Tạo Nút Download Popup Có Đếm Thời Gian (Chèn Quảng Cáo) 2021-05-07 08:58:00

 Xin kính chào nhiều nhiều bạn đọc, bữa ni bản thân nối tiếp chỉ dẫn theo những nhiều bạn đọc kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng thêm nút
chuyên chở về dạng popup tới blogger nhé.

Cách phạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của button này lầ gì?

Sau Khi thêm button này vào Post bài chưng vứt luận và nhấp chuột vào nút, một popup nối tiếp sinh ra ni
và đếm thời hạn tồn trên sau N giây. Sau Khi chạy xong thì nối tiếp tiến tới links tệp tin.

Dạng này tương tự động như cùng với rất nhiều trang chuyên chở tệp tin như Fshare và trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thêm lăng xê vào
popup.

Demo

Zip
Template-kalender-2021.zip
Download

Cách thêm nút chuyên chở về popup lấy đếm thời hạn tồn trên vào blogger

Cách một: Đăng nhập vào Blogger.

Cách 2: Trên bảng tinh chỉnh Blogger , Chọn Chủ Đề ➺.Chỉnh Sửa HTML.

Cách 3: Tìm tới thẻ và thêm đoạn CSS này vào bên trên
nó.

Cách 4: Tìm tới thẻ và thêm đoạn JavaScript này vào bên trên
nó.




Tại var counter = song mươi; thì nên thay cho số song mươi thành số giây nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn.
Cách 5: Lưu công ty thoáng mát rãi lớn to thể.
Cách dùng

Các nhiều bạn đọc biên soạn Post bài chưng vứt luận như công cùng, tiếp tiếp sau copy đoạn Button HTML này và dán
vào khu vực nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn hiển thị.

Download

Trong số kia:

thay cho mã lăng xê bên dưới nó thành mã lăng xê của
nhiều bạn đọc.

url_here thay cho bởi vì thế url tệp tin của khá nhiều bạn đọc.
Video chỉ dẫn:

———————————–

Nguồn Tạo Nút Download Popup Có Đếm Thời Gian (Chèn Quảng Cáo)

2021-05-07 08:58:00 #Tạo #Nút #Download #Popup #Có #Đếm #Thời #Gian #Chèn #Quảng #Cáo