Tạo SafeLink Trên Blog Chính 2021-06-27 23:59:00

Xin kính chào nhiều nhiều bạn đọc, vào Post bài chưng vứt luận này bản thân nối tiếp hưỡng dẫn cho tới nhiều nhiều bạn đọc chế độ Safelink bên trên blog chính yếu ớt của chính bản thân nhé
Thực Hiện
Cách một: Tạo trang Safelink
Trước tiên nhiều nhiều bạn đọc vào phần Trang tiếp tiếp sau nhấn lựa lựa Tạo trang new mẻ tiếp tiếp sau đặt thương hiệu là safelink, tiếp tiếp sau chèn đoạn HTML này vào rồi nhấn Lưu lại

Ghi chú: Nhớ biến thay đổi https://your_blog_address.com thành wapsite của khá nhiều bạn đọc nhé!

Tiếp kia nhiều bạn đọc copy link game cho tới trang safelink của khá nhiều bạn đọc lại nhé
Cách 2: Thêm CSS và Javascript
Các nhiều bạn đọc lựa lựa vào Giao diện -> Chỉnh sửa HTML tiếp tiếp sau chèn đoạn CSS này lên bên trên thẻ ]]> hoặc vào cặp thẻ

:root
–links-outline-color: #48525c ;
–links-bg-color: #204ecf ;

.buttondisplay: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(–links-bg-color);phông-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em
.button.outlinecolor: var(–links-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced
.button.outline:hoverborder-color: var(–links-bg-color)
.safelink-button, .safelink-create > *margin: một.8em 0
.safelink-button spandisplay: block;phông-size: 12px
#getLinkmargin: 5px 0
#getLink .buttondisplay: none
#getLink:target .buttondisplay: inline-flex

Kế tiếp là chèn mã Javascript này lên bên trên thẻ đóng gópĐoạn mã bên trên bản chất nhằm thực hiện xóa cụm ‘?m=một’ thông thường xuyên sinh ra ni Khi trang được truy nhập qua dụng cụ năng lượng điện bôịi, vì thế nếu như mã ‘?m=một’ ko biến thành xóa thì kết liên an ninh nối tiếp ko phạt động và sinh hoạt giải trí Khi quan lại quý khách khứa hàng truy nhập vào nó qua dụng cụ năng lượng điện bôịi. Mã này cũng phạt động và sinh hoạt giải trí nhằm redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng quan lại quý khách khứa hàng truy nhập qua ‘http’ tới ‘https’. Nếu blog của khá nhiều bạn đọc ko được nhảy ‘https’ thì nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù xóa phần này vào khúc mã bên trên:
var protocol = window.location.protocol.replace(/:/g,”); if(protocol == ‘http’) var url = window.location.href.replace(‘http’,’https’); window.location.replace(url);

Ghi chú: Một số wapsite đang được nhằm chính sách http thì nối tiếp ko phạt động và sinh hoạt giải trí giả dụ link game là https nhé
Lưu ý:Phần này nhiều nhiều bạn đọc cần thực hiện chuẩn xác nhé, sai một ly nó ứ chạy đâu nhé, chớ lấy than phiền à nha! Ahihi

Đoạn Javascript này bản chất nhằm thực hiện biến thay đổi kết liên mặt phía ngoài bên trên blog thành Base64, sau Khi thêm đoạn javascript bên dưới thì nhiều kết liên mặt phía ngoài nối tiếp tổ chức triển khai mã hóa tự động hoạt động như vào ví dụ bên dưới
https://taikhoanmatma.com/p./safelink.html?url=aHR0cHM6Ly93d3c2NS56aXBweXNoYXJlLmNvbS92L3F3V1FhTDdWL2ZpbGUuaHRtbA
Cách nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp chèn đoạn này sinh sống bên trên thẻ đóng góp nhé!
Theo mang định, thì toàn bộ nhiều kết liên mặt phía ngoài nối tiếp tổ chức triển khai redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tới trang safelink, nhằm thêm nhiều trang loại trừ như trang facebook blog của khá nhiều bạn đọc, v.v. vào phần ‘protected_links’ hãy thêm trang vào vào cặp lốt “” và hãy phân tách nó bởi vì thế lốt phẩy ( , ) nếu như nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn thêm nhiều trang loại trừ.

Thẻ lấy chức năng nhằm tới đoạn Javascript chỉ sinh ra ni bên trên nhiều trang đăng và tĩnh, nó có khả năng nối tiếp bị ko sinh ra ni bên trên nhiều trang khác.

À quên còn phần được tô blue color dương đấy, nhiều nhiều bạn đọc hoặc thay cho thành đàng links dẫn cho tới trang safelink của khá nhiều bạn đọc và sẽ và đang được copy sinh sống trước kia nhé

Các nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thêm 2 hoặc nhiều được links safelink thoáng mát rãi lớn bởi vì thế cách thức biến thay đổi đoạn
var daftarPostingan = [ “https://your_blog_address.com/p/safelink.html” ];
thành var daftarPostingan = [ “https://your_blog_address.com/p/safelink.html”, “https://your_blog_address.com/p/safelink-2.html” ];

Nhớ thêm lốt phẩy (,) từng Khi thêm 1 kết liên gì kia nhé
Kết Thúc
Vậy là kể từ nãy cho tới giờ tôi sẽ hưỡng dẫn nhiều bạn đọc tạo nên safelink chạy thẳng bên trên blog chính yếu ớt rồi nhé, à chừng như lấy gì sai sai nè, ghi nhớ nhấn Lưu lại nhé nhiều nhiều bạn đọc và nằm vào hương thụ thành trái thôi nà
Tham khảo:www.jagodesain.com

Dữ Liệu Tạo SafeLink Trên Blog Chính

2021-06-27 23:59:00 #Tạo #SafeLink #Trên #Blog #Chính