Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Sở trung tâm tài chính yếu ớt gợi ý Chế độ kế toán công ty vừa và nhỏ; Tải Thông tư 133 tệp tin Word PDF đầy đủ hệ thống TÀI KHOẢN, bệnh kể từ, sổ sách, vắng vẻ trung tâm tài chính yếu ớt nơi đây:

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mang vào số những những vào mỗi điểm đáng để ý sau:

Thông tư 133 sử dụng đến công ty nà

:

Những Doanh Nghiệp

nhỏ và vừa

(đến toàn bộ công ty siêu nhỏ) nằm vào cụ thể từng lĩnh vực, từng bộ phận kinh tế theo quy định của luật pháp.

Doanh Nghiệp nhỏ và vừa trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa lựa sử dụng Chế độ kế toán công ty theo

Thông tư 200

. hoặc theo

Thông tư 133

. Nhưng cần thông tin đến chống ban thuế

(Phải thực hiện kể từ trên đầu năm trung tâm tài chính yếu ớt và nhất quán vào năm)

Như vậy:

– Thông tư 133 ứng dụng đến công ty

vừa và nhỏ, siêu nhỏ

.

– Thông tư 200 ứng dụng đến

từng loại hình công ty.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ trọn vẹn tuy rằng thế cho dù

sử dụng theo Thông tư 133 hoặc 200.

– Doanh nghiệp lớn thì

chỉ được ứng dụng theo Thông tư 200.

Xem thêm:

.

Doanh Nghiệp trọn vẹn tuy rằng thế cho dù được mở thêm nhiều thông tin trương mục cấp cho 2 và cấp cho 3

đối cùng với những TÀI KHOẢN không mang qui định trên hạng mục Hệ thống thông tin trương mục kế toán công ty quy định trên Phụ lục 1 cải tiến và tiến lên kèm theo Thông tư này

tuy rằng thế dường như không cần hưởng thụ Sở trung tâm tài chính yếu ớt ưng.

– Những thông tin trương mục được hỗ trợ biến đổi thêm:

TK 128 – Đầu tư cầm lưu đến ngày đáo hạn;

TK 136 – Phải thu nội cỗ;

TK 151 – Hàng chọn mua mua đang đi đường

TK 228 – Đầu tư góp bản chất vào đơn mùi vị khác

TK 336 – Phải trả nội cỗ

– Những TÀI KHOẢN bị xóa vứt theo Thông tư 133:

TK 142 – Trả trước thời hạn tồn trên ngắn;

TK 159 – Các khoản ngừa

TK 171 – giao tế chọn mua mua sỉ đáp ứng lại trái khoán của chống nước

TK 221 – Đầu tư trung tâm tài chính yếu ớt lâu năm

TK 244 – Ký quỹ, ký cược lâu năm

TK 311 – Vay thời hạn tồn trên ngắn

TK 315 – Nợ lâu năm đến hạn trả

TK 351 – Qũy Dự chống trợ cấp cho nghỉ ngơi cách làm

TK 521 – Các khoản hạn chế trừ lệch nấc chi phí trị thành bán

TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007

—————————————————————

Thông tư 133/2016/TT-BTC

thay cho thế

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

Thông tư 133/2016/TT-BTC mang hiệu lực thực thi hiện hành sử dụng đến năm trung tâm tài chính yếu ớt đầu tiên khởi động hoặc sau ngày

01/01/2017.

BỘ TÀI CHÍNH

——–

CỘNG HÒA giai tầng CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 133/2016/TT-BTC

HN, ngày 26 mon 8 năm 2016

THÔNG TƯ

hướng dẫn CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 mon 11 năm 2015;

cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 mon 12 trước đó đó đó của chống nước quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cấu trúc tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Sở Tài chính yếu ớt;

Theo hưởng thụ của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

Sở trưởng Sở Tài chính yếu ớt cải tiến và tiến lên Thông tư gợi ý Chế độ kế toán công ty nhỏ và vừa.ư

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. khuôn khổ điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn nguyên lý ghi sổ kế toán, lập và tế bào tả mỏng dính trung tâm tài chính yếu ớt của công ty nhỏ và vừa, không sử dụng đến việc xác lập trách nhiệm thuế của công ty đối cùng với ngân sách quốc gia.

Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Thông tư này sử dụng đối cùng với rất nhiều công ty nhỏ và vừa (đến toàn bộ công ty siêu nhỏ) nằm vào cụ thể từng lĩnh vực, từng bộ phận kinh tế theo quy định của luật pháp về tương hỗ công ty nhỏ và vừa trừ công ty quốc gia, công ty do quốc gia chiếm hữu bên trên 50% bản chất điều lệ, công ty lớn đại bọn nó theo quy định của luật pháp về sàn thị ngôi trường đầu tư và bệnh khoán, nhiều hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã theo quy định trên Luật hợp tác xã.

2. Doanh nghiệp mang quy tế bào nhỏ và vừa nằm vào lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hành, sàn thị ngôi trường đầu tư và bệnh khoán … đã được Sở Tài chính yếu ớt cải tiến và tiến lên hoặc đồng ý sử dụng chính sách kế toán đặc thù.

……………………………………………..

—————————————————————————————

Tải Thông tư 133/2016/TT-BTC bạn dạng đầy đủ:

nơi đây:

Nếu nhiều độc giả không chuyên chở về được thì trọn vẹn tuy rằng thế cho dù làm theo khả năng sau:

Cách 1

: Để lại mail ở phần comment bên dưới

Cách 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu mong muốn chuyên chở)

Xem thêm:

.

————————————————————————–

Dưới đây

xin diễn biến trình diễn Hệ thống trương mục kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống bệnh kể từ kế toán theo Thông tư 133:

I. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN theo TT 133

(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính yếu ớt)

– Lưu ý

:

Các nhiều độc giả mang nhu yếu ớt mong muốn coi còn nữa kết cấu nội dung, khả năng hạch toán từng thông tin trương mục thì nhấp chuột con chiếc chuột trái vào trương mục đó nhé.

SỐ HIỆU TK

TÊN thông tin trương mục

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

LOẠI trương mục TÀI SẢN

111

1111

1112

Tiền VN

Ngoại tệ

112

1121

1122

Tiền VN

Ngoại tệ

121

128

1281

1288

Tiền gửi mang kỳ hạn

Các khoản đầu tư khác cầm lưu đến ngày đáo hạn

131

133

1331

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của product, công ty

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

1361

1368

Vốn kinh dinh ở đơn mùi vị trực nằm vào

Phải thu nội cỗ khác

138

1381

1386

1388

Tài sản thiếu hụt đợi xử lý

cụ, thế chấp ngân hàng, ký quỹ, ký cược

Phải thu khác

141

151

152

153

154

155

156

157

211

2111

2112

2113

TSCĐ hữu hình

TSCĐ mướn trung tâm tài chính yếu ớt

TSCĐ vô hình dung

214

2141

2142

2143

2147

Hao mòn TSCĐ hữu hình

Hao mòn TSCĐ mướn trung tâm tài chính yếu ớt

Hao mòn TSCĐ vô hình dung

Hao mòn BDS đầu tư

217

228

2281

2288

Đầu tư vào công ty lớn liên doanh, liên kết

Đầu tư khác

229

2291

2292

2293

2294

ngăn chặn hạn chế nấc chi phí trị thành bán sàn thị ngôi trường đầu tư và bệnh khoán kinh doanh

ngăn chặn tổn thất đầu tư vào đơn mùi vị khác

ngừa cần thu khó đòi

ngăn chặn hạn chế nấc chi phí trị thành bán món đồ tồn kho

241

2411

2412

2413

Mua mua TSCĐ

Xây dựng căn bạn dạng

tu sửa lớn TSCĐ

242

LOẠI trương mục NỢ PHẢI TRẢ

331

333

3331

33311

33312

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

33381

33382

3339

Thuế lợi ích càng ngày càng trở nên tăng cần nộp

Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT món đồ nhập cuộc

Thuế hấp phụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập vào

Thuế thu nhập công ty

Thuế thu nhập member

Thuế khoáng sản

Thuế ngôi nhà đất, chi phí mướn đất

Thuế bảo hộ thị ngôi trường xung vòng bao quanh ngẫu nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên và loại thuế khác

Thuế bảo hộ thị ngôi trường xung vòng bao quanh ngẫu nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên

Các loại thuế khác

Phí, lệ phí và nhiều khoản cần nộp khác

334

335

336

3361

3368

Phải trả nội cỗ về bản chất kinh dinh

Phải trả nội cỗ khác

338

3381

3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

Tài sản quá đợi làm cho xong và xử lý

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm giai tầng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Nhận ký quỹ, ký cược

Doanh thu không thực hiện

Phải trả, cần nộp khác

341

3411

3412

Các khoản đi vay mượn

Nợ mướn trung tâm tài chính yếu ớt

352

3521

3522

3524

Dự chống Bảo hành dụng cụ product

đề chống Bảo hành ý tưởng công trình bất Động sản Bất Động Sản khu công trình ngõ thiết kế thiết kế

Dự chống cần trả khác

353

3531

3532

3533

3534

Quỹ khen thưởng

Quỹ phúc lợi

Quỹ phúc lợi đã tạo nên hình TSCĐ

Quỹ thưởng ban cai quản trị và vận hành điều hành công ty lớn

356

3561

3562

Quỹ cải tiến và tiến lên khoa học và biện pháp khoa học hiện đại

Quỹ cải tiến và tiến lên khoa học và biện pháp khoa học hiện đại đã tạo nên hình TSCĐ

LOẠI thông tin trương mục VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

4111

4112

4118

Vốn góp của công ty lớn chiếm hữu

Thặng dư bản chất CP

Vốn khác

413

418

419

421

4211

4212

Lợi nhuận sau thuế không phân phối trước đó đó

Lợi nhuận sau thuế không phân phối năm ni

LOẠI trương mục DOANH THU

511

5111

5112

5113

5118

Doanh thu buôn đáp ứng dụng cụ hóa

Doanh thu buôn đáp ứng thành phẩm

Doanh thu đáp ứng công ty

Doanh thu khác

515

LOẠI TÀI KHOẢN uổng sinh nở, kinh doanh

611

631

632

635

642

6421

6422

phí buôn đáp ứng dụng cụ

phí tổn cai quản trị và vận hành công ty

LOẠI thông tin trương mục THU NHẬP KHÁC

711

LOẠI trương mục chi phí KHÁC

811

821

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh dinh

911

————————————————————————————

II. DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính yếu ớt)

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

I. Lao động lương lậu

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng giao dịch chi phí lương

02-LĐTL

4

Bảng giao dịch chi phí thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu quá nhận dụng cụ hoặc công tác trả thành

05-LĐTL

7

Bảng giao dịch chi phí làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng tính sổ chi phí mướn ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bạn dạng thanh lý (kiểm nghiệm) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp nhiều khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bửa lương hướng và bảo hành từng lớp

11-LĐTL

II. Hàng tồn kho

1

Phiếu nhập kho

01-VT

2

Phiếu xuất kho

02-VT

3

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, phương tiện đi lại, dụng cụ, product

03-VT

4

Phiếu báo vật tư còn còn sót lại hoàn cảnh vào thời điểm cuối kỳ

04-VT

5

Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, dụng cụ, product

05-VT

6

Bảng kê chọn mua mua món đồ

06-VT

7

Bảng phân bửa nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu, công cụ, công cụ

07-VT

III. Bán món đồ

1

Bảng giao dịch món đồ đại lý, ký gửi

01-BH

2

Thẻ quầy món đồ

02-BH

IV. Tiền tệ

1

Phiếu thu

01-TT

2

Phiếu chi

02-TT

3

Giấy hưởng thụ ứng trước

03-TT

4

Giấy tính sổ chi phí ứng trước

04-TT

5

Giấy hưởng thụ giao dịch

05-TT

6

Biên lai thu chi phí

06-TT

7

Bảng kê vàng, bạc, kim loại quý, đá quý

07-TT

8

Bảng kiểm kê quỹ (người dùng đến VND)

08a-TT

9

Bảng kiểm kê quỹ (người dùng đến quốc tế tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý)

08b-TT

10

Bảng kê chi chi phí

09-TT

V. Tài sản nhất quyết

1

Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

2

Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

3

Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa sang thay cho thế lớn trả thiện

