Thay thay đổi tệp tin .htaccess redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng thương hiệu miền cũ sang trọng new mẻ 2021-07-07 13:48:40

Các nhiều bạn đọc mở tệp tin .htaccess vào Cpanel , nếu như ko nhìn thấy tệp tin này hãy nhảy hiển thị tập tin dấu nhé


RewriteEngine On
RewriteCond %HTTP_HOST ^olddomain.com$ [OR]
RewriteCond %HTTP_HOST ^www.olddomain.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.newdomain.com/$một [R=301,L]

Thay thay đổi olddomain.com và www.olddomain.com thành thương hiệu miền cũ và new mẻ của khá nhiều bạn đọc

Sau kia SAVE lại, thương hiệu miền củ của khá nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tới thương hiệu miền new mẻ (Chuyển phía 301)

Chuyển phía từng URL riêng biệt cùng với .htaccess

Redirect 301 /old/old.htm http://www.domain name.com/new.htm

Chuyển phía cho tới thương hiệu miền lấy www

RewriteEngine on
RewriteCond %HTTP_HOST !^www.yourdomain.com$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$một [R=301]

Nếu nhiều bạn đọc người dùng WordPress trọn vẹn tuy rằng thế cho dù người dùng Plugin Yoat SEO nhằm tự động tạo nên redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dễ dàng dàng và dễ dàng thoáng mát rãi lớn

Bài viết lách Thay thay đổi tệp tin .htaccess redirect làn phân kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng thương hiệu miền cũ sang trọng new mẻ

2021-07-07 13:48:40 #Thay #thay đổi #tệp tin #htaccess #giả #phía #thương hiệu #miền #cũ #sang trọng #new mẻ