C), bài tập về cacbon – hoá 11 bài 15
 • Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11
 • Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập – hoá 11 bài 16
 • Mục lục sách giáo khoa (SGK) Hóa 11 – Lý thuyết và bài tập Hóa học 11
 • Sự khác lạ giữa axit yếu và axit mạnh
 • Đo độ mạnh mẽ của acidSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi

1. So sánh định tính

– Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh.

– Đối với những axit có oxi của cùng một nguyên tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO 234

– Đối với axit của những nguyên tố trong cùng chu kì: nguyên tố TT có tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh (những nguyên tố đều ở tại mức hóa trị tốt nhất).

H3PO42SO44

– Đối với axit của những nguyên tố trong cùng một nhóm A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng dần từ trên xuống dưới:

HF -tăng)

+ Axit có O: tính axit giảm dần từ trên xuống dưới:

HClO4> HBrO4> HIO4(do độ âm điện của X giảm dần)

– Với những axit hữu cơ RCOOH: (nguyên tử H được định hình và nhận định không tồn tại kĩ năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm giảm tính axit. Gốc R no càng nhiều nguyên tử C thì kĩ năng đẩy e càng mạnh: HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

Xem thêm:

+ Nếu gốc R hút e (không no, thơm hoặc có halogen…) sẽ làm tăng tính axit.

* Xét với gốc R có chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen có độ âm điện càng lớn thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R có chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần nhóm COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

– Với một cặp axit/bazơ phối hợp: tính axit càng mạnh thì bazơ phối hợp của nó càng yếu và ngược lại.

– Với một phản ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường hợp trừ một số trong những đặc biệt quan trọng).

2. So sánh định lượng

– Với axit HX trong nước có cân đối:

HX ↔H++ X-ta có hằng số phân ly axit: KA

– KAchỉ phụ thuộc nhiệt độ, thực ra của axit. Giá trị của KAcàng lớn tính axit của axit càng mạnh.

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Tp Thành Phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC

Chuyên mục: Kiến thức thú vị

Cách xác lập và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

THPT Sóc Trăng Send an email0 5 phút

Ở những lớp học trước những em đã được học về tính chất chất hoá học của Axit, bazo và muối, những em đã và đang biết được một số trong những axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3 axit yếu như H2S, H2CO3 bazo mạnh là NaOH, KOH,…

Vậy bằng phương pháp nào toàn bộ chúng ta phân biệt và xác lập được axit nào mạnh, axit nào yếu, bazo nào mạnh và bazo nào yếu đó là vướng mắc của quá nhiều những em học viên. Để giải đáp vướng mắc đó, nội dung bài viết này toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu những địa thế căn cứ đểxác định độ mạnh yếu của những axit và bazo.

Bạn đang xem: Cách xác lập và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

I. Axit là gì? cách phân biệt và xác lập Axit mạnh, Axit yếu?

Bài viết mới gần đây

 • Tính chất hoá học của Cacbon (C), bài tập về cacbon – hoá 11 bài 15

 • Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

 • Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập – hoá 11 bài 16

 • Mục lục sách giáo khoa (SGK) Hóa 11 – Lý thuyết và bài tập Hóa học 11

1. Axit là gì?

• Định nghĩa axit:

+ Thuyết điện li: Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

+ Thuyết Bronsted: Axit là những chất có kĩ năng cho proton (ion H+).

• Axit và bazơ theo quan điểm của Bronsted

– Axit gồm:

+ Các axit vô cơ, hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2,…

+ Các sắt kẽm kim loại ở dạng hiđrat hóa (trừ những ion Na+, K+, Ba2+và Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+,…

+ Các ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4–,…

2. Cách xác lập axit mạnh, axit yếu

a) So sánh định tính tính axit của những axit

– Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh.

– Đối với những axit có oxi của cùng một nguyên tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO < HClO2< HClO3< HClO4

– Đối với axit của những nguyên tố trong cùng chu kì: nguyên tố TT có tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh (những nguyên tố đều ở tại mức hóa trị tốt nhất).

H3PO4< H2SO4< HClO4

– Đối với axit của những nguyên tố trong cùng một nhóm A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng dần từ trên xuống dưới:

HF < HCl < HBr < HI(do nửa đường kính ion X–tăng)

+ Axit có O: tính axit giảm dần từ trên xuống dưới:

HClO4> HBrO4> HIO4(do độ âm điện của X giảm dần)

– Với những axit hữu cơ RCOOH: (nguyên tử H được định hình và nhận định không tồn tại kĩ năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm giảm tính axit. Gốc R no càng nhiều nguyên tử C thì kĩ năng đẩy e càng mạnh: HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu gốc R hút e (không no, thơm hoặc có halogen…) sẽ làm tăng tính axit.

* Xét với gốc R có chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen có độ âm điện càng lớn thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R có chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần nhóm COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

– Với một cặp axit/bazơ phối hợp: tính axit càng mạnh thì bazơ phối hợp của nó càng yếu và ngược lại.

