Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % Mới nhất 2022

Bạn đang search từ khóa Chia Sẻ Thủ Thuật Cách Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-13 16:41:00

Ngày 25 tháng 12 năm trước đó đó Tổng cục thuế(tax) phát hành Công văn số 17963/BTC-TCT quy định về việc tính thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo tỷ trọng %

B

TÀI CHÍNH

C

NG HÒA XÃ H

I CH

NGHĨA VI

T NAM

Đ

c l

p.. – T

do – H

nh phúc

Số:17963 /BTC-TCT

V/v tính thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo tỷ trọng%.

Hà N

i, ngày

2

5

tháng

12

năm

2013

Kính gửi: Cục thuế(tax) những tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng được Quốc hội phê chuẩn ngày 19/6/2013, có hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó. Ngày 18/12/2013, nhà nước đã phát hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật thuế(tax) giá trị ngày càng tăng, trong số đó tại điểm 2 Điều 8 quy định:

“Đi

u 8. Ph

ươ

ng ph

á

p.. t

í

nh tr

c ti

ế

p.. trên giá tr

ngày càng tăng

2. S

thu

ế

giá tr

ngày càng tăng ph

i n

p.. theo ph

ươ

ng ph

á

p.. tính tr

c ti

ế

p.. trên giá tr

ngày càng tăng b

ng t

l

% nhân v

i lệch giá áp d

ng nh

ư

sau:

….

b) T

l

% đ

tính thu

ế

giá tr

ngày càng tăng trên lệch giá đ

ượ

c quy đ

nh theo t

ng ho

t đ

ng nh

ư

sau:

– Phân ph

i, cung c

p.. thành phầm & sản phẩm & hàng hóa: 1%;

– D

ch v

, xây d

ng không bao th

u nguyên v

t li

u: 5%;

– S

n xu

t, v

n t

i, d

ch v

có g

n v

i thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, xây d

ng có bao th

u nguyên v

t li

u: 3%;

– Ho

t đ

ng marketing khác: 2%.”

cứ quy định trên, trong lúc chờ Bộ Tài chính phát hành văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn việc tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % như sau:

Doanh thu để tính thuế(tax) giá trị ngày càng tăng theo tỷ trọng %

Doanh thu để tính thuế(tax) giá trị ngày càng tăng (GTGT) là tổng số tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán thành phầm gồm có cả thuế(tax) GTGT, những khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở marketing được hưởng.

Đối với hộ, thành viên marketing nộp thuế(tax) GTGT theo phương pháp khoán thuế(tax), cơ quan thuế(tax) xác lập lệch giá, tiền thuế(tax) GTGT phải nộp theo tỷ trọng % trên lệch giá của hộ khoán cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế(tax) của hộ khoán, cơ sở tài liệu của cơ thuế(tax) quan, kết quả khảo sát lệch giá thực tiễn và ý kiến của Hội đồng tham vấn xã phường.

Trường hợp cơ sở kinh dinh bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng không chịu thuế(tax) GTGT và xuất khẩu thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì không ứng dụng tỷ trọng % trên lệch giá.

Cơ sở marketing nhiều ngành nghề có mức tỷ trọng rất rất khác nhau phải khai thuế(tax) GTGT theo từng nhóm ngành nghề ứng với những mức tỷ trọng theo quy định; trường hợp người nộp thuế(tax) không xác lập được lệch giá theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh dinh trọn gói gồm có những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại nhiều nhóm tỷ trọng rất rất khác nhau mà không tách được thì sẽ ứng dụng mức tỷ trọng

tốt nhất

của nhóm ngành nghề mà cơ sở sinh sản, kinh dinh.

Trường hợp hộ, thành viên nộp thuế(tax) theo phương pháp khoán kinh dinh nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế(tax) xác lập số thuế(tax) phải nộp theo tỷ trọng của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh chính.

