Tạo trang đợi redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng links bất kì vào Blogspot 2021-07-21 10:22:01

Mình nối tiếp chỉ dẫn nhiều nhiều bạn đọc kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tạo nên trang redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng Khi nhấp vào một trong những links bất kì ra bên ngoài blog một kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dễ dàng nhất cùng với 2 dòng dụng cụ code

Cách một: Tạo trang getlink.html

Dán nội dung sau vào html của trang getlink sai kia save lại

Click here to continue!

Phần gắng lăng xê nhiều nhiều bạn đọc viết lách theo ý bản thân vào phần biên tập trực quan lại của trang getlink

Cách 2: Cài đặt Blogspot -> Chỉnh sửa html , mò cho tới thẻ và dán nội dụng bên dưới lên trước nó

Thay youdomain bởi vì thế thương hiệu miền của khá nhiều bạn đọc.

Chúc nhiều nhiều bạn đọc thành tựu giỏi.

Tài Liệu Tạo trang đợi redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng links bất kì vào Blogspot

2021-07-21 10:22:01 #Tạo #trang #đợi #giả #phía #links #bất #kì #vào #Blogspot