03-TSCĐ

4

Biên bạn dạng đánh nấc chi phí trị thành bán lại TSCĐ

04-TSCĐ

5

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

6

Bảng tính và phân bửa khấu ngốn TSCĐ

06-TSCĐ

———————————————————————————————

III. DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính yếu ớt)

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kế toán

Nhật ký công cùng

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng kể từ ghi sổ

1

2

3

4

5

6

01

Nhật ký – Sổ Cái

S01-DNN

x

02

Chứng kể từ ghi sổ

S02a-DNN

x

03

Sổ Đăng ký Chứng kể từ ghi sổ

S02b-DNN

x

04

Sổ Cái (người dùng đến kiểu dáng Chứng kể từ ghi sổ)

S02c1-DNN

S02c2-DNN

x

x

05

Sổ Nhật ký công cùng

S03a-DNN

x

06

Sổ Nhật ký thu chi phí

S03a1-DNN

x

07

Sổ Nhật ký chi chi phí

S03a2-DNN

x

08

Sổ Nhật ký chọn mua mua món đồ

S03a3-DNN

x

09

Sổ Nhật ký buôn đáp ứng dụng cụ

S03a4-DNN

x

10

Sổ Cái (người dùng đến kiểu dáng Nhật ký công cùng)

S03b-DNN

x

11

Sổ quỹ chi phí mặt

S04a-DNN

x

x

x

12

Sổ kế toán còn nữa quỹ chi phí mặt

S04b-DNN

x

x

x

13

Sổ chi phí gửi ngôi nhà băng

S05-DNN

x

x

x

14

Sổ còn nữa nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, product

S06-DNN

x

x

x

15

Bảng tổ hợp còn nữa nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, product

S07-DNN

x

x

x

16

Thẻ kho (Sổ kho)

S08-DNN

x

x

x

17

Sổ gia sản khăng khăng

S09-DNN

x

x

x

18

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, công cụ trên địa điểm dùng

S10-DNN

x

x

x

19

Thẻ Tài sản một mực

S11-DNN

x

x

x

20

Sổ còn nữa tính sổ cùng với những người chọn mua mua (người buôn đáp ứng)

S12-DNN

x

x

x

21

Sổ còn nữa tính sổ cùng với những người chọn mua mua (người buôn đáp ứng) bởi vì thế quốc tế tệ

S13-DNN

x

x

x

22

Sổ theo dõi tính sổ bởi vì thế quốc tế tệ

S14-DNN

x

x

x

23

Sổ còn nữa chi phí vay mượn

S15-DNN

x

x

x

24

Sổ còn nữa buôn đáp ứng dụng cụ

S16-DNN

x

x

x

25

Sổ CHI PHÍ sinh nở, kinh doanh

S17-DNN

x

x

x

26

Thẻ tính nấc chi phí trị thành bán cả dụng cụ, công ty

S18-DNN

x

x

x

27

Sổ còn nữa nhiều TÀI KHOẢN

S19-DNN

x

x

x

28

Sổ còn nữa cải tiến và tiến lên CP

S20-DNN

x

x

x

29

Sổ còn nữa CP quỹ

S21-DNN

x

x

x

30

Sổ còn nữa đầu tư sàn thị ngôi trường đầu tư và bệnh khoán

S22-DNN

x

x

x

31

Sổ theo dõi còn nữa bản chất góp của công ty lớn chiếm hữu

S23-DNN

x

x

x

32

Sổ chi phí đầu tư thiết kế

S24-DNN

x

x

x

33

Sổ theo dõi thuế GTGT

S25-DNN

x

x

x

34

Sổ còn nữa thuế GTGT được trả trả

S26-DNN

x

x

x

35

Sổ còn nữa thuế GTGT được miễn hạn chế

S27-DNN

x

x

x

36

Các sổ còn nữa khác theo hưởng thụ cai quản trị và vận hành của công ty

—————————————————————————————-

Tác_Giả_2 !

Các nhiều độc giả mang nhu yếu ớt mong muốn học làm kế toán thực tiễn, thực hiện kê khai thuế, trả mỹ sổ sách, lập ít trung tâm tài chính yếu ớt, Quyết toán thuế hoàn cảnh ở hoàn cảnh cuối năm … Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù nhập cuộc

:

cữ

——————————————————————————————–

Dữ Liệu Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2021-08-18 14:42:00

#Thông #tư #1332016TTBTC #Chế #độ #kế #toán #Doanh #nghiệp #vừa #và #nhỏ