2. Danh mục ngành nghề tính thuế(tax) theo tỷ trọng % trên lệch giá

a. Phân phối, phục vụ nhu yếu hàng hoá: tỷ trọng 1%

– Hoạt động bán sỉ, marketing nhỏ lẻ những loại thành phầm & sản phẩm & hàng hóa (trừ giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa đại lý bán giá chuẩn hưởng hoả hồng).

b) Dịch Vụ TM, xây dựng không bao thầu nguyên vật tư: tỷ trọng 5%

– Dịch Vụ TM tạm cư, kinh dinh quý khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ;

– Dịch Vụ TM cho thuê nhà, đất, shop, nhà xưởng, cho thuê tài sản và vật dụng thành viên khác;

– Dịch Vụ TM cho thuê kho bãi, máy móc, dụng cụ chuyên chở; Bốc xếp hàng hoá và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt dịch vụ tương trợ khác liên hệ đến vận chuyển như kinh dinh bến bãi to lớn to lớn, bán vé, trông giữ phương tiện đi lại đi lại;

– Dịch Vụ TM bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

– Dịch Vụ TM môi giới, đấu giá và huê hồng đại lý;

– Dịch Vụ TM tham mưu luật pháp, tham mưu tài chính, kế toán, truy thuế truy thuế kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế(tax), hải quan;

– Dịch Vụ TM xử lý tài liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, viễn thông;

– Dịch Vụ TM tương trợ văn phòng và những dịch vụ tương hỗ kinh dinh khác;

– Dịch Vụ TM tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, trò chơi;

– Dịch Vụ TM may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

– Dịch Vụ TM sửa chữa thay thế thay thế khác gồm có: sửa sang máy vi tính và những vật dụng mái ấm mái ấm gia đình;

– Dịch Vụ TM tham vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

– Các dịch vụ khác;

– Xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên vật tư (gồm có cả lắp ráp máy móc, thiết bị công nghiệp).

c) sản xuất, vận tải lối đi bộ lối đi dạo, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật tư: tỷ trọng 3%

– sinh sản, gia công, chế trở thành phầm thành phầm & sản phẩm & hàng hóa;

– phá hoang, chế biến tài nguyên;

– chuyển vận thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, vận tải lối đi bộ lối đi dạo hành quý khách;

– Dịch Vụ TM kèm theo bán thành phầm hóa như dịch vụ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, bảo trì, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng kèm theo bán thành phầm;

– Dịch Vụ TM ăn uống;

– Dịch Vụ TM tu bổ và bảo trì máy móc thiết bị, dụng cụ chuyển vận, xe hơi, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

– Xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên nguyên vật tư (gồm có cả lắp ráp máy móc, thiết bị công nghiệp).

d) Hoạt động kinh dinh khác: tỷ trọng 2%

– Hoạt động sản xuất những thành phầm thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng tính thuế(tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế(tax) suất thuế(tax) GTGT 5%; .

– Hoạt động phục vụ nhu yếu những dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng tính thuế(tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế(tax) suất thuế(tax) GTGT 5%;

– Các hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt khác không được liệt kê ở những nhóm a, b,c nêu trên.

Trên đấy là một số trong những trong những nội dung hướng dẫn thực hành thực tế thực tiễn việc tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng %. Bộ Tài chính yêu cầu những Cục thuế(tax) khẩn trương tổ chức triển khai triển khai triển khai, hướng dẫn những Chi cục Thuế(Tax) và cơ sở kinh dinh tiến hành kịp thời. Trong quy trình thực hành thực tế thực tiễn có nảy vướng mắc ít về Tổng cục Thuế(Tax), Bộ Tài chính để xử lý theo quy định./.

N

ơ

i nh

n:

– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để ít);

– Vụ PC-BTC;

– Các Vụ/cty hiệu suất cao thuộc TCT;

– Lưu: VT, TCT (VT, CC (2b)).

KT. B

TR

ƯỞ

NG

TH

TR

ƯỞ

NG

(đã ký kết kết)

Đ

Hoàng Anh Tu

n

__________________________________________________

Link tải Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Bài viết sẽ tương hỗ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng %

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Công văn số 17963/BTC-TCT tính thuế(tax) GTGT theo tỷ trọng % rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Công #văn #số #17963BTCTCT #tính #thuế(tax) #GTGT #theo #tỷ #lệ