– Với một phản ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường hợp trừ một số trong những đặc biệt quan trọng).

b) So sánh định lượng tính axit của những axit

– Với axit HX trong nước có cân đối:

HX ↔H++ X–ta có hằng số phân ly axit: KA

– KAchỉ phụ thuộc nhiệt độ, thực ra của axit. Giá trị của KAcàng lớn tính axit của axit càng mạnh.

II. Bazo là gì? Cách phân biệt và xác lập Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

1.Bazơ là gì?

Định nghĩa Bazo:

+ Thuyết điện li: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH–.

+ Thuyết Bronsted:Bazơ là những chất có kĩ năng nhận proton (nhận H+).

•Bazơ gồm:

+ Oxit và hiđroxit của sắt kẽm kim loại (trừ những oxit và hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2…).

+ Các anion gốc axit không mạnh không hề H trọn vẹn có thể tách thành ion H+(CO32-, CH3COO–, S2-, SO32-, C6H5O–…).

+ NH3và những amin: C6H5NH2, CH3NH2…

2. Cách phân biệt và xác lập Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

a) So sánh định tínhtính bazơ của những bazơ

– Nguyên tắc chung: kĩ năng nhận H+càng lớn thì tính bazơ càng mạnh.

– Với oxit, hiđroxit của những sắt kẽm kim loại trong cùng một chu kì: tính bazơ giảm dần từ trái sang phải.

NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3và Na2O > MgO > Al2O3

– Với những nguyên tố thuộc cùng một nhóm A: tính bazơ của oxit, hidroxit tăng dần từ trên xuống dưới.

LiOH < NaOH < KOH < RbOH

– Với amin và amoniac:Gốc R đẩy e làm tăng tính bazơ ngược lại gốc R hút e làm giảm tính bazơ.

(C6H5)3N < (C6H5)2NH < C6H5NH2< NH3< CH3NH2< (CH3)2NH

– Trong một phản ứng bazơ mạnh đẩy bazơ yếu khỏi muối.

– Axit càng mạnh thì bazơ phối hợp càng yếu và ngược lại.

b) So sánh định lượngtính bazơ của những bazơ

– Với bazơ B trong nước có phương trình phân ly là:

B + H2O ↔HB + OH–ta có hằng số phân ly bazơ KB.

– KBchỉ phụ thuộc thực ra bazơ và nhiệt độ. Giá trị KBcàng lớn thì bazơ càng mạnh.

III. Chất lưỡng tính

– Định nghĩa:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước trọn vẹn có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa có kĩ năng cho proton H+, vừa có kĩ năng nhận proton H+.

– Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3…)

+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4…)

+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn đấy kĩ năng tách H+(HCO3–, HS–, HSO3‑, H2PO4–, HPO42-…)

IV.Chất trung tính

– Là những chất không tồn tại kĩ năng cho và nhận proton (H+).

– Chất trung tính gồm:

+ Cation của bazơ mạnh: K+, Na+, Ca2+, Ba2+.

+ Anion của axit mạnh không hề H: Cl–, SO42-, Br–, I–, NO3–…

V.Sự phối hợp giữa những ion

– Các tín hiệu nhận ra axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính qua sự phối hợp của những ion như sau:

• Các gốc axit của axit mạnh (Cl–, NO3–, SO42- ,…) và những gốc bazơ của bazơ mạnh (Na+, K+, Ba2+, Ca2+) sẽ là trung tính.

•Các gốc axit của axit yếu (ClO–, NO2–, SO32-,…) sẽ là bazơ.

•Các gốc bazơ của bazơ yếu (NH4+, Al(H2O)3+) và những gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit mạnh sẽ là axit.

•Các gốc axit (có H phân ly thành H+) của axit yếu: lưỡng tính.

Hy vọng với nội dung bài viết về cáchxác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu và bài tập vận dụng ở trên giúp ích cho những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt!

¤Các nội dung bài viết xem nhiều:

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

TagsHóa Học 11THPT Sóc Trăng Send an email0 5 phút

Sự khác lạ giữa axit yếu và axit mạnh

Các ự khác lạ ở chính giữa axit yếu và axit mạnh là axit yếu ion hóa một phần trong nước trong lúc axit mạnh ion hóa trọn vẹn. Điểm mạnh mẽ của axit là

Đo độ mạnh mẽ của acidSửa đổi

Thước đo thường thì về độ bền của acid là hằng số phân ly acid của nó (K a), trọn vẹn có thể được xác lập bằng thực nghiệm bằng phương pháp chuẩn độ. Acid mạnh có K a to nhiều hơn và một hằng số logarit nhỏ hơn (pK a = = − log K a) so với acid yếu hơn. Acid càng mạnh thì sẽ càng dễ mất proton H +. Hai yếu tố quan trọng góp thêm phần làm giảm sự khử nhiễu là yếu tố phân cực của link H hạng A và kích thước của nguyên tử A, yếu tố quyết định hành động độ bền của link H—A. Độ mạnh mẽ của acid cũng tùy từng độ ổn định của base phối hợp.

Tham khảoSửa đổi

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh độ mạnh yếu của axit ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn So sánh độ mạnh yếu của axit tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải So sánh độ mạnh yếu của axit “.

Giải đáp vướng mắc về So sánh độ mạnh yếu của axit

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#sánh #độ #mạnh #yếu #của #axit So sánh độ mạnh yếu của axit