THA PHẠT NỘP CHẬM BCTC #kinhnghiem

Em đang soạn công văn gửi Thuế kể lể lí do vì sao BCTC, QTT chậm nộp 4 ngày (hạn là 31/3, đến ngày 4/4 mới đặt bản giấy trên bàn 1 cửa). Thì nói lí do gì cho ngầu và để tha k bị phạt nhỉ các chế?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R