Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a Mới nhất 2022

Quý quý khách đang search từ khóa Chia Sẻ Thủ Thuật Cách Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-14 08:59:00

C

ách chuyển lỗ năm trước đó đó sang trong năm này trên Phụ lục 03-2A Tờ khai quyết toán thuế(tax) TNDN; Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN sang năm tiếp theo, thời kì chuyển lỗ; Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định.

Những để ý

Chuyển lỗ khi quyết toán thuế(tax) TNDN:

Các bạn phải xác lập những khoản lỗ được kết chuyển theo quy định -> Nguyên tắc chuyển lỗ -> Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2a khi lập Tờ khai quyết toán thuế(tax) TNDN.

(Chi tiết tiến trình phía dưới nhé):

———————————————————————————–

I. Cách xác lập những khoản lỗ được kết chuyển:

Theo điều 4 Thông tư 78/TT-BTC quy định:

1. Thu nhập tính thuế(tax)

trong kỳ tính thuế(tax) được xác lập bằng thu nhập chịu thuế(tax) trừ thu nhập được miễn thuế(tax) và những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó đó theo quy định.

– Thu nhập tính thuế(tax) được xác lập theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế(tax)

=

Thu nhập chịu thuế(tax)

(Thu nhập được miễn thuế(tax)

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Xem thêm

:

2. Thu nhập chịu thuế(tax)

trong kỳ tính thuế(tax) gồm có thu nhập từ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sản xuất, kinh dinh thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

– Thu nhập chịu thuế(tax) trong kỳ tính thuế(tax) xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế(tax)

=

(Doanh thu

phí được trừ)

+

Các khoản thu nhập khác

Xem thêm

:

———————————————————————————–

Theo điều 9 Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế(tax)

là số chênh lệch âm về

thu nhập tính thuế(tax)

chưa gồm có những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó đó chuyển sang.

———————————————————————

Như vậy:

Cách xác lập Lỗ – Lãi trong kỳ như sau:

Thu nhập tính thuế(tax)

=

((Doanh thu

Chi tiêu được trừ)

+

Các khoản thu nhập khác )

Thu nhập được miễn thuế(tax)

– Nếu Thu nhập tính thuế(tax) > 0 -> nghĩa là Lãi

(Các bạn cũng trọn vẹn trọn vẹn có thể

chuyển lỗ từ kỳ trước sang

)

– Nếu

Thu nhập tính thuế(tax)

-> tức thị

Lỗ

(Vì lỗ nên

không phải chuyển lỗ sang)

———————————————————————-

II. Nguyên tắc chuyển lỗ Một trong những quý và năm:

Theo điều 9 Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC:

2. Doanh nghiệp sau khoản thời hạn quyết toán thuế(tax) mà

bị lỗ thì chuyển vơ và liên tục số lỗ vào thu nhập

(thu nhập chịu thuế(tax) đã trừ thu nhập miễn thuế(tax)) của trong năm tiếp theo.

thời kì chuyển lỗ tính liên tục không thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ

.

– Doanh nghiệp

tạm bợ

chuyển lỗ vào thu nhập

của những quý

của năm tiếp theo khoản thời hạn lập tờ khai tạm nộp quý và

chuyển chính thức vào năm tiếp theo khoản thời hạn lập tờ khai quyết toán thuế(tax) năm

.

tỉ dụ 1

:

Năm 2019

có phát sinh lỗ là 10 tỷ VNĐ.

– Năm 2020 Cty có phát sinh thu nhập là 12 tỷ VNĐ.

-> Thì Cty được chuyển

thảy

số lỗ của năm 2019 là 10 tỷ vào thu nhập năm 2020.

tỉ dụ 2:

Năm 2019 Doanh Nghiệp B có nảy lỗ là 20 tỷ VNĐ.

– Năm 2020 Doanh Nghiệp B có nảy thu nhập là 15 tỷ VNĐ thì:

+ Doanh Nghiệp B chỉ được chuyển lỗ

tối đa

15 tỷ VNĐ vào thu nhập năm 2020 (tối đa bằng số lãi trong năm này);

+ Số lỗ còn sót lại (20 – 15 = 5 tỷ VNĐ), Doanh Nghiệp theo dõi và chuyển liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ vào trong năm tiếp theo, nhưng tối đa không thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm nảy lỗ

.

– Doanh nghiệp

có số lỗ Một trong những quý trong cùng một năm tài chính

thì

được bù trừ số lỗ của quý trước vào những quý tiếp theo

của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác lập số lỗ của toàn bộ năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế(tax) của trong năm tiếp theo năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác lập số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời hạn chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không gồm có số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ tiến hành chuyển lỗ tất tật và liên tục không thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền soát, thanh tra quyết toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp xác lập số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác lập thì số lỗ được chuyển xác lập theo kết luận của cơ quan thanh tra thanh tra rà soát, thanh tra nhưng bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín chuyển lỗ quờ và liên tục không thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm nảy lỗ theo quy định.

Quá vận hạn 5 năm

Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ

không được chuyển

vào thu nhập của trong năm tiếp theo.

————————————————————————————-

Như vậy:

Nguyên tắc chuyển lỗ như sau:

– Chỉ chuyển lỗ

khi có lãi.

