Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH Quy định về tuyển dụng và báo cho biết giải trình sử dụng lao động 2022

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động nước ta về việc làm.

 

Cụ thể, thông tư này chỉ dẫn thực hiện nay về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, quy định tuyển lao động, báo cho biết giải trình tình hình sử dụng lao động, lập và cai quản lý sổ cai quản lý lao động.

Theo đó,

xin tổng hợp một số điểm đáng chú ý sau:

– Ít nhất

05 ngày

làm việc

trước ngày nhận giấy tờ

đăng ký dự tuyển lao động

, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động

phải thông báo

công khai về nhu muốn tuyển lao động

. Doanh nghiệp có thể lựa chọn việc thông báo công khai tuyển dụng thông qua một trong các mẫu mã sau:

   

  – Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện điểm tuyển lao động;

      – 

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Người lao động 

đăng ký dự tuyển lao động theo

mẫu số 04

 

phát hành tất nhiên Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH. Người lao động có nhu muốn trả lại giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động  phải thực hiện nay yêu cầu bởi văn bạn dạng trong thời hạn 03 tháng, Tính từ lúc ngày thông báo hiệu quả tuyển lao động.

Trong thời hạn 30 ngày

,

 Tính từ lúc

ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí

, người sử dụng lao động

phải khai trình việc sử dụng lao động

 với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc trung tâm vực công nghiệp) điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Việc khai trình được thực hiện nay theo

mẫu số 05

 

phát hành tất nhiên Thông tư 23/2014/TT – BLĐTBXH.

– Người sử dụng lao động

 

phải báo cho biết giải trình

tình hình thay đổi

 

về lao động

 theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP 

trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 từng năm theo

mẫu số 07

 

phát hành tất nhiên Thông tư 23/2014/TT – BLĐTBXH.. 

Trong thời hạn 30 ngày

, Tính từ lúc ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí, người sử dụng lao động 

phải lập sổ cai quản lý lao động

 điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn mẫu mã sổ cai quản lý lao động bởi 

bạn dạng giấy hoặc bạn dạng điện tử

 phù phù hợp với nhu muốn cai quản lý tuy nhiên phải 

đảm bảo các nội dung cơ bạn dạng về người lao động

 sau đây:

     + Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh dân chúng (hoặc hộ chiếu);

     

+ Trình độ chuyên môn chuyên môn;

     

+ Bậc trình độ kĩ năng nghề;

     

+ Vị trí việc làm;

     

+ Loại hợp đồng lao động;

     

+ Thời điểm chính thức phát động làm việc;

     

+ Tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp;

     

+ Tiền lương;

     

+ Nâng bậc, nâng lương;

     

+ Số ngày nghỉ ngơi trong năm, lý do;

     

+ Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ ngơi hằng tuần; nghỉ ngơi từng năm; nghỉ ngơi lễ, tết);

     

+ Hưởng các chế độ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế;

     

+ Học nghề, đào tạo, bồi chăm sóc, nâng cao trình độ kĩ năng nghề;

     

+ Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

     

+ Tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp;

     

+ Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc

ngày 20 tháng 10 năm 2014.

 

 

 

Dữ Liệu Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH Quy định về tuyển dụng và báo cho biết giải trình sử dụng lao động 2021-09-06 04:13:00

#Thông #tư #232014TTBLĐTBXH #Quy #định #về #tuyển #dụng #và #báo #cáo #sử #dụng #lao #động