Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cách Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-13 13:57:00

Bảng kê giảm trừ nhà đạo cho những người dân dân phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa

BẢNG KÊ

GIẢM TRỪ nhà đạo CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa mẫu số 02/QTT-TNCN )

[01]

Kỳ tính thuế(tax): Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[02]

Tên người nộp thuế(tax)

:………………

[04]

Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ………………………

[06]

Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………

[07] Tên đại lý thuế(tax) (nếu có)

:…………………………………………….

Đơn vị

tính

: Đồng

Việt

N

am

I.

Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế(tax)

Quốc tịch

Số CM

ND/ Hộ chiếu

Quan hệ với những người dân nộp thuế(tax)

Thời gian được xem giảm trừ trong năm

Từ tháng

Đến tháng

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

3

II.

Người phụ thuộc chưa tồn tại MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

thông tin trên sách vở khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với những người dân nộp thuế(tax)

thời kì được xem giảm trừ trong năm

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi Đk

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng

Đến tháng

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

1

2

(MST: Mã số thuế(tax); CMND: Chứng minh quần chúng)

Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………..

Chứng chỉ hành nghề số:………

…,n

gày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có)

Xem thêm:

Link tải Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Bài viết sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người dân dân phụ thuộc rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc Join nhóm zalo để được trợ giúp nhé.
#Mẫu #21BKQTTTNCN #Bảng #kê #giảm #trừ #gia #cảnh #cho #người #phụ #thuộc