– Số lỗ phải được chuyển

tất tật và liên tục (và Tối đa bằng số lãi của năm chuyển).

– thời kì chuyển lỗ tính

liên tục không thật 5 năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

————————————————————————————-

Ví dụ 3

: Công ty có số liệu như sau:

– Năm 2018 lỗ: 50 tr

– Năm 2019 lỗ: 20tr

(

Vì Lỗ nên ko chuyển Lỗ từ thời hạn năm 2018 sang)

– Năm 2020 Lãi: 80tr, rõ ràng như sau:

+ Qúy 1 lãi 10tr. Qúy 2 lãi 30tr. Qúy 3 lãi 20tr. Qúy 4 lãi 20tr

Cách chuyển lỗ năm 2020 như sau:

Qúy 1/2020: Lãi 10tr -> Nên được chuyển tối đa là 10tr (từ thời hạn năm 2018 sang)

Qúy 2/2020: Lãi 30tr -> Cũng được chuyển tối đa là 30tr (từ thời hạn năm 2018 sang)

Qúy 3/2020: Lãi 20tr -> Chuyển tối đa là 20tr (rõ ràng: Chuyển lỗ từ thời hạn năm 2018 còn 10tr và 10 tr của năm 2019. Như vậy số lỗ năm 2019 sẽ còn sót lại là 20tr – 10tr = 10tr)

Qúy 4/2020: Lãi 20tr -> Chuyễn hết toán bộ phần còn sót lại là 10tr (số lỗ còn sót lại của năm 2019).

Như vậy

: ->

Phải nộp thuế(tax) TNDN tính theo số lãi là: 20tr – 10tr = 10tr.

-> nếu như số tiền thuế(tax) tạm nộp 4 quý năm 2020 đúng bằng với số

thực nộp khi quyết toán thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm.

– nghĩa là: Năm 2020 lãi: 80tr -> được chuyển

tuốt

số lỗ của hai năm là: 70tr

-> Số tiền thuế(tax) phải nộp cả năm là: 80tr – 70tr = 10tr (x 20%) = 2tr

Như vậy

thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm khi lập tờ khai Quyết toán thuế(tax) TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN những bạn làm như sau:

– Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

-> Sau khi đã chuyển lỗ trên Phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN xong -> Phần mềm HTKK sẽ tự động hóa hóa update số liệu lên

Chỉ tiêu C3a

trên Tờ khai quyết toán 03/TNDN.

Chú ý:

C

hỉ khi Doanh Nghiệp

có lãi

mới Chuyển lỗ nhé (Và thời hạn lúc bấy giờ mới làm Phụ lục 03-2A/TNDN), nếu Doanh Nghiệp lỗ thì không được chuyển lỗ (và thời hạn lúc bấy giờ sẽ không còn hề tồn tại PL 03-2A nhé).

—————————————————————-

Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế(tax) 03/TNDN sẽ như sau:

(Phần mềm sẽ tự động hóa hóa update từ bên Phụ lục 03-2A/TNDN sang vào

Chỉ tiêu C3a

)

để ý

:

Đây là phía dẫn cách chuyển lỗ khi tính thuế(tax) TNDN, còn hạch toán trên sổ sách thì dù là lãi hay lỗ thì thời hạn đầu xuân mới những bạn vẫn phải hạch toán nhé.

Xem thêm

:

———————————————————————————————-

tỉ dụ 4

:

Cũng với số liệu như trên Ví dụ 3 nhưng:

– Năm 2018 lỗ: 50 tr

– Năm 2019 lỗ: 20tr.

– Năm 2020 Lãi: 60tr

Cách chuyển lỗ năm 2020 như sau:

– Năm 2020 những bạn chỉ được chuyển lỗ

tối đa

bằng số lãi

năm 2020 là: 60tr, rõ ràng như sau:

– Các bạn chuyển vơ số lỗ năm 2018 là: 50tr và năm 2019 chỉ được: 10tr

-> (Số lỗ còn sót lại của Năm 2019 là: 20tr – 10tr = 10tr, những bạn theo dõi bên phía ngoài, sang năm 2021 nếu có lãi thì chuyển tiếp sang)

Như vậy là những bạn đã Chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế(tax) TNDN thành công xuất sắc xuất sắc nhé!

Xem thêm

:

————————————————————————————————

Lưu ý:

Theo thông tư 96/năm ngoái/TT-BTC

(sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC)

– Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế(tax) có những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền quyền tham gia thực hành thực tế thực tiễn dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư (trừ dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng dò la, khai thác tài nguyên)

nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sinh sản kinh dinh

(

gồm có cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC

), sau khoản thời hạn bù trừ vẫn còn đấy đấy lỗ thì tiếp chuyện được chuyển sang trong năm tiếp theo trong hạn vận chuyển lỗ theo quy định.

——————————————————————————————————-

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!

Các bạn muốn muốn muốn tìm hiểu nâng cao hơn nữa thế nữa về thuế(tax) TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế(tax) thì trọn vẹn trọn vẹn có thể có tham gia:

thực tiễn nâng cao.

__________________________________________________

Link tải Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a

You đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Quy định về chuyển lỗ thuế(tax) TNDN trên phụ lục 03-2a rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Quy #định #về #chuyển #lỗ #thuế(tax) #TNDN #trên #phụ #lục #032a